Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Zadaniowy system czasu pracy na pracy zdalnej

Organizacja pracy zdalnej to wyzwanie dla wielu firm. Praktycznym rozwiązaniem może okazać się wprowadzenie zadaniowego system czasu pracy.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
22 marca 2023

Pani Moniko, nasi menedżerowie mają ogromny problem! Nasze timesheety potwierdzają, że podczas pracy zdalnej u znacznej części pracowników spada wydajność, a osiągane przez nich wyniki są coraz słabsze. Wiemy, że podłoże tego stanu może być różne. Jednym z pomysłów jak poradzić sobie z tym problemem jest zastosowanie wypowiedzeń zmieniających. Planujemy wprowadzić albo zadaniowy albo równoważny system czasu pracy, który miałby zastosowanie w przypadku osób pracujących zdalnie. Pani Moniko, czy to ma sens?
Napisała do mnie Ania [imię zmienione], specjalistka ds. HR ze szczecińskiej firmy z branży handlowej.

Jak zmienić system czasu pracy?

Sposób wprowadzenia zmian w obszarze czasu pracy uzależniony jest od tego czy w zakładzie pracy działają organizacje związkowe i czy pracodawca zobowiązany jest do tworzenia regulaminu.

 • Jeśli u pracodawcy działają związki zawodowe, zasady pracy zdalnej powinny zostać określone w porozumieniu między pracodawcą a związkami.
 • Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, zasady wykonywania pracy zdalnej pracodawca określa w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Czy pracodawca może wypłacać zwrot kosztów dojazdu do siedziby firmy osobom pracującym zdalnie? Sprawdź!

Praca zdalna uzgodniona w trakcie zatrudnienia

Gdy do uzgodnienia pracy zdalnej dojdzie w trakcie zatrudnienia, każda ze stron umowy o pracę będzie mogła wystąpić z wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalą przy tym termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie braku porozumienia przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy nastąpi w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Dlaczego ryczałt za pracę zdalną nie może być zbyt wysoki? Sprawdź konsekwencje!

System czasu pracy uzasadniony utrudnioną kontrolą

Zadaniowy system czasu pracy można wprowadzić, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy, jej organizacją lub miejscem wykonywania pracy. Wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy jest zatem dopuszczalne, jeśli:

 • pracodawcy trudno jest kontrolować sposób wykonywania przez pracownika powierzonej mu pracy,
 • ewidencja czasu pracy pracownika jest utrudniona,
 • nie zachodzi potrzeba przebywania pracownika w zakładzie w określonych odgórnie godzinach,
 • zapotrzebowanie na daną pracę jest zmienne i trudne do przewidzenia,
 • praca jest uzależniona od działań pracownika – nie ma potrzeby współpracy z innymi pracownikami.

Czy po wprowadzeniu do Kodeksu pracy pracy zdalnej jako rozwiązania stałego dyżur domowy może być w dalszym ciągu nie wliczany do czasu pracy? Oto odpowiedź!

Równoważny system czasu pracy również dopuszczalny

Zgodnie z przepisami, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. 

Konieczne zmiany w przepisach wewnątrzzakładowych

Zgodnie zatem z powyższym, jeżeli pracodawca chce zmienić obowiązujący dotychczas system czasu pracy powinien w tym celu dokonać odpowiednich zmian w:

 • regulaminie pracy,
 • układzie zbiorowym pracy lub
 • w obwieszczeniu.

Zmiana systemu czasu pracy wymaga takiego samego trybu jak jego uchwalenie.

Z tego względu w przypadku, gdy w zakładzie pracy system czasu pracy ustalony został w regulaminie pracy lub obwieszczeniu pracodawcy jego zmiana jest możliwa dopiero po upływie dwóch tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Gdyby system organizacji czasu pracy został wyraźnie zastrzeżony w umowie o pracę, wówczas zmiana zastrzeżonego w tej umowie systemu pracy wymagałaby wypowiedzenia przez zakład pracy warunków pracy i płacy.

Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu warunków pracy i pracy.

Rekomendacje Społeczności Praktyków Kadr i Płac na Facebooku

Praca w systemie zadaniowym nie polega wyłącznie na tym, że pracodawca określi system czasu pracy pracownika jako zadaniowy. Kluczowym elementem zadaniowego czasu pracy, także w formule pracy zdalnej, jest wyznaczenie pracownikowi konkretnego zadania (zadań) do wykonania. Takiego charakteru nie mają na ogół obowiązki wynikające z zakresu czynności pracownika. Zasadniczo nie jest dopuszczalne także w ramach zadaniowego czasu pracy wskazanie osiągnięcia określonego rezultatu ekonomicznego jako podstawy wymiaru czasu pracy (wyrok SN z 15 listopada 2006 r., I PK 117/06). 

Elżbieta Siwek
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.