Placówka oświatowa Eduwersum

Czy pracodawca może żądać od pracownicy zaświadczenia lekarskiego poświadczającego, że karmi ona piersią?

Milena Markiewicz, prawniczka, absolwentka Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego obala mit o tym, że pracodawca może żądać od pracownicy karmiącej piersią i korzystającej z przysługującej jej przerwy w pracy zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego karmienie. Zapraszam do lektury!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
16 grudnia 2022

Z powyższym pytaniem nierozerwalnie powiązany jest art. 187 Kodeksu pracy, tj:

§ 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

§ 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

Z powyższych przepisów nie wynikają obowiązki związane z przedkładaniem dokumentów będących dowodem na to, że pracownica karmi piersią. Literalnie czytając przepis można więc wywnioskować, że:

 • z uprawnienia tego pracownica może skorzystać na podstawie złożonego wniosku,
 • pracodawca jest związany wnioskiem pracownicy co do wyrażenia zgody na udzielenie takich przerw, co więcej pracownica może przerwy łączyć,
 • wystarczające jest złożenie oświadczenia pracownicy we wniosku, że jest matką karmiącą,
 • wniosek nie jest uzależniony od wieku dziecka,
 • wniosek nie jest ograniczony czasowo.

Skąd więc często wymagane w środowisku kadrowym zaświadczenie od lekarza potwierdzające fakt, że pracownica karmi piersią? Czy wymaganie jest zgodne z przepisami i utartą praktyką?

Poglądy mogą mieć podłoże w historycznych dylematach. Sprawą w pewnym zakresie zajmował się również Rzecznik Praw Obywatelskich. W niektórych komentarzach z lat 2011-2014 również pojawia się interpretacja, wskazująca na dodatkowe uprawnienie Pracodawcy. 

Pogląd zmienił się na przestrzeni czasu i już w 2012 roku pojawiło się zdanie przeciwne sędzi Sądu Najwyższego Marii Teresy Romer o tym, że pracownica nie ma obowiązku udawadniania faktu karmienia piersią.

Aktualnie

Państwowa Inspekcja Pracy wypowiada się w tym temacie jednoznacznie, wyraźnie wskazując, że nie ma podstaw prawnych do żądania od pracownicy karmiącej piersią dokumentu, który będzie udowadniał ten fakt. Podnosi też, że niezgodne z prawem jest ograniczenie uprawnień i wprowadzanie wymagania przedłożenia dokumentu w ramach regulaminu pracy czy układu zbiorowego.

W sprawie wypowiedział się również Departament Prawa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jak i Ministerstwo Zdrowia potwierdzając brak zasadności wymagania przedkładania takiego dokumentu.

Jakie ryzyka?

Odmowa udzielenia przerw ze względu na brak zaświadczenia może stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W takiej sytuacji pracownica może złożyć skargę na pracodawcę do właściwego okręgowego inspektoratu pracy. 

Firmowe wartości w dobie inflacji, nieustających podwyżek i spowolnienia gospodarczego


Milena Markiewicz [Obserwuj profil na LinkedIn]

Kierownik Biura Zarządu w spółce Cerrad. Prawnik, HR Manager, Specjalista RODO i Complaince. Absolwentka seminarium doktoranckiego katedry prawa pracy Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego – kierunek prawo. Absolwentka Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz. Aktualnie aplikantka radcowska (Kancelaria Prawna Jan Nowak Kielce) i pasjonatka HR.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.