Placówka oświatowa Eduwersum

Rola analizy danych w dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku kadrowo-płacowym

W dzisiejszych czasach wykorzystanie i analiza danych to kluczowa kwestia, która może pomóc firmom w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Pobierz bezpłatny e-book przygotowany przez Comarch ERP i przeczytaj, z jakimi korzyściami wiąże się zastosowanie rozwiązań analitycznych Comarch BI w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
24 października 2022

Mamy obecnie szerokie możliwości wykorzystania narzędzi analitycznych. W zależności od specyfiki firmy, branży, rynku, na którym działa, możemy wykorzystać narzędzie analityczne w różnych obszarach: od handlu, magazynu przez płatności, księgowość aż po produkcję. W ostatnim czasie wzrosło w tym zakresie znaczenie obszaru kadrowo-płacowego. Wiele firm boryka się z trudnościami w zakresie rekrutacji specjalistów. Aby sprostać wyzwaniom warto postawić na oprogramowanie informatyczne, które pomoże przetworzyć ogromne ilości danych, jakie są wprowadzane każdego dnia w każdej firmie.

Analiza danych przyszłością w HR

Przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość, że to pracownicy wpływają na rozwój firmy. Analiza danych kadrowo-płacowych może bezpośrednio przynieść korzyści Twojej firmie. Z pewnością ułatwia efektywne zarządzanie pracownikami poprzez przydzielanie im odpowiednich projektów czy zadań oraz optymalizuje ich pracę. Pozwala także zarządzać budżetem i kluczowymi wskaźnikami wydajności, takimi jak fluktuacje, nieobecności czy praca zdalna.

W dobie cyfryzacji analityka jest kluczowa przy utrzymywaniu konkurencyjności na rynku. W jakich aspektach może pomóc? Niżej omawiamy kilka z nich. 

Controlling personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Controlling personalny jest instrumentem zarządzania, który określa stopień realizacji celów polityki personalnej zawartych w strategii firmy oraz, jeśli to konieczne, wskazuje na konieczność podjęcia działań naprawczych.

Do najczęściej stosowanych narzędzi controllingu personalnego zaliczamy:

 • strategiczną kartę wyników,
 • mierniki ilościowe i jakościowe,
 • analizę ABC,
 • model oceny 360 stopni.

Kluczowe wskaźniki efektywności w dobie rynku pracownika

Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicator) pomagają firmie zrozumieć, jak radzi sobie z realizacją celów, zadań strategicznych i operacyjnych. KPI w obszarze HR umożliwiają pomiar finansowych i niefinansowych wskaźników efektywności procesów związanych z kapitałem ludzkim.  

Interaktywne dashboardy (panele menadżerskie) to praktyczny sposób prezentacji kluczowych wskaźników wydajności firmy. Dzięki prezentowanym w nich wskaźnikom i parametrom biznesowym, menedżerowie i kierownicy działu HR mogą na bieżąco monitorować realizację założonych dla pracowników celów lub ogólną sytuację kadrową  w firmie.

Planowanie kosztów osobowych warunkiem sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem

Jednym z najważniejszych zadań działów HR jest wsparcie organizacji w przygotowaniu planu kosztów pracowniczych. Zaangażowanie ekspertów kadrowo-płacowych oraz wykorzystanie specjalistycznych systemów analityczno-raportowych, pozwala na prawidłową identyfikację wszystkich elementów składających się na łączny koszt pracodawcy. 

Wiele organizacji posiada w swoich zasobach rozwiązania klasy Business Intelligence, których wykorzystanie może znacznie usprawnić planowanie zatrudnienia i kontrolowania kosztów pracowniczych na każdym etapie.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Niewątpliwe, wszystkie zmiany zachodzące na światowym rynku będą prowadzić do coraz większej automatyzacji na rynku pracy. Wiele firm szybko reaguje i coraz częściej inwestuje w zaawansowane narzędzia analityczne. Tego typu rozwiązania mogą usprawnić nie tylko proces rekrutacji przez ułatwienie wyboru odpowiedniego CV, ale także zoptymalizować działalność firmy poprzez monitorowanie wydajności pracowników na podstawie sprzedaży, przepracowanych godzin, innych zmiennych. Zaawansowane funkcje analityczne umożliwiają również określenie godzin, dni i sezonów, które wymagają największej liczby pracowników.

Comarch BI w działach HR

Comarch od blisko 20 lat wspiera małe, średnie i duże firmy w obszarze poprawy zarządzania zasobami ludzkimi. Ich dynamiczny rozwój nie byłby możliwy bez wsparcia ze strony nowych technologii analitycznych.

Pobierz bezpłatnego e-booka i przeczytaj, z jakimi korzyściami wiąże się zastosowanie rozwiązań analitycznych Comarch BI w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi:

 • możliwość podejmowania decyzji w oparciu o wiarygodną i łatwo dostępną informację,
 • uproszczenie niektórych procedur i przyspieszenie obiegu informacji w firmie,
 • łatwiejsze osiąganie celów przedsiębiorstwa oraz kontrola ich wykonania,
 • szybka reakcja na zmieniającą się sytuację na rynku pracy oraz inne czynniki zewnętrzne. 

Zobacz więcej:Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.