Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Nowe stawki kilometrówki. Sprawdź co się zmieni!

Ministerstwo Infrastruktury ujawniło plany zmian w stawkach kilometrówki. Projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe przepisy dot. warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy budzi liczne pytania pracodawców. Sprawdź, jakich zmian możemy się spodziewać.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
14 października 2022

Tzw. kilometrówka to popularny w małych i średnich przedsiębiorstwach sposób rozliczania z pracownikiem wydatków związanych z używaniem samochodów prywatnych w celach służbowych.

Stawki ryczałtu ustalane są wg ustawy, która nie była aktualizowana od 2007 roku, a jak wiemy, rzeczywistość cenowa od tamtego czasu uległa bardzo dużym zmianom… Weź pod uwagę chociażby wskaźnik inflacji, który wynosi aktualnie 17,2% (dane: GUS wrzesień 2022 r.).

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, ze względu na wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, spowodowane m.in. wzrastającymi cenami paliwa, do Ministerstwa Infrastruktury były kierowane liczne petycje i monity dotyczące konieczności podwyższenia maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych do celów służbowych.

Poniżej analiza stanu faktycznego vs proponowane zmiany:

Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazduObecnie [zł/km]Nowelizacja
[zł/km]
Różnica
[%]
dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3
0,52140,8970,7
dla samochodu osobowego:
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3
0,83581,03824,2
dla motocykla0,23020,69199,7
dla motoroweru0,13820,42203,9

Wątpliwości pracodawców

Pytania, jakie zrodziły się w przestrzeni publicznej oraz w głowach pracodawców dot. głównie znaczącej różnicy pomiędzy stawkami dla samochodów osobowych o poj. do 900 cm3 oraz motocykli, która wynosi aż 20 groszy. Zdaniem przedstawicieli resortu infrastruktury różnica wynika z faktu, że na rynku funkcjonuje coraz mniej samochodów osobowych o pojemności silnika do 900 cm3. Drugim czynnikiem jest rozwój technologiczny silników motocyklowych, który nastąpił w ciągu ostatnich lat.

Samochody elektryczne bez regulacji ustawowych

Kontrowersje budzi również fakt, że projektowane przepisy nie przewidują sytuacji, w której pracownik korzysta z samochodu o napędzie elektrycznym – rozporządzenie nie określa w żaden sposób stawki kilometrówki dla tego typu pojazdów, zaś organy podatkowe często interpretują te kwestie nie po myśli pracodawców, stojąc na stanowisku, że skoro rozporządzenie nie obejmuje swoim zakresem samochodów elektrycznych, to limit kilometrówki nie ma w tym przypadku zastosowania.

Termin wejścia w życie zmian

Autorzy nowelizacji proponują, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. W ich opinii taki termin wejścia w życie nowych przepisów ułatwi zarówno rozliczanie należnych ryczałtów przez pracowników, którym taki ryczałt będzie przysługiwał, jak i przez pracodawców, którzy będą taki ryczałt wypłacać pracownikom.

W związku z proponowanym terminem wejścia w życie rozporządzenia nie jest koniecznej zastosowanie w nim przepisów przejściowych.

Z projektem możesz zapoznać się tutaj >

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.