Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #43 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
6 października 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Premia za zmianę firmy

Powrócił rynek pracownika. Pracodawcy mają coraz większy problem ze znalezieniem wyspecjalizowanych pracowników.

Z tego też powodu coraz częściej słyszy się, że pracodawcy oferują “premię” za zmianę pracy czy też wyższą stawkę niż u poprzedniego pracodawcy. Walka o pracownika trwa. Pracowników brakuje przede wszystkim w usługach, które bardzo ucierpiały na lockdownach. Osoby, które pracowały w hotelarstwie, gastronomii czy przy obsłudze turystów, poszukały sobie bardziej stabilnych warunków zatrudnienia.

Pracodawcy są gotowi podwyższać stawki, dawać ekstra premie, gdyż coraz częściej są w krytycznej sytuacji. Pozycja ekspertów w negocjowaniu wynagrodzeń jest coraz silniejsza. Nie odnosi się to tylko do wyższych stanowisk ale również do specjalistów w swoim fachu jak np. kierowcy czy budowlańcy.

#News 2 ▪️ Cudzoziemcy na polskim rynku pracy

Według danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w lipcu i sierpniu 2021 r. liczba wydanych zezwoleń na pracę dla obcokrajowców wyniosła ponad 83,2 tys.

Przeszło 54,3 tys. zezwoleń, a więc ponad 65 proc. wszystkich wydanych latem tego roku, przypadło obywatelom Ukrainy. Drugie miejsce stanowią Białorusini 5,9%. Dość dużo jest też obywateli Uzbekistanu – 2,7 tys., Indii – ok. 2,1 tys. oraz Filipin – ok 2,1 tys.

Najwięcej zezwoleń na pracę wydano w województwie mazowieckim bo aż 16,8 tys., a najmniej w świętokrzyskim – 777.

Wzrost liczby cudzoziemców pokrywa się ze wzrostem liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń. Wzrasta także liczba płatników składek. Liczba cudzoziemców jest ważną informacją nie tylko dla systemu ubezpieczeń społecznych. Dane gromadzone w ZUS dotyczące obcokrajowców są ważne również z punktu widzenia całej gospodarki.

#News 3 ▪️ Wypalenie zawodowe jako choroba

Wypalenie zawodowe to problem dotykający coraz więcej pracowników. W czerwcu 2019 WHO wpisało wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD) uznając je za chorobę cywilizacyjną.

Od 1 stycznia 2022 r. osoby cierpiące na tę chorobę będą mogły skorzystać z prawa do zwolnienia lekarskiego. Zwolnienie, w związku z tą nową chorobą, będzie traktowane jak każde inne zwolnienie lekarskie. Takie rozwiązanie zupełnie zmieni stosunek do wypalenia zawodowego. Do tej pory obarczano za nie tylko pracownika, teraz to się zmieni i część odpowiedzialności będzie spoczywać także na pracodawcy.

Prawdopodobnie tak jak w przypadku depresji, zwolnienie z powodu wypalenia zawodowego pozwoli na swobodne poruszanie się, jak pójście na zakupy czy basen. Ostateczna forma zmian zależeć będzie od przepisów krajowych uchwalonych przez polski Rząd.

#News 4 ▪️ Polski Ład przegłosowany

Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych, które wdrażają rozwiązania zapisane w Polskim Ładzie. 

Zmiany, które poparł sejm to:

 • podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.,
 • podwyżka pierwszego progu podatkowego (17%) do 120 tys. zł, po jego przekroczeniu dochody podlegają opodatkowaniu stawką podatkową w wysokości 32%,
 • nowe zasady odliczania składki zdrowotnej – likwidacja odliczenia od podatku części składki tj. 7.75%,
 • ulga dla klasy średniej, dzięki której brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie zwiększy podatków płaconych przez osoby o dochodach wynoszących od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł. Z ulgi dla klasy średniej będą mogli skorzystać zatrudnieni na etacie, ale także przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych.
 • ulga dla pracujących emerytów. Osoby, które osiągną wiek emerytalny, ale będą nadal pracować i nie będą pobierać emerytury, dostaną dodatkowe odliczenie w kwocie 85 tys. zł.,
 • składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na podatku liniowym wynosić będzie 4,9%, Ryczałt otrzyma trzy stawki składki zdrowotnej, zależnej od przychodów.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd chce, by weszła w życie od początku 2022 r.

#News 5 ▪️ Nowe narzędzie kontroli dla ZUS

Od 5 października 2021 r. ZUS zyska nowe narzędzie kontroli. Zakład może bowiem kierować osobę przebywającą na L4 na badanie do lekarza orzecznika lub konsultanta. Wszystko po to by sprawdzić, czy faktycznie pracownik jest chory, a zwolnienie – uzasadnione. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 59 ust. 5a ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa ZUS będzie wysyłał zawiadomienia do ubezpieczonego o terminie badania na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, poza tym przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej jak również za pomocą operatora pocztowego, pracowników ZUS lub innych upoważnionych osób oraz za pośrednictwem pracodawcy. W przypadku zastosowania doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych zawiadomienie przekazuje się na piśmie w postaci elektronicznej. 

Od 1 stycznia 2022 r. w życie wejdą przepisy rozszerzające uprawnienia ZUS, który będzie mógł również zapytać operatorów komórkowych o okolice, w których do sieci logował się telefon czy sprawdzanie w banku, w jakich miejscach używana była karta płatnicza Ubezpieczonego. Urzędnicy ZUS będą mogli m.in. sprawdzić media społecznościowe pracownika na zwolnieniu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości mogą zwrócić się do biura podróży o zweryfikowanie, czy osoba pobierająca środki z L4 w danym czasie przebywała na wakacjach.

Dzięki ustawie, ZUS będzie miał podstawę prawną również do tego, aby żądać zwrotu świadczenia od pracownika, który w opinii ZUS, nienależnie pobrał pieniądze z tytułu zwolnienia lekarskiego lub ubezpieczenia wypadkowego. Pod lupą będą szczególnie ci, którzy pobierają wysokie zasiłki lub są na L4 powyżej 30 dni.

#News 6 ▪️ Podpis kwalifikowany z użyciem algorytmu SHA-1

Jeśli podpisujesz pliki JPK, CUK i ALK podpisem kwalifikowanym z użyciem starego algorytmu SHA-1 przez „Bramkę JPK”, stracisz taką możliwość z końcem 2021 roku.

Pliki JPK, CUK i ALK podpisane podpisem kwalifikowanym z użyciem algorytmu SHA-1 będzie można składać przez Bramkę JPK tylko do końca 2021 roku.

Po 1 stycznia 2022 roku przez Bramkę JPK będzie można wysłać plik podpisany podpisem kwalifikowanym, który wykorzystuje algorytm SHA-256.

Zmiana algorytmu SHA-1 na SHA-256 nie wymaga aktualizacji samego podpisu kwalifikowanego. Potrzebna jest aktualizacja oprogramowania podpisującego lub jego przekonfigurowanie (np. zmianę w parametrach podpisu funkcji skrótu z SHA-1 na SHA-256) do końca 2021 roku.

Osoby, które chcą skontrolować funkcjonowanie podpisu wykorzystującego nowy algorytm, powinny jeszcze w 2021 r. skontaktować się ze swoim dostawcą oprogramowania i użycie go / zainstalowanie go na swoich komputerach w celu wykorzystania od 2022 r.

Wycofanie algorytmu SHA-1 ze środowiska do wysyłki plików ma na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowników.

Źródło: www.podatki.gov.pl

#News 7 ▪️ Dyrektywa o sygnalistach

Dużymi krokami zbliża się czas wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszania prawa Unii, czyli tzw. dyrektywa o sygnalistach. Ustawa implementująca dyrektywę powinna obowiązywać już w grudniu 2021 roku.

Nakłada ona na przedsiębiorców wiele nowych obowiązków związanych z zapewnieniem szeroko pojętej zgodności organizacji w obszarze ochrony sygnalistów. 

W pierwszej kolejności obowiązki dotyczące ochrony sygnalisty mają dotyczyć pracodawców podmiotów prywatnych zatrudniających od 250 pracowników, pracodawców podmiotów publicznych, a także pracodawców znajdujących się pod kontrolą lub stanowiące własność sektora publicznego. Powyższe podmioty są zobowiązane do wdrożenia odpowiednich mechanizmów raportowania nieprawidłowości już od 17 grudnia 2021 r. Natomiast dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników okres ten został wydłużony tj. do 17 grudnia 2023 r.

Zmiany wprowadzone dyrektywą wymagać będą od przedsiębiorców przede wszystkim utworzenia bezpiecznych kanałów raportowania, które umożliwiać będą swobodne zgłaszanie naruszeń bez obawy o ujawnienia tożsamości.

#News 8 ▪️ Informacja o przechowywaniu dokumentacji
pracowniczej – stanowisko MRiPS

Czy obowiązek wydania informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej istnieje również wówczas, gdy bezpośrednio po rozwiązaniu się umowy o pracę (lub w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy) następuje nawiązanie z tym pracownikiem kolejnej umowy o pracę, a pracownik wystąpił z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy za zakończony okres zatrudnienia?

Odpowiedź MRiPS brzmi następująco:

Jeżeli, zgodnie z tym ostatnim przepisem, pracownik z którym pracodawca nawiązał kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy, wystąpił z wnioskiem do pracodawcy o wydanie mu świadectwa pracy, to dochodzi wprawdzie do
rozwiązania stosunku pracy i wydania pracownikowi świadectwa pracy, jednakże stosunek pracy z takim pracownikiem – wskutek jego ponownego nawiązania – trwa/jest kontynuowany (pracownik pozostaje w zatrudnieniu) i pracodawca jest obowiązany prowadzić dotyczącą tego stosunku pracy dokumentację pracowniczą. W konsekwencji 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b K.p., zacznie swój bieg dopiero z końcem roku
kalendarzowego, w którym trwający stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Zatem w takiej sytuacji wydawanie przez pracodawcę ww. informacji (także jedynie w postaci wskazania właściwych w tym zakresie przepisów, czyli bez podawania konkretnych dat, w których skończy się okres przechowywania, a następnie upłynie termin odbioru dokumentacji) jest w opinii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej bezprzedmiotowe.

Żródło: Gofin.pl

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.