Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Pora na zatrudnianie cudzoziemców: Zezwolenie na pracę

Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w 2021 roku wydano 502,3 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, czyli 22% więcej niż w 2020 roku. W artykule z cyklu "Pora na zatrudnianie cudzoziemców" podpowiadam jak robić to zgodnie z przepisami i bez bólu głowy! Dzisiaj o procedurach związanych z zezwoleniem na pracę.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
14 kwietnia 2022

Kiedy zezwolenie na pracę nie jest wymagane

Zezwolenie na pracę jest najbardziej podstawowym dokumentem legalizującym aspekt pracy pracowników cudzoziemskich w Polsce. Należy zaznaczyć, iż zezwolenie na pracę nie będzie wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub w ogóle jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pracę w żaden sposób nie koliduje z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy w przypadku obywateli państw, którzy w obecnym stanie prawnym uprawnieni są do wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Zatem podmioty zatrudniające obywateli Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Białorusi i Armenii mają dowolność wyboru podstawy prawnej legalizującej aspekt ich pracy.

Test rynku pracy

W przypadku zezwolenia na pracę, zatrudnianie cudzoziemców ma charakter uzupełniający w stosunku do obywateli polskich. Oznacza to, że polski pracodawca będzie musiał wykazać, że na dane stanowisko nie udało mu się znaleźć obywatela Polski lub obywatela innego kraju Unii Europejskiej. A zatem jedynym sposobem wypełnienia luki na danym stanowisku będzie zatrudnienie obcokrajowca. Procedurę tę zwykle się określa „testem rynku pracy”. Szczegóły znajdziesz tutaj >

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – przeczytaj więcej!

Typy zezwoleń na pracę

Tak samo jak wizy czy zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pracę też są dokumentami celowymi. Oznacza to, że wydawane są odpowiednio do rodzaju pracy wykonywanej przez cudzoziemca. W zależności od konfiguracji w jakiej będzie zatrudniony cudzoziemiec – można wyszczególnić następujące typy zezwoleń na pracę:

 • Typ A – jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
 • Typ B – jeżeli cudzoziemiec w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji będzie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12
 • Typ C – jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie de- legowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą
 • Typ D – jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa)
 • Typ E – jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż objęty zezwoleniem na pracę typu C lub D.

Termin ważności zezwolenia na pracę

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony w treści zezwolenia (decyzji administracyjnej otrzymanej od wojewody), nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane (art. 88e ust. 1 u. prom.zatru.).

Kto składa wniosek na zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca jest wydawane na wniosek pracodawcy. Wydaje je wo- jewoda właściwy dla siedziby pracodawcy. Istnieje możliwość składania wniosków w formie papierowej lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Dokument zezwolenia na pracę zawsze obowiązuje konkretnego cudzoziemca i konkretnego pracodawcę oraz zezwala na pracę na określonym stanowisku pracy lub przy konkretnym rodzaju pracy. Należy zaznaczyć, że zmiana stanowiska pracy spowoduje konieczność uzyskania nowego zezwolenia na pracę.

Przedłużenie zezwolenia na pracę

Przepisy przewidują możliwość przedłużenia już wydanego zezwolenia zamiast występowania o nowe. Aby pracodawca mógł przedłużyć już istniejące zezwolenie na pracę do wniosku o przedłużenie powinien dołączyć:

 • wszystkie załączniki, które składał w celu uzyskania pierwotnego zezwolenia
 • nową umowę stanowiącą podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca na rzecz podmiotu powierzającego (może to być umowa o pracę bądź umowa cywilnoprawna)
 • dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.

Jeżeli przed końcem ważności pierwotnie uzyskanego zezwolenia na pracę pracodawca złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na tym samym stanowisku a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, to pracę cudzoziemca uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę stanie się ostateczna (art. 88g ust. 1a u.prom.zatru.).

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?

Co roku pracownicy zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Na przykład w tym roku, aby przedłużyć majówkę do 9 dni, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Jak to wygląda w przypadku pozostałych świąt? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2024 roku?

 • 12 kwietnia 2024
 • 3 min czytania
 • Urlopy

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.