Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Rewolucja w podatkach już od lipca! PIT niższy o 5 proc. i nowe zasady kwoty wolnej dla wieloetatowców

Podczas konferencji prasowej w KPRM Premier Mateusz Morawiecki oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń ogłosili rewolucyjne zmiany w PIT. Mają być one częścią tzw. Tarczy Antyputinowskiej. Co to oznacza dla pracowników i pracodawców? Przeczytaj w artykule!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
24 marca 2022

Tarcza Antyputinowska, czyli rozwiązania na czas wojny

Wojna na Ukrainie i kryzys gospodarczy, a także potrzeba wzmocnienia polskiej gospodarki, leżą u podstaw zmian podatkowych ogłoszonych w dniu 24.03.2022 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Artura Sobonia. Trudne realia wojny i ich wpływ na gospodarkę w Polsce, zwiększone ryzyko gospodarcze, presja płacowa i inflacyjna na pracodawców, czy też potrzeba stworzenia prostego systemu podatkowego, jako odpowiedź na bałagan wprowadzony Polskim Ładem, to powody, dla których rząd zdecydował się na radykalne rozwiązania. Jednocześnie przedstawiciele rządu komunikują, że proponowane zmiany są odpowiedzią na wsłuchiwanie się w potrzeby podatników, w tym przedsiębiorców.

Rewolucyjna obniżka podatków już od lipca!

Ministerstwo Finansów skierowało do szerokich konsultacji społecznych projekt obniżki podatków z 17% na 12%. Jak zapowiedział Premier Mateusz Morawiecki, obniżka nie jest warunkowana żadnymi “haczykami”. Obniżona stawka podatku dochodowego od osób fizycznych ma dotyczyć pierwszego progu skali podatkowej, czyli dochodów do 120 000 zł osiąganych zarówno przez pracowników i zleceniobiorców, jak i emerytów, rencistów i przedsiębiorców.

Według szacunków rządu, niższa stawka podatku do 120 tys. zł oznacza obniżenie podatku o 29,4%, czyli prawie o 1/3. Kwota wolna w wysokości 30 000 zł pozostaje bez zmian.

Zdaniem przedstawicieli rządu, wdrożenie zmian w systemie podatkowym jest możliwe w tak szybkim tempie i w trakcie trwania roku podatkowego z uwagi na to, że zmiany te są dla podatników neutralne lub korzystne, co pozostaje w zgodzie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że TK, na tle konstytucyjnej klauzuli demokratycznego państwa prawnego oraz wynikających z niej zasad pewności prawa i zaufania obywateli do państwa, które nakazują zapewnienie obywatelom możliwości rozporządzania swoimi interesami przy uwzględnieniu obowiązku podatkowego jeszcze przed rozpoczęciem roku podatkowego, sformułował wymogi względem okresu vacatio legis w przypadku wprowadzania zmian normatywnych dotyczących podatków, na mocy których podatnicy mogą oczekiwać, że nie zostaną wprowadzone żadne niekorzystne zmiany dotyczące podatków wymierzanych w skali
roku.

Składka zdrowotna obniży podstawę opodatkowania

Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie podatku liniowego, ryczałtu i karty podatkowej będą oni mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu:

 • podatek liniowy – limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu),
 • podatek ryczałtowy – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu),
 • karta podatkowa – 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). 

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej postawiona została do likwidacji, jednak z uwzględnieniem pewnego warunku. W sytuacji osób, u których rozliczenie z ulgą okaże się bardziej opłacalne, niż rozliczenie według nowego mechanizmu, będzie możliwość rozliczenia podatku za 2022 r. na wcześniejszych zasadach (z tzw. ulgą dla klasy średniej).

Kwota wolna dla wieloetatowców

Rząd pochyla się nad skomplikowaną sytuacją wieloetatowców i na swój sposób nagradza osoby przedsiębiorcze! Według nowych założeń podatnicy mający kilka różnych źródeł dochodu równocześnie, np. kilka umów o prace, umowę o pracę i dwie umowy zlecania lub też łączą pracę z emeryturą, będą mogły upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT o kwotę wynosząca 3600 zł. Dzięki projektowanym rozwiązaniom wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek (czyli de facto wypłaty wynagrodzenia od pracodawcy/zleceniodawcy), zaś sama kwota zmniejszająca podatek wyniesie:

 • 300 zł – w przypadku jednej umowy,
 • po 150 zł – w przypadku dwóch umów,
 • po 100 zł – przy trzech umowach.

W odpowiedzi na opisany wyżej mechanizm, podczas konferencji prasowej, Minister Soboń przedstawił propozycję zwiększenia wynagrodzenia płatników składek, na których nakłada się dużą część dodatkowych obowiązków, za które rząd chce zapłacić. Jak powiedział przedstawiciel resortu finansów, dodatkowa praca zostanie nagrodzona – płatnicy, w ramach systemu podatkowego, otrzymają rozporządzeniem wyższe wynagrodzenie za to, że świadczą dla podatników dodatkowe usługi.

Dodajmy też, że rząd planuje uchylić podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r. Obowiązywał będzie jednolity system obliczania zaliczek.

Duża otwartość resortu finansów na konsultacje społeczne trwające dokładnie 10 dni

Wiceminister finansów Artur Soboń potwierdza, że ostateczny kształt przepisów wypracowany zostanie w porozumieniu ze stroną społeczną –
organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi, księgowymi i doradcami podatkowymi. Konsultacje społeczne nad projektem potrwają od 24 marca do 2 kwietnia 2022 r. Projekt będzie konsultowany m.in. z Radą Dialogu Społecznego, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Doradców Podatkowych, przedstawicielami przedsiębiorców, w tym m.in. Rzecznikiem MŚP. Według założeń, w połowie kwietnia projekt ma trafić do Rady Ministrów, zaś z końcem kwietnia do Sejmu. Finalnie, 1-go lipca ma być powszechnie obowiązującym prawem.


POBIERZ E-BOOK OD BRUTTO DO NETTO Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Zmiany w przepisach wprowadzone Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wywołują poważne skutki w sposobie obliczenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu umowy o pracę.

Sprawdź, jakie implikacje wywołuje zmiana systemu podatkowego w kontekście wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Jak obliczyć wysokość ulgi dla klasy średniej? Kiedy złożyć rezygnację z jej stosowania, a także jak wyglądają niuanse wniosku pracownika o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy?

Zapraszam do lektury!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.