Placówka oświatowa Eduwersum

Przychodzi HR do Zarządu: Rozmowy panelowe i plan naprawczy lidera + podcast

Skuteczny employer branding i pozyskiwanie najlepszych specjalistów z rynku można łatwo zniweczyć niekontrolowanym micromanagementem. W ramach cyklu "Przychodzi HR do Zarządu" przedstawiam "case studies" z życia firm, inspiruję do śledzenia trendów w obszarze HR i wskazuję narzędzia do wspierania organizacji w pokonywaniu trudności związanych z kapitałem ludzkim. Dziś o tym, jak badanie wskaźnika rotacji ujawniło despotycznego lidera.

Autor publikacji:
Wojciech Chromik

Doświadczony konsultant i menedżer HRM. Posiada wiedzę o rynku i kontakty pozwalające z powodzeniem egzekwować różnorodne projekty lub dobrać i poprowadzić zespół, który je zrealizuje. Specjalizuje się w obszarach oceny kompetencji, doboru talentów, a także ocenie i optymalizacji procesów HRM. Talent hunter, asesor AC/DC. Certyfikowany Trener FRIS®. Odpowiada za usługi realizowane przez Eduwersum® dla Biznesu.

Data publikacji:
14 kwietnia 2022

Posłuchaj odcinka w formie podcastu:

Badanie wskaźnika rotacji

Zespół sprzedaży w firmie Q składa się z 15 osób. Ze względu na specyfikę podzielony jest na 2 grupy: 7 osobowy zespół A dedykowany tzw. klientom stałym i 8 osobowy zespół B dla segmentu klientów nowych (głównie mniejszych firm). Za każdą z tych linii biznesowych odpowiada lider (kierownik). Na przestrzeni ostatniego roku dział HR zaobserwował, że znacząco wzrósł wskaźnik rotacji w zespole B. Zwykle rotacja w tym zespole była wyższa, jednak ostatnio różnica między nimi zdecydowanie się powiększyła.

Jego lider często podnosił zarzut braku odpowiednich kandydatów w procesach rekrutacji prowadzonych przez HR. Działo się tak pomimo tego, że firma zdecydowała się na zainwestowanie w employer branding i aktywnie działała na tym polu, poprzez obecność na uczelniach, targach pracy. Dużo pracy włożono też w indywidualne szkolenia menedżerów w zakresie prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Ponadto, badanie satysfakcji pracowników ujawniło znaczący, w stosunku do całej organizacji, spadek wskaźnika satysfakcji w całym zespole sprzedaży. Mimo to jednak cele, które były wyznaczone dla zespołu B zawsze były realizowane.

 Jak mocno integracja zespołu wpływa na jego wydajność i efektywność?

Przychodzi się do firmy a odchodzi od szefa

Prowadzone regularnie w Polsce badania satysfakcji pokazują, że wśród głównych czynników mających związek z satysfakcją z pracy są nieodmiennie: work-life balance, poczucie przynależności i wpływu, rozwój (nauka nowych rzeczy), wynagrodzenie, możliwość zgłaszania i rozwiązywania różnych problemów w organizacji, stabilność zatrudnienia, przyjazna atmosfera pracy, którą zapewnia lider.

Autorzy badania (LeanPassion i Openfield) sprawdzili, że niezadowoleni ze swoich liderów stanowili 41%, a dodatkowo w tej grupie niezadowolonych z pracy (negatywna satysfakcja z pracy) było ponad 70%. Potwierdza to dwie prawdy. Pierwszą znaną od dawna maksymę, która głosi, że przychodzi się do firmy a odchodzi od szefa. I drugą, znacznie ważniejszą, że w rozwoju liderów w polskich organizacjach jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia.

Rozmowy panelowe i plan naprawczy

Szefowa HR, po konsultacji z dyrektorem sprzedaży, zdecydowała o przeprowadzeniu rozmów panelowych z członkami zespołu B. Panel miał odbyć się na kanwie prezentacji wyników badania satysfakcji. W jego trakcie okazało się, że lista „przewin” i uwag jakie zespół żywi w stosunku do swojego szefa jest długa i znacząca. Najwięcej do powiedzenia mieli pracownicy z największym stażem. Na plan pierwszy wysuwały się: brak wsparcia oraz autorytarny styl zarządzania, który preferuje lider. Bardziej doświadczeni pracownicy częściowo już zdążyli się przyzwyczaić, a częściowo uodpornili na docinki i wytykanie błędów. Młodsi, bardziej wrażliwi, nie czując wsparcia decydowali się na opuszczenie organizacji.

Informacje te zostały skonfrontowane na bezpośredniej rozmowie oceniającej lidera zespołu B. Jego osobisty wynik jako lidera w badaniu nie wypadł najlepiej. Znacząco odbiegał od poprzednich. Skruszony kierownik przyznał, że ma problemy osobiste (wyprowadził się z domu prawie rok temu), co mogło jego zadaniem mieć przełożenie na jego pracę. Zadeklarował, że się poprawi. Firma zaproponowała mu w pierwszej kolejności wybranie zaległego urlopu, a po powrocie indywidualny program coachingowy nakierowany na zmianę swojego stylu zarządzania i ćwiczenia w większej otwartości na pracowników. Plan został ułożony na okres 6 miesięcy i będzie rodzajem próby. 

Autor publikacji:
Wojciech Chromik

Doświadczony konsultant i menedżer HRM. Posiada wiedzę o rynku i kontakty pozwalające z powodzeniem egzekwować różnorodne projekty lub dobrać i poprowadzić zespół, który je zrealizuje. Specjalizuje się w obszarach oceny kompetencji, doboru talentów, a także ocenie i optymalizacji procesów HRM. Talent hunter, asesor AC/DC. Certyfikowany Trener FRIS®. Odpowiada za usługi realizowane przez Eduwersum® dla Biznesu.

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.