Placówka oświatowa Eduwersum

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – czy wymaga zmian w treści umowy o pracę?

1-go stycznia zaczną obowiązywać nowe stawki minimalnego wynagrodzenia, zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku. Czy w związku z tym pracownikom wynagradzanym stawką minimalną należy przygotować aneksy do umów o pracę?

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
4 lipca 2023
od 1.01.2024 do 30.06.20244242,00 zł
od 1.07.2024 do 31.12.20244300,00
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.

od 1.01.2024 do 30.06.202427,70 zł
od 1.07.2024 do 31.12.202428,10 zł
Minimalna stawka godzinowa w 2024 r.

Case study firmy

Pracodawca określił w treści umowy o pracę – wysokość wynagrodzenia pracowników poprzez wskazanie konkretnej kwoty wynagrodzenia brutto. Pracownicy wynagradzani są tzw. stawką stałego, minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia zmienia się dwukrotnie w 2024 roku. Pracodawca zastanawia się jaka jest poprawna procedura zmiany treści umowy o pracę?

 • Czy konieczne jest wręczenie aneksu do umowy, a może porozumienia zmieniającego?
 • Czy w związku ze zmianą, należy wręczyć pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia?

Wynagrodzenie jako stały element umowy o pracę

Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy, umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 • rodzaj pracy
 • miejsce wykonywania pracy
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia
 • wymiar czasu pracy
 • termin rozpoczęcia pracy. 

Skoro wysokość wynagrodzenia, jako stały element treści, została określona w umowie o pracę poprzez wskazanie konkretnej kwoty wynagrodzenia, aby ją zmienić niezbędne jest wprowadzenie w umowie zmian.

Aby dokonać zmiany w treści umowy o pracę konieczne jest zastosowanie jednego z dwóch trybów:

 • porozumienia zmieniającego, jeśli pracownik wyraża zgodę na zmianę lub 
 • w drodze wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy, jeśli pracownik nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Aneks do umowy tylko, jeśli zmiana jest neutralna

W przepisach prawa pracy nie funkcjonuje pojęcie aneksu do umowy. Pracodawcy nierzadko jednak postanawiają o wprowadzeniu takiego dokumentu do obiegu. W praktyce, aneks do umowy stosowany jest najczęściej w przypadku przekazania informacji neutralnej lub oczywistej dla pracownika. Niektórzy pracodawcy decydują się na zastosowanie aneksu do umowy w związku z koniecznością zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w treści umowy o pracę.

Obowiązek informacyjny – wynagrodzenie ulega zmianie!

Zdarza się tak, że w treści umowy o pracę wynagrodzenie nie zostało określone poprzez podanie konkretnej kwoty, a jedynie poprzez zastosowanie zapisu o tym, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującą w danym roku stawką wynikającą z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wówczas pracodawca nie ma obowiązku sporządzania dokumentu aktualizującego treść umowy o pracę. W takim przypadku konieczne jest jednak poinformowanie pracownika, że jego wynagrodzenie ulega zmianie w związku ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, a pracownik: od 1 stycznia będzie wynagradzany w kwocie 4242 zł, zaś od 1 lipca 2024 wg stawki 4300 zł brutto miesięcznie (przy pełnym etacie).

W treści informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 Kodeksu pracy) należy wskazać inne niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pieniężne lub rzeczowe. W związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia za pracę nie ma konieczności aktualizacji “informacji o warunkach zatrudnienia”.

Rekomendacje Pasjonatów Kadr, Płac i HR na Facebooku

W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę pracownikowi, który w umowie o pracę ma określoną stawkę wynagrodzenia kwotowo, pracodawca musi wręczyć aneksy do umów o pracę lub porozumienia zmieniające (oba pojęcia są tożsame, są zgodną wolą obu stron, które zawarły umowę). Natomiast w sytuacji kiedy wynagrodzenie nie zostało określone poprzez podanie konkretnej kwoty wraz ze wskazaniem składników wynagrodzenia za prace, a w umowie o pracę sporządzono zapis, iż pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującą w danym roku stawką wynikającą z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wówczas pracodawca nie ma obowiązku sporządzania takiego aneksu lub porozumienia zmieniającego do umowy o pracę. Nie mniej jednak odnosząc się do art. 29 § 4 KP zmiana warunków pracy wymaga formy pisemnej, zatem pracodawca zmieniając kwotę wynagrodzenia powinien to dokonać w formie pisemnej, tak jak zawierając samą umowę o pracę, a pracownik powinien wiedzieć konkretnie i jasno jaką kwotę i na jakich warunkach otrzyma za wykonaną pracę zgodnie z art. 80 KP Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.11.1976 r., I PR 165/76 również o tym mówi: “Wynagrodzenie – jako istotny element każdej umowy o pracę – winno być określone w sposób dokładny i nie pozostawiający wątpliwości co do umówionych przez strony zasad jego zapłaty”. Dobrą praktyką było stworzenie aneksu dla osób zatrudnionych w poprzednim roku lub poprzednich latach, który zawierał obie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia i lipca 2024, jeżeli wynagrodzenie w umowie o pracę zostało określone kwotowo i stanowiło kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli chodzi o informację dodatkową o warunkach zatrudnienia nie należy jej wręczać ponownie przy aneksie do umowy o pracę określającym wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, chyba że zmienią się konkretne warunki zatrudnienia określone w art. 29 § 3 KP.

Anna Tusińska, Kierownik ds. kadr i płac
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.