Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Wniosek o obniżenie wpłaty do PPK

Pracownik zwrócił się do pracodawcy z prośbą o obniżenie swojej wpłaty podstawowej do PPK. Czy pracodawca może uwzględnić wniosek pracownika?

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
10 sierpnia 2023

Pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie swojej wpłaty podstawowej do PPK. Pracownik ten wynagradzany jest stawką miesięczną 4800 zł brutto.  Czy pracodawca może uwzględnić tego rodzaju wniosek pracownika?

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, uczestnicy PPK mogą obniżyć opłatę do PPK, przy spełnieniu warunku, że ich wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Ponadto wysokość wpłaty nie może wynosić mniej niż niż 0,5%.

Podwyżka płacy minimalnej

W 2023 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę uległa zmianie w połowie roku. Od 1 lipca 2023 kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3600 zł. W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, wyżej wymieniony limit, czyli 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia wynosi 4320 zł. 

1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia od lipca 2023 r.
4320,00 zł

Wynagrodzenie – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Definicja wynagrodzenia zawarta w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, art. 2 pkt. 40

Zweryfikuj wynagrodzenie pracownika

Pracodawca przywołany we wstępie artykułu nie może uwzględnić wniosku pracownika, z tego względu, że wynagrodzenie osiągane przez pracownika (z różnych źródeł w danym miesiącu) przekracza kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu.

Podmiot zatrudniający nie może uwzględnić deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej złożonej przez uczestnika PPK w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika – osiągane w tym podmiocie – przekracza kwotę limitu. Jeżeli uczestnik PPK jest zatrudniony w kilku podmiotach, sam powinien zsumować swoje wynagrodzenia osiągane z różnych źródeł, aby sprawdzić, czy nie przekracza limitu.

Rekomendacje Pasjonatów Kadr, Płac i HR na Facebooku

Standardowa wpłata podstawowa pracownika na rachunek PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Jednakże istnieje możliwość obniżenia wpłaty własnej do PPK, jedynie w momencie, kiedy wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności płacy minimalnej (od lipca 2023 r. jest to kwota 4320,00 zł). W tej sytuacji można obniżyć wpłatę własną z dwóch proc. maksymalnie do 0,5 proc. swojego wynagrodzenia, aczkolwiek obniżenie wpłat może zostać zmniejszone do np. 1% czy 1,5%. Jeśli uczestnik spełnia warunki obniżenia wpłaty podstawowej, w celu niniejszego zmniejszenia wpłaty do PPK, powinien złożyć pracodawcy deklarację w zakresie finansowania wpłat podstawowych, wówczas od kolejnego miesiąca deklaracja zostanie uwzględniona. Wymienioną deklarację można złożyć w dowolnym momencie, najwcześniej jednak po zawarciu umowy przez pracodawcę o prowadzenie PPK w imieniu pracownika. Uczestnicy PPK, których miesięczne wynagrodzenie zsumowane ze wszystkich przychodów nie przekroczy wartości 120% minimalnego wynagrodzenia są jedynym gronem uczestników, którzy mają możliwość dostosować wysokość finansowanych przez nich podstawowych wpłat do PPK, dlatego też w sytuacji opisanej w pytaniu nie można uwzględnić i zastosować wniosku o obniżenie wpłat do PPK (pracownik jest wynagradzany ze stawką miesięczną 4800 zł brutto, czyli powyżej 1,2-krotności wynagrodzenia minimalnego w bieżącym roku). Jednocześnie, warto zaznaczyć, iż jeśli uczestnik PPK obniży swoją wpłatę podstawową, wówczas pracodawca nie może obniżyć wpłaty podstawowej wymaganej po stronie pracodawcy i nadal będzie płacił obligatoryjną podstawową wpłatę w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto uczestnika.

Anna Tusińska, Kierownik ds. kadr i płac

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Odpoczynki w zadaniowym systemie czasu pracy

Czy pracownikom zatrudnionym w zadaniowym systemie czasu pracy, którzy sami organizują swoją pracę w czasie (nie mają grafików), pracodawca ma obowiązek zapewnić odpoczynki dobowe i tygodniowe?

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?

Co roku pracownicy zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Na przykład w tym roku, aby przedłużyć majówkę do 9 dni, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Jak to wygląda w przypadku pozostałych świąt? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2024 roku?

 • 12 kwietnia 2024
 • 3 min czytania
 • Urlopy

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.