fbpx

Dofinansowanie do wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej i kontrole Urzędu Pracy

21 października 2020
Ruszyły kontrole dotacji otrzymanych przez przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Urzędy pracy skontrolują firmy, które otrzymały dofinansowanie do wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej.

Na czym polega kontrola

Kontrola dotyczy przede wszystkim dofinansowań do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym bądź obniżonym wymiarem czasu pracy udzielanych na podstawie art. 15g specustawy o COVID-19 (ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. poz. 374; ost.zm. Dz.U. poz. 1423).

Podczas kontroli przedsiębiorcy muszą uzupełnić dokumentację lub złożyć wyjaśnienia.

Etapy kontroli WUP

Kontrole głównie polegają na weryfikacji złożonych dokumentów i oświadczeń oraz kwot przekazanych i faktycznie wykorzystanych środków. Trwa to do 60 dni od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej zawarte w nim dane.

Kontrola oznacza również wizytę urzędników WUP w zakładzie pracy. Taka kontrola może zostać dokonana w okresie trzech lat od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu. Polega ona na pełnej analizie rozliczenia końcowego potwierdzającego wykorzystanie dofinansowania, gdzie WUP kontroluje przeznaczenie środków oraz dokonuje ostatecznego zatwierdzenia ich rozliczenia.

Komu przysługiwało wsparcie?

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku obrotów gospodarczych, czyli zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Przedsiębiorcy mogli uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość wsparcia uzależniona była od wysokości spadku obrotów i wynosiła co najmniej 30%, 50% lub 80%. Otrzymane środki są bezzwrotne o ile zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Przedsiębiorca miał obowiązek w ciągu 30 dni po upływie okresu dofinansowania złożyć do Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków oraz dokumenty, potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał dofinansowanie przez okres objęty umową.

O tarczy antykryzysowej możesz przeczytać tutaj.

Jakie dokumenty zostaną skontrolowane?

Głównie poddane kontroli mają być te dokumenty, które potwierdzają prawidłowość wykorzystania środków i zatrudniania pracowników oraz przestrzegania zapisów zawartych we wniosku i umowie.

Urząd Pracy w celu kontroli może poprosić o kopie dokumentów, np. deklaracji rozliczeniowej do ZUS i US, imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach, listę płac, dokumenty księgowe (deklaracje VAT-7, księgi przychodów i rozchodów lub ewidencje sprzedaży za okres spadkowy i okres porównawczy, z których wynika spadek obrotów gospodarczych wskazany we wniosku) lub inne dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia pracownikom objętym umową.

Istotne będą również dokumenty potwierdzające niezaleganie z opłacaniem zobowiązań podatkowych i składkowych na koniec III kwartału 2019 r., a także zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

Odpowiedzialność pracodawcy

Jeśli przedsiębiorca nie utrzyma w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania, zwraca dofinansowanie bez odsetek proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.

W ramach pomocy w związku z wystąpieniem COVID-19, przedsiębiorcy mogą być skontrolowani przez wiele innych instytucji, dlatego ważne jest, aby prowadzili dokładną ewidencję wszystkich dokumentów dotyczących jakiegokolwiek wsparcia jakie dostali.

W skrajnych przypadkach, kontrola może zakończyć się również wezwaniem do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!