Placówka oświatowa Eduwersum

Godziny nocne pielęgniarek, czyli dodatek za pracę w nocy „białego personelu”

Jak wyliczyć wynagrodzenie za godziny nocne pielęgniarek? Gdzie znajdziesz podstawę prawną regulującą sposób rozliczania tego składnika oraz czym różni się on od wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych prezentowanego przez Kodeks Pracy? Przeczytaj w artykule.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
24 listopada 2019

Godziny nocne pielęgniarek – podstawa prawna

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 2023.991. tj. z dnia 24.05.2023) reguluje kwestię wynagrodzenia za godziny nocne pielęgniarek, czyli tzw. „białego personelu”:

Pracownikom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przysługuje dodatek w wysokości:
1) co najmniej 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej;
2) co najmniej 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Art. 99 ustawy o działalności leczniczej

Jak wyliczyć dodatek za wykonywanie pracy zmianowej pielęgniarek wg ustawy o działalności leczniczej?

W naszym przykładzie pielęgniarka zatrudniona w szpitalu „jednego dnia”, pracująca w systemie pracy zmianowej, ze stawką wynagrodzenia 4500,00 zł brutto, przepracowała w miesiącu listopadzie 2023 r. 16 godzin pracy w nocy w dniach od poniedziałku do piątku. Dodatek za pracę zmianową wykonywaną w porze nocnej wynosi zatem:

 • 4500,00 zł / 144,05h godzin do przepracowania w listopadzie 2023 r. = 31,24 zł/h
 • 31,24 zł/h * 65% = 20,31 zł dodatku za 1 godzinę pracy zmianowej w porze nocnej
 • 20,31 zł * 16 godzin = 324,96 zł brutto dodatku do wynagrodzenia za pracę zmianową w godzinach nocnych za listopad 2023 r.

Gdyby praca wykonywana była w dniach świątecznych to wyliczenie wyglądałoby następująco:

 • 4500,00 zł / 144,05h godzin do przepracowania w listopadzie 2023 r. = 31,24 zł/h
 • 31,24 zł/h * 45% = 14,06 zł dodatku za 1 godzinę pracy zmianowej w porze nocnej
 • 14,06 zł * 16 godzin = 224,96 zł brutto dodatku do wynagrodzenia za pracę zmianową w godzinach nocnych za listopad 2023 r.

Warunki korzystania z korzystnego rozliczenia

Aby skorzystać z przedstawionego wyżej sposobu rozliczania wynagrodzenia muszą być spełnione specyficzne warunki, tj.:

 • wykonywanie zawodu medycznego
 • zatrudnienie w systemie pracy zmianowej oraz
 • świadczenie pracy w podmiocie prowadzącym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Ustawa określa definicję podmiotu prowadzącego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:

Art. 8
Rodzajami działalności leczniczej są:
1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
             a) szpitalne,
             b) inne niż szpitalne;
2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Art. 9 ust. 1:
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne mogą polegać na:
1) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji oraz zapewnianiu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;

2) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;

3) udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Jeśli dany podmiot chce skorzystać z rozliczenia dodatków do wynagrodzenia wg ustawy o podmiotach leczniczych, musi zadać sobie pytanie, czy w/w warunki są spełnione, tj. czy pielęgniarki zatrudnione są w systemie pracy zmianowej oraz czy działalność prowadzona jest stacjonarnie i całodobowo, w rozumieniu przytoczonych wyżej przepisów Ustawy.

Godziny nocne wg Kodeksu pracy

Dodatek za pracę w nocy zgodnie z przepisami art. 151(8) § 1 Kodeksu Pracy określa iż, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w nocy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W takim przypadku obowiązujące w danym roku wynagrodzenie minimalne (4242,00 zł w 2024 roku):

 • dzieli się przez nominał miesiąca (159 godzin i 15 minut za styczeń 2024 r.)
 • mnoży się * 20% stawki godzinowej

4242,00 zł / 159 godzin 15 minut * 20% = 5,33 zł za 1 godzinę pracy w porze nocnej w styczniu 2024 r.

Więcej o rekompensowaniu pracy w porze nocnej przeczytasz w artykule “Praca w porze nocnej”.

Pobierz tabelę z czasem pracy w podmiotach leczniczych w 2024 roku

Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2023.991. tj. z dnia 24.05.2023). Pobierz tabelę z wymiarem czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2024 roku.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.