Placówka oświatowa Eduwersum

Wskaźniki kadrowo-płacowe 2024 + tabele

Wszystkie najważniejsze wskaźniki kadrowo-płacowe na 2024 rok w jednym miejscu! Czas pracy 2024. Dodatek nocny 2024. Minimalne wynagrodzenie 2024. Pobierz tabele!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
13 grudnia 2023

I. Minimalne wynagrodzenie 2024 – tabela według etatów

 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.:
  od 1.01.2024 do 30.06.2024: 4242,00 zł
  od 1.07.2024 do 31.12.2024: 4300,00 zł
 • Minimalna stawka godzinowa w 2024 r.:
  od 1.01.2024 do 30.06.2024: 27,70 zł
  od 1.07.2024 do 31.12.2024: 28,10 zł

W zależność od wymiaru etatu minimalne wynagrodzenie będzie wynosić:

Wymiar etatuWysokość minimalnego wynagrodzenia brutto styczeń-czerwiec 2024Wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto lipiec-grudzień 2024
Pełen etat4242,00 zł4300,00 zł
3/4 etatu3181,50 zł3225,00 zł
2/3 etatu2828,00 zł2866,67 zł
1/2 etatu2121,00 zł2150,00 zł
1/3 etatu1414,00 zł1433,33 zł
1/4 etatu1060,50 zł1075,00 zł

II. Dodatek za pracę w porze nocnej 2024 – tabela

Zgodnie z art. 1518 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

styczeń 20245,05 zł 
luty 20245,05 zł
marzec 20245,05 zł
kwiecień 20245,05 zł
maj 20245,30 zł
czerwiec 20245,30 zł
lipiec 20244,67 zł
sierpień 20245,12 zł
wrzesień 20245,12 zł
październik 20244,67 zł
listopad 20245,66 zł
grudzień 20245,38 zł

III. Czas pracy 2024 – tabela

MIESIĄCOBLICZENIE WYMIARU CZASU PRACYGODZINYDNI
Styczeń(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) – (8 godz. x 2 święta)16821
Luty(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) 16821
Marzec(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) 16821
Kwiecień(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 1 święto) 16821
Maj(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) – (8 godz. x 3 święta) 160 20
Czerwiec(40 godz. x 4 tyg.) 160 20
Lipiec(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) 184 23
Sierpień(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 1 święto) 16821
Wrzesień(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) 16821
Październik(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) 18423
Listopad(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 2 święta) 152 19
Grudzień(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 2 święta) 160 20
 RAZEM2008 251

IV. Maksymalna odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy 2024

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy:

 • od 1.01.2024 do 30.06.2024: 4242,00 zł x 15 = 63 630,00 zł
 • od 1.07.2024 do 31.12.2024: 4300,00 zł x 15 = 64 500,00 zł

V. Minimalna miesięczna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego 2024

 • od 1.01.2024 do 30.06.2024: 4242,00 zł – 13,71% = 3660,42 zł
 • od 1.07.2024 do 31.12.2024: 4300,00 zł – 13,71% = 3710,47 zł

VI. Minimalna kwota przychodu od której odprowadzana jest składka na Fundusz Pracy 2024

 • od 1.01.2024 do 30.06.2024: 4242,00 zł
 • od 1.07.2024 do 31.12.2024: 4300,00 zł

VII. Maksymalne wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy o praktykę absolwencką 2024

 • od 1.01.2024 do 30.06.2024: 4242,00 zł x 2 = 8484,00 zł
 • od 1.07.2024 do 31.12.2024: 4300,00 zł x 2 = 8600,00 zł

VIII. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2024

Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz.887, z późn. zm.)

 • od stycznia do grudnia 2024: 234  720,00 zł (30 x 7824,00 zł)

IX. Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2024

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz.887, z późn. zm.)

 • od stycznia do grudnia 2024: 19 560,00 zł (7824,00 zł x 250%)

X. Współczynnik ekwiwalentu 2024

Współczynnik do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy wynosi w 2024 roku 20,92.

[366 dni – (52 niedziele + 11 dni świątecznych w dniu innym niż niedziela + 52 dni wolne)] / 12  = 20,92

Wymiar etatu1/41/23/4
Wysokość współczynnika ekwiwalentu 20245,2310,4615,69

XI. Dopuszczalne limity potrąceń z wynagrodzenia – uczestnik PPK, składki obligatoryjne

Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia pracowników będących uczestnikami PPK, składki obligatoryjne (1,5% pracodawca, 2,0% pracownik), wynagrodzenie minimalne 4242,00 zł, od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowychPrzy zastosowaniu podstawowych kosztów i pełnej kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podwyższonych kosztów i pełnej kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
100%3129,14 zł2829,14 zł3135,14 zł2835,14 zł
90%2816,23 zł2546,23 zł2821,63 zł2551,63 zł
80%2503,31 zł2263,31 zł2508,11 zł2268,11 zł
75%2346,68 zł2121,86 zł2351,36 zł2126,36 zł

Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia pracowników będących uczestnikami PPK, składki obligatoryjne (1,5% pracodawca, 2,0% pracownik) wynagrodzenie minimalne 4300,00 zł od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowychPrzy zastosowaniu podstawowych kosztów i pełnej kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podwyższonych kosztów i pełnej kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
100%3167,53 zł2867,53 zł3173,53 zł2873,53 zł
90%2850,78 zł2580,78 zł2856,18 zł2586,18 zł
80%2534,02zł2294,02 zł2538,82 zł2298,82 zł
75%2375,65 zł2150,65 zł2380,15 zł2155,15 zł

XII. Odszkodowanie za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu

Zgodnie z art. 183d Kodeksu pracy, osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

 • od 1.01.2024 do 30.06.2024: 4242,00 zł
 • od 1.07.2024 do 31.12.2024: 4300,00 zł

XIII. Wynagrodzenia za przestój z przyczyn dotyczących pracodawcy

Zgodnie z art. 81 §1 Kodeksu pracy, pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje:

 • wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, lub
 • 60% wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2024 r.:

 • od 1.01.2024 do 30.06.2024: 4242,00 zł
 • od 1.07.2024 do 31.12.2024: 4300,00 zł

XIV. Odszkodowanie za stosowanie mobbingu wobec pracownika

Zgodnie z art. 943 § 4 Kodeksu pracy, pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

 • od 1.01.2024 do 30.06.2024: 4242,00 zł
 • od 1.07.2024 do 31.12.2024: 4300,00 zł

XV. Wynagrodzenie za pracę w miesiącu, w którym pracownik nie wykonuje obowiązku wykonywania pracy ze względu na rozkład czasu pracy

 • od 1.01.2024 do 30.06.2024: 4242,00 zł
 • od 1.07.2024 do 31.12.2024: 4300,00 zł

Dołącz do 9-miesięcznego programu rozwoju zawodowego i zostań certyfikowanym Specjalistą ds. Kadr i Płac

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 21.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 21.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.