Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

HR Detektyw #40 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
25 sierpnia 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Dodatkowe 12 dni urlopu

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Oznacza to, że inspektorom wykonującym czynności kontrolne przysługiwać będzie dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy otrzymają dodatkowo 12 dni wolnych od pracy. Kontrolerom Państwowej Inspekcji Pracy przysługiwać będzie dodatkowy urlop w wysokości 6 dni roboczych po osiągnięciu dziesięcioletniego stażu pracy oraz 12 dni po przepracowaniu 20 lat.

W uzasadnieniu projektu czytamy:

Takie rozwiązanie, będące także wyrazem uznania dla pracowników PIP wykonujących czynności kontrolne (wielokrotnie bardzo stresujące), powinno przyczynić się do większej regeneracji pracowników PIP podczas ich urlopów wypoczynkowych, co będzie miało pozytywny wpływ na efektywność i intensywność ich działań podczas pracy.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

#News 2 ▪️ Weryfikacja pracowników za pomocą certyfikatów

Organizacje reprezentujące przedsiębiorców wielokrotnie już wnioskowały do Rządu o możliwość weryfikacji szczepień wśród pracowników.

Ministerstwo Zdrowia zdradziło Radiu ZET pierwsze szczegóły dotyczące szykowanego systemu certyfikatów szczepienia dla pracowników. Pracodawcy otrzymają wgląd w informacje, czy pracownicy poddali się szczepieniom przeciwko COVID-19. 

Chcemy to zrobić w taki sposób, aby w certyfikacie była informacja, czy ktoś jest bezpieczny czy nie, czy ma certyfikat zielony, czy czerwony oraz aby znalazło się tam zdjęcie danej osoby tak, by okaziciel mógł wykazać, że to jest rzeczywiście jego certyfikat – powiedziała wiceminister zdrowia Anna Goławska

Wiceminister dodała, że trwają prace nad uzgodnieniem treści ustawy regulującej zasady wystawiania i okazywania pracowniczych certyfikatów covidowych. Nowe prawo ma zostać uchwalone jeszcze we wrześniu.

#News 3 ▪️ Walka z “szarą strefą”

W ramach Polskiego Ładu Rząd zamierza zabrać się również za nieuczciwych pracodawców zatrudniających pracowników bez umów i wypłacających wynagrodzenia pod stołem.

Trzeba ochronić pracownika i zniechęcić do uprawiania nielegalnego procederu tych pracodawców, którzy nie dbają o zabezpieczenia swoich pracowników, ich ubezpieczenie i stabilność zatrudnienia – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Obecnie pracownikowi za niezadeklarowanie podatku za dany rok grozi kara – zapłata nieodprowadzonego od swojej pensji podatku wraz z odsetkami karnymi. Zmiany mają tą sytuację całkowicie odwrócić i przenieść odpowiedzialność na pracodawcę.

Pracownik bez odpowiedzialności karnej będzie mógł zgłosić pracodawcę, który wypłaca mu pensję “pod stołem”, ponieważ konsekwencje takiego działania poniesie tylko pracodawca. Zapłaci on podatek od przychodu z tyt. nielegalnego zatrudnienia, nie będzie mógł odliczyć kosztów podatkowych wypłaconego wynagrodzenia i będzie musiał zapłacić wszystkie składki ubezpieczeniowe za nielegalnie zatrudnionych pracowników.

Po zmianach zatrudniony zyska więc podwójnie: zachowa pełne wynagrodzenie z kontraktu i dodatkowo ZUS zapisze mu składki emerytalne nie ponosząc konsekwencji wypłat “pod stołem”. Wpłynie to na wzrost donosów od pracowników.

Według informacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego aż 12 proc. osób zatrudnionych na umowę o pracę otrzymuje część wynagrodzenia nieoficjalnie.

#News 4 ▪️ Test przedsiębiorcy powraca?

Pomysł na wprowadzenie “testu przedsiębiorcy”, który miałby wyeliminować samozatrudnienie i uregulować rynek pracy pojawił się już w 2019 roku. Pomysł zakładał stworzenie mechanizmu określającego, kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania. Po fali krytyki ostatecznie pomysł porzucono, aby powrócić do niego w ramach Polskiego Ładu. Choć Rząd upiera się, że to tylko dodatkowy obowiązek nałożony na przedsiębiorców, to jest on łudząco podobny do tego z 2019 r.

Nowe przepisy nałożą na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie elektronicznej. Mają one trafiać do fiskusa, gdzie będą weryfikowane.

Test przedsiębiorcy ma na celu weryfikację podatników, którzy mają zarejestrowaną działalność, ale w rzeczywistości działają tak, jakby podlegali stosunkowi pracy. Pozwoli to wyeliminować pozorne samozatrudnienie i uregulować rynek pracy.

Zmiana ma wejść w życie od 2023 r. 

#News 5 ▪️ Rozszerzenie definicji pracownika

W poselskim projekcie nowelizacji Kodeksu pracy i Prawa przedsiębiorców przewidziano poszerzenie definicji pracownika na osoby zatrudnione nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także świadczące pracę na podstawie innej umowy. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt poselski, zgłoszony przez klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Nowa definicja miałaby brzmieć następująco:

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a także, w zakresie regulowanym niniejszą ustawą, osoba świadcząca pracę na podstawie innej umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług, o ile wykonuje pracę osobiście, na stałe, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, w wymiarze dobowym czasu odpowiadającym wymiarowi nie mniejszemu niż 1/2 etatu umowy o pracę.

W poselskim projekcie ustawy proponuje się też przyznanie osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą prawa do urlopu wypoczynkowego.

Projekt jeszcze nie został ostatecznie przyjęty. Mocno sprzeciwia się mu Konfederacja Lewiatan. Środowisko przedsiębiorców twierdzi, że rozszerzenie definicji pracownika na osoby świadczące pracę na podstawie innej umowy prowadziłoby do zatarcia i zrównania praw oraz obowiązków wynikających ze stosunku pracy z uprawnieniami z innych umów. W grę wchodzą na przykład płatne urlopy, ochrona przed zwolnieniem, uregulowanie przerw w pracy, szczególna formalizacja rozwiązania umowy. 

Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

#News 6 ▪️ Przedsiębiorcy wolą pracę stacjonarną

Polscy przedsiębiorcy nie zamierzają kontynuować modelu pracy zdalnej i deklarują, że 88% pracowników wróci do wykonywania zadań w siedzibie firmy. 

Z raportu „Niedobór talentów” ManpowerGroup wynika, że tylko 9% pracowników otrzyma propozycję pracy w systemie hybrydowym. Powodem takich decyzji jest troska pracodawców o samopoczucie pracowników. Blisko 8 na 10 pracodawców w Polsce twierdzi, że codziennej obecności w firmie wymaga większość tj. 76 – 100% stanowisk w ich organizacji. 13% stwierdza, że jest to konieczne w przypadku ponad połowy miejsc pracy tj. 51 – 75%. Zaledwie 1% deklaruje, że w organizacji nie ma funkcji, obligujących zatrudnione osoby do przychodzenia do siedziby firmy każdego dnia.

Organizacje na świecie są jednak zdecydowanie bardziej otwarte na hybrydowy model pracy niż polscy pracodawcy. Możliwość naprzemiennego realizowania obowiązków w domu i w siedzibie firmy będzie miało 22% pracowników.

#News 7 ▪️ Kara za niezabezpieczony nośnik danych osobowych

Za wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo danych odpowiada administrator danych.

Prezes Sądu Rejonowego jako administrator danych otrzymał karę w wysokości 10 tys. zł. z powodu nie zabezpieczenia służbowych nośników z danymi, a jedynie polecenie swoim pracownikom, by sami to robili.

Otrzymana kara była wynikiem zagubienia przez kuratora sądowego pendrive’a z danymi 400 osób, podlegających nadzorowi kuratorskiemu i objętych wywiadem środowiskowym. Wskazane naruszenie spowodowało wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, dlatego też administrator opublikował na stronie internetowej Sądu Rejonowego komunikat o naruszeniu.

Administrator w składanych wyjaśnianiach wskazał, że podejmował działania w postaci szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych dla pracowników Sądu (w tym kuratorów). Ponadto, zgodnie z obowiązującymi u administratora dokumentami, obowiązek zabezpieczenia nośników spoczywa na użytkownikach.

Zdaniem UODO takie podejście jest niewłaściwe. Administrator  naruszył m.in. zasadę poufności i integralności danych osobowych poprzez wydanie do użytku służbowego kuratorom sądowym niezabezpieczonego przenośnego nośnika pamięci oraz zobowiązanie ich do wdrożenia zabezpieczeń tej pamięci we własnym zakresie. 

To administrator danych, nie zaś pracownik lub osoba wykonująca zadania służbowe, jest zobowiązany do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z wymaganiami RODO.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2130

Już niedługo w Akademii pojawi się kolejny kurs i będzie związany właśnie z ochroną danych. Będziemy szkolić przyszłych Inspektorów. Brzmi interesująco? Szczegóły już wkrótce.

#News 8 ▪️ Płaca minimalna w 2022 r.

Wysokość płacy minimalnej w 2022 r. zaproponowana przez Rząd to 3000 zł. brutto. Taką też propozycję przedstawiono Radzie Dialogu Społecznego. Stronie społecznej nie udało się jednak wypracować wspólnego stanowiska w tej sprawie.

NSZZ “Solidarność” w najnowszej opinii do rządowego projektu postulowało, by wynagrodzenie minimalne wzrosło do 3100 zł., natomiast minimalna stawka godzinowa wynosiła nie mniej niż 21,75 złotych brutto.

Postulat wzrostu minimalnego wynagrodzenia o nie mniej niż 10,71 proc. ma swoje podłoże zarówno w planowanym, zapowiadanym wzroście PKB, a także w oparciu o szacunki dotyczące inflacji. Wysoki poziom inflacji w 2021 r. odbija się negatywnie na realnych wynagrodzeniach, zwłaszcza najuboższych pracowników, ograniczając aktualnie ich wartość nabywczą – czytamy w opinii “Solidarności”.

O płacy minimalnej ma rozmawiać przewodniczący “Solidarności” Piotr Duda na spotkaniu z Marleną Maląg, która ponownie zajmuje się resortem pracy. Ostateczną wysokość minimalnego wynagrodzenia poznamy do 15 września.

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.