Placówka oświatowa Eduwersum

Harmonogram działań – autozapis PPK

Wyzwanie I kwartału 2023 roku dla setek tysięcy polskich pracodawców, zarówno tych największych, jak i najmniejszych. Sprawdź najważniejsze daty dot. automatycznego zapisu do PPK.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
20 lutego 2023

Do 28 lutego 2023 r. podmioty zatrudniające, prowadzące PPK zobowiązane są do poinformowania zatrudnionych, niebędących uczestnikami PPK, o zamiarze podjęcia wpłat do PPK za te osoby.

Jak wypełnić ten obowiązek? Mecenas Marcin Wojewódka wskazuje, że przepisy nie przewidują żadnej określonej formy w jakiej przedmiotowe poinformowanie powinno nastąpić, co oznacza, że prawidłowym wypełnieniem przez pracodawcę wspomnianego obowiązku będzie zarówno przekazanie imiennej informacji poszczególnym osobom zatrudnionym na piśmie, jak i przesłanie jej na indywidualne adresy poczty elektronicznej.

Sprawdź, jak wygląda harmonogram działań, które powinien podjąć pracodawca prowadzący PPK:

Termin działaniaDziałanieOpis działania
od 1 stycznia 2023
do 28 lutego 2023
Obowiązek informacyjny podmiotu zatrudniającegoObowiązek informacyjny podmiotu zatrudniającego w stosunku do osób zatrudnionych jak też uczestników PPK, którzy złożyli deklarację rezygnacji z wnoszenie wpłat do PPK – informacja o ponownym zapisie i rozpoczęciu naliczania wpłat do PPK 
28 lutego 2023Ostatni dzień ważności złożonej do tego czasu deklaracji rezygnacji z wnoszenia wpłat do PPKZ tym dniem tracą ważność wszystkie deklaracje o rezygnacji z wnoszenia wpłat do PPK. Jeśli dana osoba nie chce być uczestnikiem PPK, powinna złożyć nową deklarację rezygnacji, ale po tej dacie
od 1 marca 2023
do 31 marca 2023
Nowe deklaracje rezygnacji z wnoszenia wpłat do PPKWszystkie deklaracje o rezygnacji z wnoszenia wpłat do PPK tracą ważność z dniem 28 lutego 2023. Jeśli dana osoba nie chce być uczestnikiem PPK do powinna złożyć nową deklarację rezygnacji, ale po tej dacie
marzec 2023Niezwłoczne zapisanie do PPKPrzepisy nie zawierają definicji pojęcia niezwłocznie. Zgodnym z prawem będzie zapisanie osoby zatrudnionej w terminie odpowiednio uzasadnionym dla danego podmiotu zatrudniającego
1 kwietnia 2023Wznowienie wpłatWznowienie dokonywania wpłat do instytucji finansowej
1 kwietnia 2023Odprowadzenie wpłat wpłaty do PPKRozpoczęcie odprowadzania wpłat do instytucji finansowej 
Tabela: Harmonogram działań – autozapis PPK

Uwaga! Jeśli zatrudniony, który podlega autozapisowi nie złoży ponownie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, z wynagrodzenia wypłacanego w marcu 2023 pracodawca nalicza i pobiera wpłaty do PPK i przekazuje do instytucji finansowej nie wcześniej niż 1 kwietnia 2023 r.  

Przepis na autozapis w PPK

W najnowszym wydaniu kwartalnika HR na szpilkach® dr Marcin Wojewódka, radca prawny i założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy omawia szczegółowo zakres obowiązków związanych z PPK, które powstają po stronie pracodawców w ramach art. 23 ust. 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dotyczącego automatycznego wznowienia wpłat do PPK.

Podstawowe obowiązki spoczywające na pracodawcy są dwa. Pierwszy to terminowe przekazanie informacji o zamiarze wznowienia wpłat do PPK za daną osobę, a drugi to terminowe zapisanie do PPK wszystkich, tych którzy spełniając przesłanki do bycia w PPK nie są uczestnikami PPK ani też nie złożyli ponownie deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK.

dr Marcin Wojewódka
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.