Placówka oświatowa Eduwersum

Jak liczyć 183 dni pobytu pracownika w kraju oddelegowania?

Obliczanie długości pobytu pracownika w drugim państwie dokonywane jest poprzez stosowanie metody opartej na "dniach fizycznej obecności". Zasady te określone zostały w komentarzu do Modelowej konwencji OECD. Jak liczyć 183 dni pobytu pracownika oddelegowanego? Przeczytaj w artykule!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
21 kwietnia 2022

Dni fizycznej obecności

Obliczanie długości pobytu w danym państwie jest dokonywane poprzez stosowanie metody opartej na “dniach fizycznej obecności”. W ramach tej metody brane są pod uwagę następujące elementy:

 • część dnia
 • dzień przybycia
 • dzień wyjazdu
 • wszystkie inne dni spędzone w danym państwie, takie jak soboty i niedziele, święta narodowe, urlopy przed, w czasie i po zakończeniu działalności
 • krótkie przerwy (szkolenia, strajki, zamknięcie przedsiębiorstwa, opóźnienia dostaw)
 • dni choroby (z wyjątkiem zdarzeń uniemożliwiających wyjazd osobie, która w danym przypadku mogłaby uzyskać zwolnienie podatkowe) oraz dni zajęte z powodu śmierci lub choroby w rodzinie.

Jakich dni nie wlicza się do limitu 183 dni?

Co do zasady, nie bierze się pod uwagę dni spędzonych w danym państwie w czasie przejazdu między dwoma miejscami położonymi poza tym państwem. Oznacza to, że każdy pełny dzień spędzony poza danym państwem, czy to w celach wakacyjnych, służbowych, czy z innej przyczyny, nie może być brany pod uwagę.

Jak traktować część dnia spędzoną w danym państwie?

Każda część dnia spędzona przez podatnika w danym państwie jest uwzględniania do limitu 183 dni jako dzień obecności w tym państwie, przy czym przepisy nie określają, jak należy ewidencjonować i dokumentować fakt wyjazdu pracownika do Polski. Jako dowód należy zatem dopuść wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej).

Sprawdź umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania!

W zależności od rozwiązań przyjętych w konkretnej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, okres pobytu pracownika na terytorium drugiego państwa należy liczyć:

 • w ciągu danego roku podatkowego/kalendarzowego biorąc pod uwagę rok podatkowy państwa, w którym wykonywana jest praca
 • podczas każdego dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego się w danym roku podatkowym.

Jeżeli z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika, że okres 183 dni liczy się w danym roku kalendarzowym, wówczas pracownik przebywający za granicą na przełomie roku, może nie podlegać obowiązkowi podatkowemu w państwie, gdzie świadczy pracę, mimo że jego faktyczny pobyt w tym kraju znacznie przekroczył 183 dni. Ważne jest, aby przebywał w drugim państwie przez okres krótszy niż 183 dni w danym roku kalendarzowym.

Jak rozumieć dwunastomiesięczny okres w danym roku podatkowym?

Przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego się w danym roku podatkowym należy rozumieć wszystkie możliwe kolejne 12-miesięczne okresy – nawet, jeśli do pewnego stopnia pokrywają się z innymi.

Pojęcie dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, jest pojęciem autonomicznym (niezależnym) w stosunku do pojęcia roku podatkowego. Skoro okres dwunastomiesięczny może rozpocząć się lub zakończyć w danym roku podatkowym, to okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni są częścią okresu 12-miesięcznego, nie zaś częścią roku podatkowego (roku kalendarzowego).

Z punktu widzenia oceny spełnienia przedmiotowego warunku istotne jest więc to, czy okres (lub okresy) łącznie 183 dni nie został przekroczony w okresie dwunastomiesięcznym, nie zaś w roku podatkowym. W konsekwencji, jeżeli na pobyt danej osoby w drugim państwie składa się kilka krótkich okresów, wtedy do ustalenia dni pobytu w tym państwie uwzględnia się wszystkie wcześniejsze okresy pobytu w dwunastomiesięcznym okresie, występujące w różnych latach podatkowych.

W celu ustalenia czy pobyt pracownika w drugim państwie łącznie nie przekroczył 183 dni w okresie dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się lub kończącym się w danym roku podatkowym, należy brać pod uwagę okres dwunastu miesięcy liczony “do przodu” od każdorazowego przybycia pracownika do drugiego państwa, ale także okres dwunastu miesięcy liczony “wstecz” od dnia każdorazowego wyjazdu tego pracownika z drugiego państwa.Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.