Placówka oświatowa Eduwersum

Przeciwdziałanie mobbingowi jako zadanie Compliance Officera w firmie

Z badań wynika, że 26% zatrudnionych doświadczyło mobbingu. Czy wiesz, że kodeksowym obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi? Compliance Officer w firmie ma więc odpowiedzialne zadanie - musi nie tylko znać zasady zapobiegania niepożądanym zachowaniom, ale również wdrażać konkretne, rekomendowane przez ekspertów rozwiązania i maksymalnie ograniczać ryzyko odszkodowawcze po stronie pracodawcy. Dowiedz się, jak zrealizować politykę compliance w firmie w kontekście przeciwdziałania mobbingowi!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
13 września 2022

Autorką artykułu jest dr Anna Kamińska-Pietnoczko, Szef Działu Prawa Pracy i RODO Kancelarii C&C Chakowski & Ciszek

Compliance Officer w firmie

Zarządzanie zasobami ludzkimi bywa sprawą trudną, szczególnie kiedy pojawiają się niepożądane zjawiska, zarówno między pracownikami, jak i między pracownikami a kadrą menadżerską. Konflikty te mogą mieć w szczególności charakter mobbingu. Tymczasem obowiązkiem pracodawcy, który powinien być realizowany w sposób czynny, jest przeciwdziałanie tym negatywnym zjawiskom w środowisku pracy i ich eliminowanie, co jest związane m.in. odpowiedzialnością odszkodowawczą. Pracodawca odpowiada bowiem za mobbing nawet wówczas, gdy sam nie jest mobberem. W efekcie każdy Compliance Officer w firmie powinien znać wymogi prawne dotyczące zasad przeciwdziałania mobbingowi w środowisku pracy.

Z badania przeprowadzonego przez pracownię Social Changes, na zlecenie portalu wPolityce.pl wynika, że aż 26% badanych osób doświadczyło mobbingu, przy czym 68% badanych nie spotkało się ze zjawiskiem, natomiast 6% nie wyraziło zdania.

Obowiązki pracodawcy w kontekście mobbingu

Zgodnie art. 94[3] § 1 Kodeksu pracy, obowiązkiem pracodawcy jest aktywne przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku pracy. Co w szczególności powinien zrobić pracodawca, aby ten obowiązek zrealizować? Należy:

 1. 1) powołać Doradcę ds. mobbingu (punkt kontaktowy dla pracowników)
 2. 2) szkolić pracowników – budować świadomości pracowników nt. zjawiska mobbingu poprzez System szkoleń (łączenie szkoleń „miękkich” z „twardymi”: prawne aspekty mobbingu oraz warsztaty radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi)
 3. 3) propagowanie właściwych postaw kadry kierowniczej
 4. 4) badać opinię pracowników (np. za pomocą anonimowych ankiet)
 5. 5) wprowadzić Wewnętrzną Politykę Antymobbingową, która:
  – może znacznie ograniczyć możliwość wystąpienia mobbingu w organizacji
  – może ograniczyć możliwość wydostania się konfliktu poza organizację
  – będzie skuteczną bronią w rękach PR-u
  – znacznie ograniczy lub wykluczy możliwość zasądzenia od pracodawcy odszkodowania

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

Art. 94 (3) § 1 Kodeksu pracy

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy

Jakie są granice odpowiedzialności pracodawcy? Na to pytanie odpowiada Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2011 r., I PK 35/11:

 • Jeśli mimo rzeczywistego wprowadzenia właściwych środków zaradczych doszło do mobbowania, to albo sam mobbowany nie skorzystał z możliwości przeciwdziałania zjawisku poprzez uruchamianie stosownych procedur antymobbingowych albo mobberzy naruszali swoje obowiązki pracownicze, świadomie działając wbrew przyjętym regułom albo zbiegły się oba te elementy;
 • Za tego rodzaju działania pracodawca nie może ponosić odpowiedzialności w ramach regulacji art. 94(3) § 1 KP. Trudno bowiem obowiązek przeciwdziałania mobbingowi uważać za obowiązek rezultatu;
 • Oznacza to tyle, że gdy pracodawca wykaże się dostateczną liczbą działań z zakresu prewencji antymobbingowej, to do odpowiedzialności za to zjawisko (jako w istocie naruszenie dóbr osobistych) pociągnięty być może jedynie jego sprawca na podstawie Kodeksu cywilnego.
 • Prawna regulacja prawna zjawiska mobbingu, może że wyrodzona w 2004 r. do dziś budzi liczne kontrowersje. Tym istotniejsze jest zatem uzyskanie praktycznych informacji dotyczących podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie prawnych aspektów mobbingu, a także zasad tworzenia w zakładzie pracy Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. W interesie organizacji, w tym Compliance Officera jest też poznanie możliwych sposobów prawnego zabezpieczenia interesu organizacji i pracowników, zapoznanie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego dotyczącym tematyki mobbingu oraz praktyką Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli tego zjawiska w zakładach pracy.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #88 Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków, obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia, przechowywanie danych osobowych kandydatów

Do Sejmu wpłynął projekt podniesienia kwoty wolnej do 60 000 zł rocznie. Znamy już nowe kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego. Przełomowy wyrok NSA w sprawie okresu przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy oraz wyrok TSUE w sprawie obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony. Sprawdź HR Detektywa, czyli monitoring nowości i zmian.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.