Placówka oświatowa Eduwersum

Utrwalanie nieprawidłowości dotyczących pracy za pomocą zdjęć lub nagrań video 

Bezpieczeństwo w pracy to priorytet. Zastanawiasz się, czy dokumentowanie naruszeń BHP za pomocą zdjęć czy nagrań to dobry pomysł? Dowiedz się, jakie są prawa i obowiązki pracodawcy w tej kwestii i czy można to robić z poszanowaniem prywatności pracownika.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
6 września 2023

Pracownik służby BHP zwrócił się do pracodawcy z pomysłem, aby dokumentować nieprawidłowości w zakresie BHP w zakładzie pracy za pomocą zdjęć lub nagrań video. Pracodawca zastanawia się czy pracownicy powinni wyrazić zgodę na wykonywanie zdjęć bądź nagrań podczas ich pracy oraz czy ma prawo przetwarzać dane w postaci wizerunku pracowników.

Brak podstawy prawnej na wykorzystywanie wizerunku pracownika powoduje, że pracodawca, który chciałby wykorzystywać wizerunek pracowników powinien to robić jedynie za zgodą pracownika.

Zasadność dokumentowania naruszeń BHP

Łamanie zasad BHP przez pracowników wydaje się wystarczającym powodem, aby dokumentować takie zdarzenia. Zdjęcie czy też nagranie może stanowić np. załącznik do protokołu wypadkowego, jeżeli naruszenie przepisów BHP związane było także z zaistnieniem wypadku przy pracy, lub dowód w postępowaniu dotyczącym nałożenia na pracownika kary porządkowej, czy rozwiązania umowy o pracę.

Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów BHP, a także do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Monitoring jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy

W związku z powyższym, przetwarzanie danych pracowników obejmujących także ich wizerunek, uzasadniać można realizowaniem przez pracodawcę obowiązków w zakresie BHP albo uzasadnionym interesem pracodawcy polegającym na zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy, czy też możliwością dochodzenia/obrony roszczeń w ewentualnych postępowaniach.

Ponadto zgodnie z art. 22(2) Kodeksu pracy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Należy pamiętać o obowiązkach informacyjnych wobec pracowników. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Zgodnie z przepisami dotyczącymi monitorowania pracowników, nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Konsekwencje nieprzestrzegania przez pracownika przepisów BHP

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

 • karę upomnienia;
 • karę nagany.

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

FAQ, czyli dokumentowanie naruszeń BHP w pytaniach i odpowiedziach:

 1. Czy pracodawca może robić zdjęcia lub nagrania pracowników bez ich zgody?
  Brak podstawy prawnej uniemożliwia takie działania bez zgody pracownika.
 2. Czy zdjęcie naruszenia BHP może być dowodem w postępowaniu dyscyplinarnym?
  Tak, może stanowić dowód, np. w postępowaniu dotyczącym nałożenia kary porządkowej.
 3. Jaki obowiązek ma pracodawca w zakresie BHP?
  Pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz egzekwować przestrzeganie przepisów BHP w zespole pracowników.
 4. Czy monitoring zakładu pracy jest dozwolony?
  Tak, jeśli jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia. Pracodawca musi jednak poinformować pracowników o monitoringu z wyprzedzeniem.
 5. Jak długo pracodawca może przechowywać nagrania z monitoringu?
  Nagrania można przechowywać przez okres do 3 miesięcy od dnia ich wykonania.
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.