Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Ministerstwo Finansów konsultuje regulację zawodu księgowego

Resort finansów rozpoczął prekonsultacje społeczne dotyczące wyrażenia opinii na temat przyszłości zawodu księgowego. Według Ministerstwa, dyskusja jest wynikiem nie tylko oceny skutków deregulacji, która miała miejsce w 2014 roku, lecz także wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
21 lutego 2022

W styczniu 2022 roku pisaliśmy o interpelacji poselskiej nr 29738 w sprawie kosztów obsługi księgowej, w której, z ramienia Ministerstwa Finansów, Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski, poinformował, iż w 2018 r. Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów przeprowadził badanie ankietowe mające na celu pozyskanie opinii społeczeństwa na temat rynku usług księgowych w Polsce. Na podstawie badania opracowany został dokument, który przekazany został do konsultacji m.in. instytucji branżowych oraz uczelni wyższych.

Warto podkreślić, że ocena jakości usług księgowych świadczonych przez biura rachunkowe dokonywana jest przez klientów tych biur zgodnie z regułami rynkowymi. Wybór biura rachunkowego powinien być przemyślany i dokonany w oparciu o porównanie usługodawców pod wieloma aspektami, nie tylko ceny usług księgowych, ale również posiadanych kwalifikacji, doświadczenia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, rekomendacji z wiarygodnych źródeł czy dostępności i możliwości kontaktu na bieżąco z wykorzystaniem różnych form komunikacji.

Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

W zeszłym tygodniu resort finansów rozpoczął prekonsultacje społeczne, których celem ma być merytoryczna dyskusja wokół tematu zawodu księgowego.

Mając na uwadze ocenę skutków deregulacji, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku formułowanym m.in. w postulatach i petycjach kierowanych zarówno do Ministerstwa Finansów, jak i do Prezydenta, Premiera czy Sejmu postanowiliśmy zainicjować dyskusję na temat przyszłości zawodu księgowego.

Czy zawód regulowany to przyszłość księgowego?

W przekazanym do opinii publicznej dokumencie “Zawód księgowego – kierunki rozwoju” Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów przedstawia zagadnienia, które powinny być wzięte pod uwagę w kontekście rozpatrywania przyszłości zawodu księgowego. Pyta w nim o opinie interesariuszy, m.in.:

 • czy księgowy powinien być zawodem regulowanym,
 • czy wprowadzenie regulacji powinno dotyczyć wykonywania zawodu księgowego, prowadzenia biura rachunkowego czy może wyłącznie podpisywania sprawozdań finansowych,
 • czy profesjonalizacja powinna być oparta na zdefiniowaniu zawodu księgowego i określeniu katalogu czynności wchodzących w zakres wykonywania tego zawodu przy jednoczesnym wskazaniu braku czynności zastrzeżonych, do wykonywania których konieczny byłby tytuł zawodowy certyfikowany księgowy,
 • czy powinno się pozostawić obecny stan prawny nieograniczający dostępu do wykonywania zawodu księgowego,
 • czy interesariusze mają uwagi do rozwiązania polegającego na zachowaniu rynkowych mechanizmów uzyskiwania kwalifikacji w zawodzie księgowego.

Analiza wyników konsultacji ma pozwolić wytyczyć kierunek dalszych działań.

Kierunki rozwoju zawodu księgowego

Jednym z możliwych kierunków działań jest włączenie zawodu księgowego do katalogu zawodów regulowanych. Oznaczałoby to, że czynności określone w przepisach prawa, do wykonywania których niezbędne jest posiadanie uprawnień księgowego mogłyby wykonywać jedynie te osoby, które mają odpowiednie zezwolenie, uzyskane po spełnieniu ściśle określonych warunków. Osoby nieposiadające uprawnień księgowego nie mogłyby wykonywać tych czynności.

Alternatywnym rozwiązaniem jest profesjonalizacja zawodu księgowego. Rozwiązanie to umożliwiłoby zdobycie uprawnień zawodowych nadawanych przez wybraną instytucję, potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności. Nałożyłoby także określone obowiązki, m.in. doskonalenia zawodowego, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz
wprowadziłoby nadzór. Jednocześnie nie ograniczałoby możliwości wykonywania czynności z zakresu księgowości przez osoby nieposiadające takich uprawnień. A więc to klient (osoba zatrudniająca księgowego) decydowaliby z czyich usług skorzystać.

Możliwe jest również pozostawienie obecnego stanu prawnego bez istotnych zmian, tzn. niewprowadzanie zawodu regulowanego ani systemu zakładającego instytucjonalną profesjonalizację zawodu księgowego, ale oparcie się wyłącznie na kwalifikacjach rynkowych.

Udział w konsultacjach możliwy do 31 maja 2022 r.

Cały dokument “Zawód księgowego – kierunki rozwoju” liczy 35 stron i muszę przyznać, że z jednym zdaniem w nim zawartym zgadzam się w 100%:

Uczenie się przez całe życie to idea będąca częścią polityki UE. Opiera się ona na założeniu, że umiejętności obywateli mają kluczowe znaczenie dla przyszłości społeczeństw oraz że na obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego nie wystarcza już wykształcenie zdobyte w okresie młodości.

Na uwagi i opinie Ministerstwo Finansów czeka do 31 maja 2022 r. Szczegóły znajdziesz TUTAJ >

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.