Placówka oświatowa Eduwersum

Pora na zatrudnianie cudzoziemców: Legalizacja zatrudnienia

Zapraszam na cykl artykułów pt. "Pora na zatrudnianie cudzoziemców", w których podpowiadam jak robić to zgodnie z przepisami i bez bólu głowy! Dzisiaj o legalizacji zatrudnienia.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
20 stycznia 2022

Pani Moniko, zgłosił się do mnie pracownik, który jest obywatelem Ukrainy. Posiada zezwolenie na pracę. Czy mogę bez problemu zatrudnić taką osobę?

Praca dla konkretnego pracodawcy

Cudzoziemcy, którzy zamierzają pracować w Polsce, muszą zalegalizować swój pobyt i pracę. Legalizacja pracy jest zawsze związana z konkretnym pracodawcą, na rzecz którego cudzoziemiec ma świadczyć pracę. Oznacza to, że legalizacja pracy nie następuje abstrakcyjnie, poprzez dopuszczenie cudzoziemca do polskiego rynku pracy. Legalizacja jest przypisana do pracy na rzecz konkretnego pracodawcy.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Cześć cudzoziemców korzysta z tzw. uproszczonej procedury, opartej o rejestrację w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Do grupy uprzywilejowanej należą obywatele:

 • Republiki Armenii,
 • Białoruś,
 • Gruzji,
 • Mołdawii,
 • Rosji
 • Ukrainy.

Praca na podstawie zarejestrowanego oświadczenia nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, niezależnie od liczby pracodawców, dla których cudzoziemiec pracował.

UWAGA – nowelizacja przepisów, podpisana przez prezydenta w dniu 01.01.2022 zmienia okres rejestracji oświadczeń na 24 miesiące, bez okresu rozliczeniowego. Po wykorzystaniu limitu 24. miesięcy od razu rozpoczyna się okres kolejnego limitu.

Zezwolenie na pracę

Cudzoziemiec może pracować w Polsce również na podstawie zezwolenia na pracę, jeśli posiada inny niż praca tytuł legalizujący jego pobyt. Jeśli takiego tytułu nie posiada – może pracować na podstawie jednolitego zezwolenia – takie zezwolenie legalizuje jego pobyt i pracę łącznie.

Jeśli cudzoziemiec posiada zezwolenia na pracę wydane na pracodawcę X, nie może na jego podstawie świadczyć pracy dla pracodawcy Y. Zatem zezwolenie, z którym cudzoziemiec zgłasza się do pracy, wydane na innego pracodawcę, nie jest dokumentem stanowiącym podstawę do uznania legalności jego zatrudnienia. W takiej sytuacji:

A) cudzoziemiec może ubiegać się o nowe zezwolenie na pobyt i pracę
UWAGA – nowelizacja przepisów, podpisana przez prezydenta w dniu 01.01.2022 zmienia treść art. 120 ustawy o cudzoziemcach. Jego nowe brzmienie daje możliwość legalizacji pracy u innego pracodawcy o uprzednim wystąpieniu z wnioskiem o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;

B) pracodawca może zarejestrować dla cudzoziemca będącego obywatelem Ukrainy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, o ile:
– przez czas zatrudnienia na jego podstawie cudzoziemiec będzie posiadał tytuł legalizujący jego pobyt;
– nie minęły okresy zatrudniania cudzoziemca na podstawie oświadczenia (dotyczy to sytuacji sprzed opisanej wyżej nowelizacji).

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.