Placówka oświatowa Eduwersum

Zaległe składki ZUS bez podatku

Ministerstwo Finansów przyznaje, że zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS nie stanowi dla pracownika lub zleceniobiorcy przychodu.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
14 kwietnia 2023

Przychodem podatnika jest zatem przysporzenie majątkowe wyrażone w pieniądzu, czyli zarówno pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń niepieniężnych, w tym nieodpłatnych. O ile w przypadku pieniędzy dla powstania przychodu wystarczającym jest ich otrzymanie lub postawienie do dyspozycji podatnika, o tyle w przypadku świadczeń niepieniężnych przychód powstaje w momencie ich faktycznego otrzymania.

Interpretacja ogólna nr DD3.8203.1.2023 Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 r.

Przykre konsekwencje kontroli ZUS

ZUS skontrolował umowy zlecenie w Twojej firmie i uznał je za umowy o pracę? W toku kontroli zweryfikowano podleganie zleceniobiorcy pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne i nakazano zapłatę zaległych składek? Resort finansów przyznał, że zapłata zaległych składek nie powoduje po stronie ubezpieczonego konsekwencji podatkowych!

Płatnik składek, który błędnie kwalifikował umowy zlecenia, a tym samym nie odprowadzał od nich należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub/i ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek opłacić zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę.

Czy komandytariusz będzie podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz czy wspólnik spółki komandytowej może korzystać z ulgi na start lub preferencji w opłacaniu składek ZUS?

KIS przegrywa w sądach administracyjnych

Po latach sądowych batalii, które były pokłosiem rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a sądów administracyjnych, doczekaliśmy się jednolitego i jasnego stanowiska.

Przypomnijmy, że KIS stał na stanowisku, że opłacone ze środków płatnika składek zaległe składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, na gruncie przepisów ustawy o PIT stanowią dla podatników (pracowników, zleceniobiorców) przychód zaliczany odpowiednio:

 • do przychodów ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy PIT)
 • do innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy PIT)
 • do przychodu z umowy zlecenia (art. 13 pkt 8 ustawy PIT).

Sądy administracyjne z kolei, przyjęli linię orzeczniczą, zgodnie z którą zapłata przez pracodawcę (lub zleceniodawcę), z jego własnych środków, zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną za podatnika nie powoduje u niego żadnego przysporzenia majątkowego.

Stanowisko Ministra Finansów na korzyść podatnika

Resort finansów przyznaje, że na gruncie  art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF, zapłata przez płatnika z własnych środków kwoty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w części, w której powinny być one sfinansowane z dochodu ubezpieczonego – podatnika (pracownika, zleceniobiorcy, byłego pracownika lub zleceniobiorcy) nie stanowi dla niego przychodu, zatem nie należy opłacać od tych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma również obowiązku wystawiania informacji PIT-11.

Zapłacenie przez płatnika składek zaległych składek sus oraz składki zdrowotnej jest wykonaniem zobowiązania publicznoprawnego ciążącego na płatniku składek i nie stanowi wykonania obowiązku za pracowników, zleceniobiorców, byłych pracowników lub zleceniobiorców oraz nie powoduje powstania przychodu podatkowego u tych podatników.

Interpretacja ogólna nr DD3.8203.1.2023 Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 r.

Według Ministra Finansów płatnik nie może scedować na podatników (pracowników, zleceniobiorców, byłych pracowników lub zleceniobiorców). obowiązku zapłaty zaległych składek, stąd też późniejsza ich zapłata nie może być uznana za świadczenie dokonane “za ubezpieczonych”, gdyż nie są oni zobowiązani do ich zapłaty.

Zapłatę przez płatnika składek zaległych składek sus oraz składek zdrowotnych należy uznać za czynność neutralną pod względem podatkowym dla podatnika. Tym samym zapłata ww. składek przez płatnika składek nie kreuje po jego stronie statusu płatnika podatku PIT oraz obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 42a ustawy PIT.

Interpretacja ogólna nr DD3.8203.1.2023 Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 r.
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.