Placówka oświatowa Eduwersum

Nieuczciwe wykorzystanie czasu pracy. Ingerencja w sferę prywatności pracownika /część II/

W pierwszej części artykułu o nieuczciwym wykorzystaniu czasu pracy odpowiedziałam na pytanie czy praca jednocześnie dla kilku pracodawców jest legalna oraz czy pracodawcy posiadają instrumenty, by bronić się przed tego typu praktykami. W niniejszej publikacji zapraszam do zapoznania się z komentarzem pana mecenasa Przemysława Zegarka. Dowiesz się co może zrobić pracodawca podejrzewający, że pracownik wykorzystuje czas pracy do załatwienia prywatnych spraw.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
20 września 2022

Autorem komentarza jest mecenas Przemysław Zegarek, założyciel kancelarii Lex Artist.

Czy pracodawca może wprowadzić do regulaminu pracy, zakresu obowiązków lub innych wewnętrznych regulacji zapis, że pracownicy powinni poinformować pracodawcę o innych aktywnościach zawodowych (dodatkowym zatrudnieniu) oraz uzyskać na to zgodę? Przeczytaj pierwszą część artykułu >

Jakie możliwości prawne ma pracodawca w stosunku do pracownika, jeśli otrzymał informację, że pracownik ten w trakcie swojej pracy wykonuje tzw. “prywatę”?

Zacznijmy od tego, że to pytanie może mieć wiele różnych odpowiedzi w zależności od konkretnych okoliczności. Postaram się wskazać kluczowe zmienne.

Po pierwsze, mamy trzy formy zatrudnienia popularne w Polsce: umowa zlecenia, umowa o pracę i B2B. Dla każdej z tych form sytuacja może wyglądać trochę inaczej. W przypadku umowy o pracę, bardzo dużo regulują przepisy Kodeksu pracy, które definiują obowiązki, ale także prawa pracowników i pracodawców. Jednym z podstawowych praw pracownika w stosunku pracy jest prawo do poszanowania godności i innych dóbr osobistych (art. 111 k.p.) w tym właśnie prawa do prywatności.

Jeśli pracownik regularnie korzysta z prywatnego telefonu, co sprawia, że nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków pracowniczych albo je zaniedbuje, nie zawsze trzeba ingerować w jego prywatność. Wystarczą zeznania osób współpracujących i sam fakt, że obowiązki nie są należycie wykonywane. W zależności od stopnia zaniedbywania obowiązków, pracodawca może wziąć pod uwagę upomnienie, naganę, czy nawet rozwiązanie umowy z winy pracownika.

Współpraca na B2B wymaga dodatkowych zapisów w umowie

Przy B2B sprawa wygląda inaczej. Nasz współpracownik otrzymuje najczęściej wynagrodzenie za realizację konkretnych projektów. Jeśli projekty są sprawnie realizowane, to częste rozmowy telefoniczne nie powinny być dla pracodawcy kłopotem. Jeśli pracodawca chce mieć wyłączność, powinien dodać stosowny zapis w umowie B2B.

Weryfikacja prywatnego telefonu przez pracodawcę nie będzie zgodna z RODO. Nawet jeśli pracownik się na to zgodzi, to naruszymy zasadę minimalizacji (art. 5 ust.1 lit c).

Co innego, jeśli chcemy sprawdzić służbowy telefon i służbową skrzynkę mailową pracownika. Pracodawca może to zrobić bez zgody pracownika. Ale uwaga – pracownik najpierw powinien zostać poinformowany, że pracodawca zastrzega sobie taką możliwość, a pracodawca powinien wdrożyć w tym zakresie wymagane prawem reguły!

Należy pamiętać, że pracownikowi, także w pracy, przysługuje zagwarantowane Konstytucją prawo do prywatności.

Instrukcje pracodawcy nie mogą redukować prywatnego życia społecznego w miejscu pracy do zera. Poszanowanie życia prywatnego i prywatności korespondencji nadal obowiązuje (…)

Potwierdził to Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku Bărbulescu przeciwko Rumunii.

Najważniejsza jest świadomość, że każda sytuacja jest nieco inna. Inne są formy zatrudnienia, narzędzia inwigilacji i przyczyna, dla której pracodawca chce dokonać ingerencji w sferę prywatności.

Są pewne ogólne, stałe zasady. Przedstawiłem je wyżej. Pozostałe kwestie to zmienne takie jak: treść umowy o pracę/zlecenia/B2B, powody dla których chcemy ingerować w prywatność czy to, co dokładnie chcemy inwigilować (telefon, mail). To zmienne, które będą warunkowały możliwości legalnego działania pracodawcy.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.