Placówka oświatowa Eduwersum

Zatrudnianie cudzoziemców – nowa polityka migracyjna

Obecnie dominuje krótkoterminowy i cyrkulacyjny model migracji do Polski. Pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników z zagranicy na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jak to jest w przypadku najpowszechniej wykorzystywanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
26 sierpnia 2021

Aby uzupełnić niedobory na rynku pracy w zawodach wykwalifikowanych, ułatwić długoterminową migrację zarobkową oraz umożliwić pracodawcom zatrudnienie cudzoziemców w sposób szybki i efektywny, rząd przygotował projekt „Polityka migracyjna Polski – kierunku działań 2021-2022”.

Główne cele nowej polityki migracyjnej to:

I. Poprawa systemu legalizacji zatrudnienia i pobytu związanego z zatrudnianiem cudzoziemców poprzez:

 • wprowadzenie ułatwień w uzyskiwaniu zezwoleń na pracę
 • usprawnienie procesu legalizacji pobytu i ujednolicenie interpretacji prawa
 • uproszczenie polityki wizowej i stworzenie „szybkiej ścieżki” dla wybranych m.in. ze względu na potrzeby rynku pracy
 • rozwijanie systemów teleinformatycznych i dążenie do pełnej elektronizacji procedur legalizacji pracy i pobytu

II. Zwiększenie liczby cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach poprzez:

 • wspieranie przedsiębiorczości cudzoziemców w Polsce
 • uzupełnianie kwalifikacji cudzoziemców pracujących w Polsce
 • przyciąganie do Polski cudzoziemców studiujących na kierunkach technicznych, informatycznych i medycznych
 • zachęcanie do pozostania w Polsce cudzoziemców kończących studia na polskich uczelniach
 • usprawnienie procesu uznawania kwalifikacji oraz zagranicznych świadectw, dyplomów i stopni naukowych

III. Integracja cudzoziemców poprzez:

 • zapewnienie różnym grupom cudzoziemców dostępu do programów integracyjnych dopasowanych do ich potrzeb
 • wsparcie procesu integracji przez system edukacji
 • poprawa jakości i dostępności usług publicznych dla cudzoziemców

Nowa polityka migracyjna pochyla się również nad kwestią opracowania systemu zachęt do powrotów Polaków zza granicy, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników wykfalifikowanych w zawodach medycznych i budowalnych oraz zapewnienia kompleksowych działań adaptacyjnych dla osób powracających do Polski.

Projekt jest obecnie w trakcie konsultacji i ma wejść w życie w III kwartale 2021 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-polityka-migracyjna-polski–kierunki-dzialan-2021-2022-id179

Zatrudnianie cudzoziemców będzie bardzo dokładnie omówione w nowym programie dydaktycznym przygotowanym przez naszą Akademię.

Już 27 września rozpocznie się 3-miesięczny kurs Zatrudniania Cudzoziemców i Legalizacji Zatrudnienia.

Szczegóły znajdują się na: https://akademia.monikasmulewicz.pl/landing/akademia-zatrudniania-cudzoziemcow/

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.