Placówka oświatowa Eduwersum

Kwestionariusz osobowy dla kandydata i pracownika. Czy nadal obowiązuje?

To pytanie przewija się co jakiś czas w naszej społeczności praktyków kadr, płac i HR. Wątpliwości jest sporo, dlatego postanowiłam uporządkować to zagadnienie. Przeczytaj!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
2 sierpnia 2023

Nowe rozporządzenie o dokumentacji pracowniczej

Do końca 2018 roku kwestionariusze (dla pracownika i kandydata) stanowiły obligatoryjną dokumentację pracowniczą a ich wzory były załącznikami do „starego” rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Aktualnie po zmianach przepisów nowe rozporządzenie o dokumentacji pracowniczej nie określa już wzorów kwestionariuszy. Niezbędne dane osobowe mogą być potencjalnemu pracodawcy przekazane w innej formie, np. w oświadczeniu czy CV. Wypełnienie kwestionariusza osobowego przez kandydata na pracownika lub pracownika nie jest obowiązkowe. Nie oznacza to jednak, że nie możemy ich stosować w praktyce. Ważne jest, by zakres danych wskazanych w kwestionariuszach spełniał wymogi RODO, czyli uwzględniał wyłącznie zakresy danych jakie pracodawca może aktualnie pozyskiwać i przechowywać w ramach stosunku pracy.

Dane osobowe, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

 • imię (imiona) i nazwisko
 • data urodzenia
 • dane kontaktowe wskazane przez kandydata
 • wykształcenie
 • kwalifikacje zawodowe
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dane osobowe, których pracodawca ma prawo dodatkowo żądać od osoby zatrudnionej:

 • adresu zamieszkania
 • numeru PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaju oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • innych danych osobowych pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy
 • danych osobowych dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, w przypadku zamiaru korzystania ze szczególnych uprawnień przewidzianych prawem pracy
 • numeru rachunku bankowego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
 • innych danych osobowych niż powyższe, pod warunkiem że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Istotna aktualizacja formularzy

Jeśli zatem zdecydujesz się na stosowanie kwestionariusza dla pracownika lub kandydata do pracy pamiętaj, aby dostosować go do aktualnego zakresu danych, jakie od 2019 roku – po zmianach w przepisach – pracodawca może/powinien gromadzić, przechowywać i archiwizować w ramach stosunku pracy. Reasumując, możesz więc bezpiecznie stosować zarówno:

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Nie są one absolutnie zabronione, a wręcz przeciwnie – są rekomendowane przez MRiPS na stronach urzędowych gov.pl.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.