Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Tag: mobbing

HR-owe Koło Ratunkowe: Zakłócanie spokoju w pracy

Pracownik zakłóca spokój w pracy krzycząc oraz kierując oskarżenia i groźby w kierunku współpracowników. Jak uregulowane jest stosowanie wobec pracowników kar porządkowych za niewłaściwe zachowania w miejscu pracy? Czy można nagrać pracownika w celach dowodowych? Zapraszam do lektury najnowszego HR-owego Koła Ratunkowego!

HR-owe sposoby przeciwdziałania mobbingowi w pracy

Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek w ramach którego obliguje ich do przeciwdziałania mobbingowi (art. 94(3) § 1). Nie daje jednak wytycznych jak obowiązek ten realizować, co często prowadzi do jego bagatelizowania. W rezultacie może być to powodem szeregu sytuacji eskalujących konflikty wśród pracowników, procesy sądowe, ale również może to mieć wpływ na wizerunek pracodawcy na rynku pracy. Jakich więc narzędzi użyć, by wykazać, że obowiązek jest realizowany? Jak zapobiegać w/w sytuacjom? Zapraszam do lektury artykułu.

Przeciwdziałanie mobbingowi jako zadanie Compliance Officera w firmie

Z badań wynika, że 26% zatrudnionych doświadczyło mobbingu. Czy wiesz, że kodeksowym obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi? Compliance Officer w firmie ma więc odpowiedzialne zadanie - musi nie tylko znać zasady zapobiegania niepożądanym zachowaniom, ale również wdrażać konkretne, rekomendowane przez ekspertów rozwiązania i maksymalnie ograniczać ryzyko odszkodowawcze po stronie pracodawcy. Dowiedz się, jak zrealizować politykę compliance w firmie w kontekście przeciwdziałania mobbingowi!

Przychodzi HR do Zarządu: Czy paternalistyczna postawa szefa może być mobbingem?

Coraz częściej media obiegają informacje o toksycznych szefach, sygnalistach zgłaszających nieprawidłowości, atmosferze przesiąkniętej mobbingiem, czy potrzebie wdrożenia procedur procedur równościowych. Rosnąca świadomość praw pracowniczych i zmiany pokoleniowe sprawiają, że działy HR i zarządy stają przed nowymi wyzwaniami. W dzisiejszym odcinku "Przychodzi HR do Zarządu" opowiem o roli mediacji pracowniczych i kulturze porozumienia bez przemocy, jako odpowiedzi na paternalistyczną postawę szefów. Zapraszam do lektury!

4 kroki do przeciwdziałania mobbingowi w firmie

Mobbing, choć kojarzy się z mobberem i cierpieniem osoby poszkodowanej, obejmuje swoim toksycznym wpływem znacznie większy obszar, niż nam się wydaje. Organizacja, w której takie zjawisko ma miejsce, ponosi ogromne koszty wizerunkowe. Traci zaufanie pracowników, a negatywna atmosfera pracy pogarsza ich efektywność. Dodatkowo, przegrywa walkę o talenty na rynku pracy, w którym najmniejszy cień podejrzeń o mobbing dyskredytuje organizację. Jakie cztery kroki może podjąć firma, aby przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy? Przeczytaj i sprawdź, czy już je wdrożyłeś!

Polityka antymobbingowa w firmie

Aby skutecznie przeciwdziałać mobbingowi wewnętrzna polityka antymobbingowa w każdej firmie powinna opierać się na dwóch filarach: działaniach prewencyjnych i procedurze skargowej.

 • 28 września 2021
 • 2 min czytania
 • HR
 • Kadry

Mobbing vs. staffing

Mobbing kojarzy się z reguły ze stereotypem, iż przełożony znęca się nad pracownikiem (ofiarą mobbingu). Nie jest to jednak regułą. Co w sytuacji, gdy to przełożony staje się ofiarą mobbingu ze strony swoich podwładnych?

 • 24 czerwca 2021
 • 2 min czytania
 • Kadry

Monika Smulewicz

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Nazywam się Monika Smulewicz. Pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen.

Od ponad 20 lat pasjonuje mnie prawo pracy. Edukuję pracowników i menedżerów w obszarze prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, jak efektywnie i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach.

HR na szpilkach, czyli jak wypracować wysoki poziom serwisu HR w organizacji, pogodzić interesy twardego i miękkiego HR-u i nie zapomnieć o sobie.

Znajdziesz nas na Social Mediach

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.