Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Zmienny termin wypłaty wynagrodzenia

Czy dopuszczalne jest ustalenie różnych terminów wypłaty wynagrodzenia dla poszczególnych grup pracowników lub odrębnych jednostek organizacyjnych zakładu pracy? Sprawdź, co mówią o tym przepisy!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
4 sierpnia 2023

Przepisy ustawy Kodeks pracy (por. art. 85 Kp) nakazują, aby wypłata wynagrodzenia za pracę dokonywana była co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Ustawodawca nie wskazuje natomiast, iż termin wypłaty wynagrodzenia za pracę musi być taki sam dla wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy.

Można przyjąć, że dopuszczalne jest ustalenie różnych terminów wypłaty wynagrodzenia dla poszczególnych grup pracowników lub odrębnych jednostek organizacyjnych zakładu pracy (np. w innym terminie dla pracowników centrali, a w innym dla pracowników oddziałów). Dokładne terminy wypłaty wynagrodzeń za pracę pracodawca może zatem dostosować do własnych potrzeb mając na uwadze np. specyfikę prowadzonego przez siebie zakładu pracy.

Przyjmując interpretację, że wypłata raz w miesiącu oznacza wypłatę raz w okresie 30 dni, zastosowanie zmiennego terminu wypłaty może być ryzykowne. Ustalenie, np. że w jednej połowie roku pracownicy otrzymują wynagrodzenie ostatniego dnia miesiąca, a w pozostałej części roku kalendarzowego 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonywania pracy nie spełnia wymogu wypłaty wynagrodzenia raz w miesiącu.

Termin wypłaty wynagrodzenia w regulaminie

Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia. Konkretne terminy wypłaty wynagrodzenia poszczególnych grup pracowników muszą zostać odgórnie uregulowane.

Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Może zdarzyć się tak, że pracodawcy nie uda się dojść do porozumienia z zakładową organizacją związkową. W takim przypadku pracodawca podejmuje samodzielną decyzję o terminie wypłaty wynagrodzenia. Regulamin pracy samodzielnie ustala pracodawca również wtedy gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa

W związku z powyższym, nie ma też przeszkód prawnych, aby pracodawca wprowadził różne terminy wypłat wynagrodzeń, np. dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób związanych z pracodawcą umowami cywilnoprawnymi (np. umową zlecenia). Natomiast zgodnie z art. 8a ust. 6 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

Przesunięcie terminu wypłaty

Pracodawca kształtuje warunki pracy pracowników w zakładzie pracy. Raz wprowadzone warunki pracy i płacy nadal mogą ulegać modyfikacjom. Zmiany warunków zatrudnienia muszą jednak być dokonywane  zgodnie z przepisami prawa pracy.

Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią treść regulaminu wynagradzania, w tym termin wypłaty wynagrodzenia za pracę. Takie same zasady obowiązują przy zmianie regulaminu wynagradzania. Zgodnie z art. 77(2 )§ 6 Kodeksu pracy, regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. I taka sama reguła ma zastosowanie przy zmianie zapisów regulaminu wynagradzania dotyczących terminu wypłaty wynagrodzenia.

W przypadku, gdy termin wypłaty wynagrodzenia wynika jedynie z informacji, przesunięcie go wymaga ponowienia informacji o warunkach zatrudnienia w odpowiednim zakresie i w odpowiednim terminie. Zgodnie z art. 29 § 3(2) Kodeksu pracy, pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w art. 29 § 3 oraz o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie do pracownika. Nie dotyczy to przypadku, w którym zmiana warunków zatrudnienia wynika ze zmiany przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, jeżeli przepisy te zostały wskazane w informacji przekazanej pracownikowi.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.