Placówka oświatowa Eduwersum

Jak zostać Inspektorem Ochrony Danych?

Jak zostać Inspektorem Ochrony Danych? Jakie obowiązki ma IOD? Czy kadrowa może zostać IOD? Czy zdobycie kompetencji dot. procedur RODO wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia? Sprawdź, jak stać się poszukiwanym na rynku pracy ekspertem ds. RODO!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
31 sierpnia 2022

Kim jest Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych, czyli IOD to osoba, która powinna lobbuje i  wpływa na lepszy poziom ochrony prawa do prywatności. Chodzi również o zapewnienie przestrzegania przepisów i procedur RODO. Powołanie Inspektora Ochrony Danych, jest w niektórych sytuacjach wymogiem prawnym. RODO wskazuje na trzy rodzaje organizacji, które muszą wyznaczyć IOD:

 • wszystkie podmioty publiczne, na przykład: szkoły, gminy czy uczelnie wyższe
 • wszystkie organizacje, które przetwarzają dane szczególnych kategorii, na przykład zakłady lecznicze (stan zdrowia)
 • organizacje, które regularnie monitorują na dużą skalę nasze zachowania, na przykład banki, ubezpieczyciele, firmy windykacyjne, niektóre firmy zajmujące się marketingiem. Lista jest otwarta i celowo niedookreślona.

Jakie obowiązki ma IOD? 

Wszystko zależy od wielkości Twojej organizacji i ilości danych osobowych w niej przetwarzanych. Praca IOD może polegać na realizacji szkoleń, przygotowaniu RODO procedur (np. reagowania na incydenty), audytach czy prowadzeniu Rejestru Czynności Przetwarzania. W praktyce większość IOD-ów nie potrzebuje całego etatu. Do wypełniania swoich obowiązków wystarcza im znacznie mniej czasu. Dlatego dość rzadko IOD-owie są zatrudniani na pełen etat. Pełnoetatowi IOD-owie pracują przede wszystkim w największych organizacjach, przetwarzających dane osobowe milionów osób.

A co jeśli moja organizacja nie musi powoływać IOD? 

Nawet jeśli Twoja organizacja nie musi wyznaczać IOD, to musi spełniać pozostałe RODO obowiązki. Na przykład powinna wdrożyć RODO procedury, przygotować obowiązki informacyjne, prowadzić Rejestr Czynności Przetwarzania czy przeszkolić pracowników. Jeśli więc zdobędziesz kompetencje do pełnienia funkcji IOD, to i  tak przydadzą się one Twojej organizacji. Pamiętaj też o tym, że IOD może zostać powołany nawet jeśli nie ma takiego obowiązku. Twoja organizacja może ten fakt wykorzystać później np. marketingowo. Obecnie robi tak coraz więcej firm, szukając nowych przewag konkurencyjnych. A jeśli nie chcesz oficjalnie zostać IODem, możesz zawsze przejąć na siebie obszar RODO ale zamiast nazywać się IOD i  być zgłoszonym/ą do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nazwać się np. Oficerem Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Chodzi o to, żeby w Twojej organizacji ktoś wziął na siebie temat pt. RODO. Bez takiego personalnego wyznaczenia i wzięcia odpowiedzialności za ten obszar Twoja organizacja dużo ryzykuje.

Pracuję w HR, czy mogę zostać IOD?

Tak! Pracując w HR, masz dostęp do dużej liczby danych osobowych pracowników i współpracowników Twojej organizacji. Być może prowadzisz rekrutacje czy dokumentację kadrową. To ważny obszar przetwarzania danych osobowych w każdej organizacji. Pamiętaj jednak o  tym, że IOD musi być osobą niezależną. Nie możesz jako specjalista od HR kontrolować swoich bezpośrednich przełożonych. Na szczęście da się to obejść.

IOD szansą na rozwój kariery?

I  tu pojawiają się dwie rzadko spotykane okazje. Pierwsza z nich to, że w  wielu organizacjach temat RODO wciąż jest nieobsadzony. W praktyce nikt nie odpowiada za ten ważny obszar. Wdrożenie RODO polegało na tym, że w maju 2018 roku Zarząd podpisał pakiet procedur. Dzisiaj te procedury leżą zamknięte w szafie i nikt w organizacji nie ma pojęcia jak stosować je w praktyce. Jeśli tak jest u Ciebie, to może właśnie otwiera się ciekawa możliwość rozwojowa. Druga okazja, to że IOD raportuje bezpośrednio Zarządowi. W ten sposób zyskujesz możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami Zarządzającymi Twoją organizacją. Oczywiście to wszystko wymaga odpowiednich zmian w strukturze organizacyjnej, które sprawią, że nie będzie miejsca na konflikty interesów.

Czy mam predyspozycje do bycia IOD? 

Wbrew powszechnym opiniom, IOD wcale nie musi dysponować zaawansowaną wiedzą informatyczną. W większości przypadków IOD współpracuje z informatykami i specjalistami od cyberbezpieczeństwa, jednak samodzielnie nie musi umieć np. analizować logów systemowych. Budowanie zgodności z RODO to gra zespołowa. Potrzebna jest osoba, która spina całość procesów i potrafi przydzielić zadania kompetentnym osobom. Na pewno niezbędna jest dobra znajomość RODO, więc kompetencje prawnicze na pewno będą pomocne. Jeśli potrafisz szkolić – świetnie, przeszkolisz zespół z wdrażanych RODO procedur. Jeśli tego nie umiesz – trudno, możesz skorzystać z pomocy wewnętrznego trenera lub specjalistów z zewnątrz. Dbanie o zgodność z RODO wymaga nieustannego szukania rozwiązań. Wymaga też nauczenia Zespołu pewnych zasad i procedur, wyrobienia dobrych nawyków, które uchronią Twoją organizację przed wieloma niebezpieczeństwami.

Zostałam IOD! Dostanę podwyżkę?

Generalnie praktyką jest to, że osoby obejmujące funkcję IOD lub inne podobne otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za swoje działania. Twój pracodawca musi mieć świadomość, że outsourcing funkcji IOD kosztuje; powierzając działania własnemu pracownikowi, obniża koszty. Oczywiście jeśli Twój etat jest częściowo pusty, to działania związane z RODO mogą być po prostu wypełnieniem dotychczas wolnych roboczogodzin. Wtedy kwestia dodatkowego wynagrodzenia za pełnioną funkcję będzie nieco bardziej problematyczna.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.