Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #Nr3 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków specjalnie dla Was - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na trzecie wydanie serii "HR Detektyw".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
28 sierpnia 2020

#News1 – Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W tym tygodniu rząd zapowiedział nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która w nowym roku szkolnym przewiduje wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września, jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po raz pierwszy wprowadzony został w marcu i był wypłacany nieprzerwanie do 26 lipca.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek będzie przysługiwał tylko w przypadku, gdy szkoła albo przedszkole będą zamknięte lub ograniczą działalność z powodu pandemii. 

W przypadku kiedy szkoła będzie podlegała procedurze zdalnego nauczania, będzie możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego przez tych rodziców, którzy sobie tego zażyczą.

Premier Mateusz Morawiecki

O tym, kto może liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeczytasz tutaj. Na chwilę opublikowania niniejszego artykułu rozporządzenie zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw. Z projektem można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

EDIT: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 1489 oraz 1490

#News2 – Zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj

Wraca kontrowersyjna sprawa dotycząca zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj. Przypomnijmy, że przedsiębiorcy, którzy mieli nadpłatę na swoich kontach w ZUS, nie zostali lub zostali tylko w części zwolnieni z opłacania składek za w/w miesiące. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrącił ją na poczet składek za okres korzystania ze zwolnienia.

Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się o szczegółach sprawy.

Pojawia się światełko w tunelu, bowiem Rząd postanowił pochylić się i zmienić przepisy w taki sposób, aby firmy, które nie miały możliwości skorzystania ze zwolnienia składek, zyskały je od września. ZUS zamierza ponownie rozpatrzyć wnioski o zwolnienie z opłacanych składek złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy posiadali nadpłatę lub dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem.

Wnioski te zostaną rozpatrzone nawet wtedy, gdy wcześniej ZUS wydał decyzje odmowną.

Zgodnie z art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423), zwolnienie ze składek za kwiecień i maj dotyczy również składek opłaconych.

#News3 – Emerytura kobiet

Czy mając 20, 30 lub 40 lat zastanawiamy się jaką emeryturę będziemy dostawać? Czy będzie ona na tyle wysoka, aby zaspokoić nasze potrzeby egzystencjalne?

Ogólnie wiadomo, że emerytury kobiet i mężczyzn znacznie się różnią – niestety, na niekorzyść kobiet. Najnowsze dane mówią o prawie 20% różnicy między wysokością emerytur kobiet i mężczyzn! Wynikają one zarówno z różnic w wynagrodzeniu, jak i z momentu przejścia na emeryturę. Do tego dochodzą przerwy z tytułu ciąży i okresu macierzyństwa. Warto więc już dziś zastanowić się, jak temu zaradzić – jak zabezpieczyć się na przyszłość i zadbać o swój byt.

Posłuchaj mojej rozmowy z Oskarem Sobolewskim z Instytutu Emerytalnego o tym ważnym dla nas kobiet zagadnieniu. Kliknij i posłuchaj >

#News4 – Jak zorganizować proces wnioskowania i rozliczania nadgodzin w czasie pracy z domu

Polecam dziś Waszej uwadze wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2019 r. sygn. akt II PK 172/18 dotyczące problematyki pracy zdalnej i rozliczania nadgodzin.

“W niestandardowym systemie zadaniowego czasu pracy w formie telepracy wykonywanej poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej [art. 67(5) – 67(11) k.p.] strony porozumiewają się co do czasu pracy niezbędnego do wykonania powierzonych zadań w normalnym czasie pracy (art. 140 k.p.).”

Każdy stan rzeczy, w którym forma lub sposób zatrudnienia wymusza niestandardową organizację lub szczególną formę zatrudnienia pracownika, w których niemożliwa lub utrudniona jest kontrola pracodawcy nad sposobem i czasem wykonywania pracy przez zatrudnionego, który sam organizuje sobie pracę i kształtuje swój rozkład oraz wymiar czasowy świadczenia pracy w konkretnych terminach jej wykonywania, uzasadnia obarczenie obu stron stosunku pracy ciężarem dowodu na przeciwstawne sporne fakty lub okoliczności (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2001 r., I PKN 678/00, OSNAPiUS 2002 Nr 22, poz. 538). 

Wyrok potwierdza rekomendacje, o których pisałam w artykule “Polecenie pracy w nadgodzinach”, gdzie wskazałam, że należy uregulować zasady świadczenia przez pracowników pracy po godzinach jej zakończenia. Można to zrobić np. poprzez umieszczenie zapisu w regulaminie pracy, że nadgodziny mogą wystąpić tylko na pisemne polecenie przełożonego.

#News5 – PIT11 można przekazać pracownikowi elektronicznie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że pracodawca nie musi mieć zgody pracownika na przekazanie mu informacji podatkowej PIT-11 za pośrednictwem intranetu. Dla ogromnej rzeszy pracodawców, szczególnie tych, którzy ponieśli spore koszty na wszelkiego rodzaju automatyzacje i rozwój technologii komunikacyjnych w swoich firmach, to bardzo dobra wiadomość, a dla pracowników działów kadrowo-płacowych oszczędność czasu.

KIS wskazał, że ustawodawca w art. 39 ustawy o PIT nie określił zasad przekazywania pracownikom informacji PIT-11, a jedynie ustanawia wymóg przygotowania jej na określonym i aktualnie obowiązującym wzorze formularza, więc przekazanie dokumentu w formie elektronicznej jest zatem dopuszczalne.

Przekazanie pracownikom informacji PIT-11 w opisany we wniosku sposób, tj. poprzez ich udostępnienie przy użyciu indywidualnego loginu i hasła pracownika w formie elektronicznej (jako nieedytowalnego pliku w formacie PDF zgodnie z obowiązującym wzorem informacji określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, podpisanego za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu przez osobę wyznaczoną do obliczenia i poboru podatku) na zabezpieczonej platformie internetowej (XYZnecie) oraz przy jednocześnie przeprowadzonej kampanii informującej pracowników o zmianie sposobu przekazywania informacji PIT-11 i wydania odpowiedniego aktu wewnętrznego regulującego nowy sposób jej dostarczania – stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pismo z dnia 5 sierpnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.473.2020.1.HD

W interpretacji indywidualnej potwierdzono również, że pracownicy, którzy posiadają swój indywidualny login i hasło do systemu informatycznego nie muszą wyrażać odrębnej zgody na przesyłanie informacji PIT-11 drogą elektroniczną, gdyż z chwilą podpisania umowy o pracę wyrazili zgodę na warunki przekazywania informacji związanych z zatrudnieniem. Pracodawca powinien jedynie dysponować raportem, na podstawie którego można określić datę udostępnienia PIT na platformie elektronicznej.

#News6 – Kontrole PIP

Inspektorzy PIP rozpoczynają kontrole! Tym razem na celowniku znalazły się placówki administracji państwowej i samorządowej w całym kraju.

Główny Inspektor Pracy zdecydował, że wprowadzone zostaną kontrole prawidłowości stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem w urzędach. Celem kontroli jest zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania urzędów zarówno dla osób korzystających z usług urzędów, jak i samych pracowników.

Z usług szeroko pojętej administracji korzystają codziennie miliony obywateli i przedsiębiorców. Urzędy zatrudniają tysiące osób. Ważne, by petenci i urzędnicy mieli zapewnione bezpieczne warunki funkcjonowania.

Główny Inspektor Pracy – Wiesław Łyszczek

Inspektorzy pracy będą sprawdzać między innymi czy:

 • zapewniono pracownikom indywidualne środków ochrony (maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki),
 • zapewniono środki odkażające (płyny do dezynfekcji rąk, a także inne środki higieniczne),
 • zapewniono dystans między pracownikami urzędu oraz interesantami,
 • czy praca zdalna lub rotacyjna urzędników wprowadzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Główny Inspektor Pracy zapowiada, że doraźne, szybkie i ukierunkowane kontrole będą prowadzone także w innych sektorach i branżach – szczególnie tych, gdzie ryzyko rozprzestrzeniania wirusa SARS-Cov2 jest największe.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 21.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 21.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.