Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Niebieska Karta UE – zmiany

Co to jest Niebieska Karta UE i jakie są przywileje jej posiadania? Dowiedz się również jakie zmiany dot. Niebieskiej Karty UE zostały przygotowane przez Parlament Europejski i Rada UE oraz czy ułatwią one zatrudnianie cudzoziemców z państw trzecich.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
23 września 2021

Komu i na jakich zasadach wydawana jest Niebieska Karta UE?

Niebieska Karty UE (po ang. Blue Card) została wprowadzona Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wysokich kwalifikacji. W Polsce szczegółowe regulacje dot. uzyskania Niebieskiej Karty UE zostały wprowadzone w 2012 r. w ustawie o cudzoziemcach w rozdziale trzecim „Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji” od art. 127 do art. 138.

Niebieska Karta UE jest przeznaczona dla wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców z państw trzecich, którzy podejmują pracę na terenie UE. W Polsce Niebieska Karta UE to zezwolenie na pobyt czasowy upoważniające do pobytu i pracy na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Jakie są przywileje posiadania Niebieskiej Karty?

 • Możliwość zmiany zezwolenia

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, Niebieska Karta UE może być w każdym czasie, na wniosek cudzoziemca, zmieniona przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza rozpocząć wykonywanie pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu, zamierza zmienić stanowisko lub będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu.

 • Łączenie rodzin

Zgodnie z art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o cudzoziemcach, członkowie rodziny cudzoziemca posiadającego Niebieską Kartę UE mogą do niego dołączyć i otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną. Takie zezwolenie umożliwia członkowi rodziny swobodny dostęp do polskiego rynku pracy i możliwość jej wykonywania bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę.

 • Prawo do świadczeń rodzinnych

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z o świadczeniach rodzinnych, cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przysługują świadczenia rodzinne.

Co zmieni się w przepisach dot. uzyskania Niebieskiej Karty UE?

Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienia w sprawie nowych przepisów, które mają ułatwić zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych obywateli państw spoza Unii Europejskiej.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami cudzoziemcy wnioskujący o Niebieską Kartę UE będą mogli:

 • przedstawić umowę o pracę lub wiążącą ofertę pracy na okres co najmniej sześciu miesięcy (a nie tak jak do tej pory 12 miesięcy), a także dowody potwierdzające wyższe kwalifikacje lub umiejętności zawodowe,
 • przenieść się do innego państwa członkowskiego po upływie początkowego okresu 12 miesięcy w państwie, które jako pierwsze przyznało im kartę (a nie tak jak ma to miejsce teraz po upływie 18 miesięcy),
 • zostanie obniżony próg oferowanego wynagrodzenia wymagany od wnioskodawców do co najmniej 100 proc. i nie więcej niż 160 proc. średniego rocznego wynagrodzenia brutto w państwie członkowskim, gdzie będzie zatrudniony cudzoziemiec (obecnie wysokość minimalnego rocznego wynagrodzenia brutto wymaganego w celu udzielenia zezwolenia nie może być niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju członkowskim).

Powyższe regulacje musza zostać najpierw zatwierdzone przez Radę UE, a następnie kraje członkowskie będą miały dwa lata na dostosowanie się do nowych przepisów.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.