Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Lojalka za szkolenie, czyli zabezpieczenie utraty inwestycji

Czym jest umowa szkoleniowa? Jak zabezpiecza pracodawcę? Czy pracownik może odmówić zwrotu kosztów poniesionych przez firmę na doszkalanie? Przeczytaj!

Autor publikacji:
Milena Markiewicz

Kierownik Biura Zarządu w spółce Cerrad. Prawnik, HR Manager, Specjalista RODO i Complaince. Absolwentka seminarium doktoranckiego katedry prawa pracy Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego – kierunek prawo. Absolwentka Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz. Aktualnie aplikantka radcowska (Kancelaria Prawna Jan Nowak Kielce) i pasjonatka HR.

Data publikacji:
29 września 2023

Urlop szkoleniowy – kiedy przysługuje?

Jednym z obowiązków pracodawcy ujętych w Kodeksie pracy jest obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji, czyli zdobywania wiedzy, poszerzania oraz uzupełniania jej z inicjatywy pracodawcy bądź za jego zgodą.

Podnoszący kwalifikacje pracownik może liczyć na wsparcie pracodawcy polegające chociażby na udzieleniu urlopu szkoleniowego, chociaż nie we wszystkim przypadkach urlop jest należny. Przysługuje on na podstawie art. 1031. Zgodnie z art. 1032 wymiar takiego urlopu wynosi:

 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych
 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego
 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Studia podyplomowe a urlop szkoleniowy

Pamiętajmy jednak, że urlop opisany powyżej nie przysługuje w przypadku studiów podyplomowych. Studia podyplomowe nie kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym, ale pracą końcową lub egzaminem końcowym.

Przesłanką nabycia urlopu szkoleniowego w wymiarze 21 dni jest przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego, nie zaś złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego.

Możliwości wsparcia ze strony pracodawcy, czyli na ile pozwala nam Kodeks pracy

Kodeks pracy zostawia dość dużą furtkę co do zwiększonego zakresu benefitów udzielanych pracownikowi w ramach stosunku pracy, o ile jest taka wola ze strony pracodawcy. Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego oraz zwolnienia z całości i części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. 

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Art. 1033 Kodeksu pracy

Umowa szkoleniowa – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Najlepszym zabezpieczeniem pracodawcy, np. przed rozwiązaniem umowy przez pracownika lub szeroko rozumianą utratą inwestycji w jego doszkolenie jest umowa szkoleniowa – potocznie zwana lojalką. Umowa ta zawiera prawa i obowiązki stron. Warunek niezbędny – musi być zawarta na piśmie, jeśli pracodawca chce zobowiązać pracownika do pozostania w zatrudnieniu po ukończeniu szkolenia przez określony w umowie czas. Zabezpieczenie polega na zwrocie przez pracownika kosztów poniesionych przez pracodawcę (szkolenie plus koszty dodatkowe) w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. Oznacza to nic innego, jak obowiązek zapłaty pracodawcy środków, które wydał/zainwestował w pracownika podnosząc jego kwalifikacje bądź zgadzając się na ich podnoszenie, jeśli ten:

 • rozwiąże umowę za wypowiedzeniem (za wyjątkiem art. 943 – mobbing),
 • nie podejmie podnoszenia kwalifikacji bądź przerwie podnoszenie kwalifikacji,
 • rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia na postawie art. 55 (orzeczenie lekarskie/szkodliwy wpływ), bądź art. 943 (mobbing), mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach, bądź jeśli pracodawca rozwiąże z nim umowę bez wypowiedzenia z jego winy.

Porozumienie stron vs zwrot kosztów szkolenia

Zwrot kosztów proporcjonalnych do okresu przez jaki pracownik zobowiązany jest pozostać w zatrudnieniu u danego pracodawcy nie jest aż tak oczywisty. Oczywisty jest jednak okres przez jaki taka umowa może obowiązywać i wynika on wprost z Kodeksu pracy – jest to okres 3 lat.

Pracodawco, pamiętaj, by zabezpieczać się zgodnie z przedstawionymi zasadami. Pracowniku wiedz, że nie zawsze zwrot kosztów będzie obligatoryjny. Zasady obopólnej transakcji – bo tak możemy nazwać tą relację stosunku pracy, powinny być jasne i transparentne dla obu stron.

Milena Markiewicz, Prawniczka, Absolwentka Eduwersum®

Przeczytaj więcej artykułów autorstwa Mileny Markiewicz

Autor publikacji:
Milena Markiewicz

Kierownik Biura Zarządu w spółce Cerrad. Prawnik, HR Manager, Specjalista RODO i Complaince. Absolwentka seminarium doktoranckiego katedry prawa pracy Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego – kierunek prawo. Absolwentka Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz. Aktualnie aplikantka radcowska (Kancelaria Prawna Jan Nowak Kielce) i pasjonatka HR.

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Odpoczynki w zadaniowym systemie czasu pracy

Czy pracownikom zatrudnionym w zadaniowym systemie czasu pracy, którzy sami organizują swoją pracę w czasie (nie mają grafików), pracodawca ma obowiązek zapewnić odpoczynki dobowe i tygodniowe?

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?

Co roku pracownicy zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Na przykład w tym roku, aby przedłużyć majówkę do 9 dni, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Jak to wygląda w przypadku pozostałych świąt? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2024 roku?

 • 12 kwietnia 2024
 • 3 min czytania
 • Urlopy

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.