Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

HR-owe Koło Ratunkowe: Uprawnienia członków komisji wyborczych podczas wyborów samorządowych

Pracownik jest członkiem komisji wyborczej w czasie nadchodzących wyborów samorządowych? Sprawdź, jakie przysługują mu uprawnienia związane ze stosunkiem pracy.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
2 kwietnia 2024

Członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje:
1) zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy,
2) do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego

Zwolnienie od pracy

Zgodnie ze wskazanym wyżej art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego członkom komisji wyborczej przysługuje zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów. Ustawodawca wskazuje, że za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, co oznacza, że wymienione zwolnienia od pracy są płatne w pełnej wysokości, ze środków pracodawcy.

Przykład: Jeśli liczenie głosów zakończy się w poniedziałek 8 kwietnia, pracownik może domagać się zwolnienia od pracy zarówno za dzień liczenia głosów, jak i za dzień następujący po zakończeniu liczenia głosów, czyli 9 kwietnia.

Dodatkowe 5 dni zwolnienia za udział w komisji wyborczej

Członkom obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych przysługuje 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Pracownik może zatem domagać się od pracodawcy 5 dni wolnego, lecz za ten okres nie otrzyma wynagrodzenia.

Zwróć uwagę na art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego – okres zwolnienia z tytułu pracy w komisji wyborczej jest zaliczany do stażu pracy, z tytułu którego przysługuje np. dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe, odprawy oraz urlop wypoczynkowy, a także świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Członkom komisji wyborczych przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2020 r. poz. 984) zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu zadań tych komisji.

Art. 154 § 6 Kodeksu wyborczego

Zwolnienie w związku z wykonywaniem zadań męża zaufania

Zwolnienie od pracy przysługuje pracownikowi, który pełni funkcję męża zaufania. Zwolnienie przysługuje na dzień głosowania, liczenia głosów oraz dzień kolejny po zakończeniu liczenia głosów.

Okres korzystania ze zwolnienia zaliczany jest do stażu pracy, a także świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Procedura przyznania uprawnień

Skorzystanie z wymienionych zwolnień uzależnione jest od spełnienia ustawowych wymogów. Pracownik powinien:

 • uprzedzić w formie pisemnej o przyczynie i przewidywanym terminie nieobecności w pracy, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności
 • dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań komisji, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy.

Zaświadczenie dla pracodawcy wystawia przewodniczący komisji, zaś dla przewodniczącego – zastępca.

Członkowie obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 4, są obowiązani, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań komisji.

Art. 154 § 4a Kodeksu wyborczego

Dieta za pracę w komisji wyborczej

Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymuje 900 zł, zastępcy przewodniczącego 800 zł, a członkowie komisji 700 złotych. W przypadku głosowania ponownego w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (tzw. II tury), członkom komisji przysługują zryczałtowane diety w połowie wskazanej wyżej wysokości. Diety są wypłacane przez organizujące wybory urzędy gmin i miast. Według ustawy o PIT diety otrzymane przez osoby wypełniające obowiązki społeczne i obywatelskie są zwolnione z opodatkowania do kwoty 3 tys. zł miesięcznie, stąd diety otrzymywane przez członków komisji nie podlegają opodatkowaniu. Nie trzeba ich uwzględniać w zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1277) – art. 103ba, art. 154 § 4, 4a i 4c

Kadrowy Tydzień z Eduwersum®

Zapisz się na bezpłatny Kadrowy Tydzień z Eduwersum®. Codziennie przez 7 dni otrzymywać będziesz e-mail z materiałami dydaktycznymi i zadaniami do samorealizacji. Sprawdź, jak wygląda nauka z Eduwersum® Collegium Rozwoju HR.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.