Placówka oświatowa Eduwersum

Świadczenie rehabilitacyjne

Niejednokrotnie zdarza się, że niezdolność do pracy przedłuża się i trwa dłużej niż okres zasiłkowy. Jeżeli ubezpieczony nadal choruje, ale lekarz ocenia, że ma szansę na powrót do zdrowia i do aktywności zawodowej, może złożyć wniosek do ZUS-u o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
25 września 2018

Ma ono umożliwić ubezpieczonemu dalsze leczenie i rekonwalescencję bez utraty środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane ubezpieczonemu, który, po przedłużonym okresie leczenia i rehabilitacji  rokuje odzyskanie zdolności do pracy, na  okres maksymalnie 12 miesięcy, tj. 360 dni (uznaje się bowiem, że miesiąc to kolejne 30 dni), a o konkretnym czasie decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Świadczenie to może być, podobnie jak zasiłek chorobowy, wypłacane z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.

Płatnik zasiłku, po wypłaceniu zasiłku za cały przysługujący ubezpieczonemu okres zasiłkowy, powinien wstrzymać dalsze wypłaty świadczeń aż do czasu  otrzymania decyzji ZUS o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie nie przysługuje ubezpieczonym, którzy:

 •  jest uprawniony do emerytury lub renty,
 •  zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 •  urlopu na poratowanie zdrowia przysługującego na mocy odrębnych przepisów.

Podobnie jak zasiłek chorobowy świadczenie jest wypłacane za każdy dzień niezdolności do pracy (także za dni wolne od pracy).

A jaka jest jego wysokość?

Wysokość świadczenia wynosi:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni),
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – jeżeli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży lub jest spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Podstawa wymiaru świadczenia i jej waloryzacja

Świadczenie wypłaca się z tej samej podstawy, która wcześniej ustalona była dla zasiłku chorobowego. Podstawa ta jednak podlega waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji ogłasza Prezes ZUS  na każdy kwartał. Podstawa jest zatem waloryzowana o wskaźnik obowiązujący dla kwartału, w którym rozpoczyna się wypłata świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli wskaźnik nie przekracza 100%  podstawa pozostaje nie zmieniona. Jeżeli jest wyższy niż 100% – podstawę należy przeliczyć.

WAŻNE!
Jeżeli wskaźnik waloryzacji jest niższy niż 100%, świadczenie rehabilitacyjne należy naliczać od niezwaloryzowanej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Aby nie było przerwy pomiędzy wypłatą poszczególnych świadczeń: zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, dokumentację należy złożyć do ZUS na co najmniej 6 tygodni przed upływem okresu zasiłkowego.

Do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego niezbędne będą:

 • wniosek ubezpieczonego ZUS Np-7,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego ZUS OL-9,
 • wywiad zawodowy przygotowany przez pracodawcę ZUS OL-10,
 • zaś w przypadku świadczenia finansowanego z ubezpieczenia wypadkowego również:
  • protokół powypadkowy (wypadek przy pracy któremu uległ pracownik)
  • karta wypadku przy pracy (wypadek przy pracy któremu uległ ubezpieczony iny niż pracownik)
  • decyzja inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.