Placówka oświatowa Eduwersum

Liczba godzin pracy określona w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy – implikacje płacowe

Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wiąże się z koniecznością ścisłego przestrzegania warunków określonych w tymże dokumencie. Jakiekolwiek przekroczenia (szczególnie te nienależycie udokumentowane) mogą zrodzić ryzyko podważenia legalności zatrudnienia. Zapraszam na cykl artykułów pt. "Pora na zatrudnianie cudzoziemców", w których podpowiadam jak robić to zgodnie z przepisami i bez narażania się na ryzyko konsekwencji!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
4 lutego 2022

Pani Moniko, mamy taki przypadek – cudzoziemiec, obywatel Armenii, pracujący na podstawie umowy zlecenia w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy ma wpisane: „liczba godzin pracy w miesiącu – 140 godz.” W styczniu 2022 r. przepracował tylko 100 godz. Czy powinien otrzymać wynagrodzenie za całe 140 godz., czy za czas faktycznie przepracowany, tj.100 godz.?

Przesłanki legalności powierzenia pracy

Z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wynika, że jedną z niezbędnych przesłanek legalności powierzenia pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia stanowi wymóg, aby praca ta była wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą być rejestrowane dla obywateli:

 • Republiki Armenii
 • Białorusi
 • Gruzji
 • Mołdawii
 • Rosji
 • Ukrainy.

Zgodnie z treścią art. 88z ust. 1 pkt 3 lit. g ww. ustawy oraz obowiązującego wzoru oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jednym z warunków określanych w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy jest m.in. liczba godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu (w przypadku umowy cywilnoprawnej) albo wymiar czasu pracy – etat (w przypadku umowy o pracę).

Przechowywanie dokumentów legalizujących pobyt – Musisz o tym pamiętać!

Cienka linia legalności zatrudnienia

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które co prawda nie stanowi oficjalnej wykładni prawa, ale jest brane pod uwagę chociażby przez PIP podczas dokonywania kontroli legalności zatrudniania cudzoziemców – wynika, że powierzenie pracy cudzoziemcowi należy uznać za nielegalne przy jakimkolwiek przekroczeniu albo zaniżeniu określonego w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu wymiaru etatu, bądź liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu.

Podmiot powierzający pracę ma obowiązek zapewnić cudzoziemcowi pracę dokładnie w takim wymiarze czasu pracy, bądź liczbie godzin, która została określona w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy.

Pracodawco, pilnuj czasu pracy!

Jeśli cudzoziemiec przepracował mniej godzin z powodu okoliczności, leżących po stronie podmiotu zatrudniającego, należy uznać, że podmiot ten powinien wypłacić cudzoziemcowi wynagrodzenie w wysokości, jaką cudzoziemiec by otrzymał za przepracowanie liczby godzin, która powinna zostać mu zapewniona zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu (w omawianym przypadku – 140 godzin).

Legalizacja zatrudnienia – dowiedz się więcej!

Okoliczność obciążająca po stronie pracownika

Jeśli dojdzie do sytuacji przeciwnej, czyli to cudzoziemiec ponosi odpowiedzialność za niewypracowanie liczby godzin określonej w oświadczeniu, to podmiot powierzający pracę może wypłacić cudzoziemcowi wynagrodzenie odpowiadające liczbie godzin rzeczywiście przez niego przepracowanych (w omawianym przypadku – 100 godzin). Okoliczność obciążająca cudzoziemca musi być należycie udowodniona przez podmiot powierzający wykonywanie pracy.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.