Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #44 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
20 października 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Bezrobocie we wrześniu

Dobre wieści z rynku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu br. wyniosła – według szacunków – 5,6 proc. To mniej niż jeszcze miesiąc wcześniej. W tym czasie o prawie 25 tys. zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało aplikację mobilną dla osób szukających pracy. Z aplikacji będzie można skorzystać bezpłatnie, znajdziemy w niej informacje o ofertach pracy oraz wydarzeniach publikowanych przez powiatowe urzędy pracy. Dzięki niej można na bieżąco otrzymywać powiadomienia, osoba poszukująca pracy otrzyma m.in. powiadomienia o nowych ofertach, szkoleniach czy targach czy z poziomu aplikacji zapisze w kalendarzu ważne terminy dotyczące rekrutacji. Aplikacja jest już do pobrania w sklepie Google Play, a wkrótce także na AppStore -powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim, gdzie stopa bezrobocia we wrześniu br. wyniosła 3,3 proc. Najwyższy poziom był w województwie warmińsko-mazurskim (8,6 proc.).

Pod koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych było 936 tys. osób bezrobotnych. Według wstępnych danych – pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 121,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że w sierpniu br. stopa bezrobocia w Polsce – liczona według metodologii Eurostat – wyniosła 3,4 proc. 

#News 2 ▪️ Raport GUS o aktywności ekonomicznej ludności przed i w czasie pandemii COVID-19

Z opublikowanego w dniu 14 października br. raportu GUS „Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce. Aktywność ekonomiczna ludności przed i w czasie pandemii COVID-19”, który badał zbiorowości i procesy zachodzące na polskim rynku pracy, w okresie objętym pandemią COVID-19 na tle aktywności ekonomicznej ludności w latach wcześniejszych, wynika m.in. że:

 • w ciągu ostatnich kilku lat poprzedzających rok wystąpienia pandemii COVID–19, systematycznie poprawiała się sytuacja na rynku pracy: zwiększała się populacja osób pracujących (do 2018 r. włącznie). Ogłoszenie stanu epidemii w marcu 2020 r. i jednoczesne podjęcie działań mających na celu ochronę zdrowia i życia obywateli poskutkowało zaburzeniem dotychczasowych trendów na rynku pracy. Pandemia COVID–19 wpłynęła negatywnie przede wszystkim na sytuację zawodową osób młodych. Obrazuje to mniejsza niż rok wcześniej liczba pracujących i niższe wskaźniki zatrudnienia, jak też większa zbiorowość biernych zawodowo.
 • W 2020 r. – w porównaniu z sytuacją rok wcześniej – skróceniu uległ przeciętny tygodniowy czas pracy (dotyczy osób, które pomimo pandemii nadal pracę wykonywały) w I kwartale o ok. 40 minut, w II kwartale o 25 min; różnie to wyglądało w zależności od rodzaju działalności głównego miejsca pracy.

Pełna treść raportu jest dostępna na stronach GUS-u.

#News 3 ▪️ Rezygnacja z pracy z powodu wypalenia zawodowego

Praca w czasie pandemii, kryzys i lockdown niewątpliwie sprzyjały przytłoczeniu obowiązkami zawodowymi, co mogło sprzyjać poczuciu dyskomfortu i przepracowaniu. Dodatkowo presja i często słabe zarządzanie w rozproszonych zespołach dołożyły swoje.

W badaniu przeprowadzonym przez firmę doradztwa personalnego Hays aż 38%, spośród badanych deklarujących gotowość do rezygnacji z pracy, jako możliwy powód podało wypalenie zawodowe.

Wyniki ankiety pokazują, że znaczny odsetek doświadczył syndromu wypalenia w niedalekiej przeszłości, bądź zmaga się z nim teraz. Przerwanie kariery zawodowej, by odzyskać równowagę wydaje się być dla tych pracowników realnym rozwiązaniem. 

Jeśli firmy, a szczególnie szefowie zespołów, nadal będą ignorować to zjawisko, może być ciężko z obsadzeniem często wysokospecjalistycznych stanowisk. Trzeba wspomnieć, że od przyszłego roku wypalenie zawodowe może być podstawą zwolnienia lekarskiego. Zatem pracownicy dotknięci wypaleniem nie będą musieli decydować się na desperacki krok i rzucać pracę, ale udadzą się na L4. 

O wypaleniu zawodowym pisaliśmy na naszym blogu “Wypalenie zawodowe”.

#News 4 ▪️ Inspektor PIP przekształci zlecenie w umowę o pracę?

Główny Inspektor Pracy prawdopodobnie zyska nowe uprawnienia. W świetle proponowanych przepisów inspektor, w drodze decyzji administracyjnej, mógłby przekształcić kontrakt samozatrudnionego lub zleceniobiorcy w umowę o pracę, jeśli uzna, że warunki i okoliczności wskazują na to, że praca odbywa się na etacie. Taki przepis ma znaleźć się w nowelizacji ustawy o Inspekcji Pracy. Projekt przygotowuje Państwowa Inspekcja Pracy. Pisze o tym „Dziennik Gazeta Prawna”.

Rozwiązanie wydaje się rewolucyjne i idące wbrew dotychczasowym praktykom. Obecnie inspektorzy PIP, w wypadku, kiedy uznają, że pracownik wykonuje obowiązki charakterystyczne dla etatu, ma prawo wystąpić do sądu, aby ten ustalił istnienie stosunku pracy. Taka zmiana nadałaby inspektorom nowe, szerokie uprawnienia. Nie wiadomo jak na to zareagują parlamentarzyści.

#News 5 ▪️ Czynny żal w formie papierowej, jak i elektronicznej

5 października 2021 r. art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 408, ze zm.) zyskał nowe brzmienie. Chodzi o przepis dotyczący składania czynnego żalu przez osoby, które dopuściły się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Zgodnie z nowym brzmieniem:

„Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu”.

Z uzasadnienia do projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych jednoznacznie wynika, że zmiana w zakresie stosownej w przepisach prawa terminologii – polegająca m.in. na zamianie wyrazu „pisemnie” na wyrażenie „na piśmie” – miała na celu zrównoważenie postaci papierowej z postacią elektroniczną.

Pamiętać należy, że pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Natomiast pisma utrwalone w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Źródło: www.gov.pl

#News 6 ▪️ Pozwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców

Rząd przygotowuje kolejne udogodnienia, tym razem chodzi o usprawnienia procesu występowania i przyznawania cudzoziemcom pozwolenia na pobyt czasowy i pracę. Obecnie proces ten w zależności od województwa trwa od kilku miesięcy do nawet dwóch lat.

Projekt zmian zakłada nowelizację m.in. kilku Ustaw, w tym:

 • Ustawy o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 roku.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku.
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku.

Źródło: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r513313140830,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-cudzoziemcach-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

Więcej przeczytasz w artykule Projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach, który znajdziesz na moim blogu.

#News 7 ▪️ Emerytury stażowe

Temat emerytur stażowych wraca jak bumerang. Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt emerytur stażowych na pewno powstanie. 30 września do Sejmu trafił projekt przygotowany przez NSZZ “Solidarność”. Związkowcy chcą, aby to od lat pracy zależało przejście na emeryturę, a nie od wieku pracownika oraz aby emerytura stażowa nie była niższa od emerytury minimalnej przypadającej w danym roku. 

Obecnie wiek emerytalny w naszym kraju wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Staż pracy wpływa na wysokość emerytury oraz prawo do pobierania emerytury minimalnej. Staż ubezpieczeniowy dla kobiet wynosi 20 lat, a dla mężczyzn – 25 lat.

Warunkami przejścia na emeryturę stażową mają być:

 • odpowiedni wiek: 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn,
 • odpowiedni czas pracy i odprowadzania składek: 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn (dotyczy tylko osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.),
 • trzeba będzie mieć uzbierany odpowiedni kapitał, który pozwoli na wypłatę przynajmniej 120 proc. minimalnej emerytury. Brany pod uwagę będzie tylko okres pracy.

Oczekujemy od polityków Zjednoczonej Prawicy, aby dotrzymali słowa, które było dane w 2015 roku podczas kandydowania Andrzeja Dudy po raz pierwszy na prezydenta RP. To wtedy Solidarność podpisała z nim umowę programową obejmującą, oprócz obniżenia wieku emerytalnego, także emerytury stażowe – przypomniał Piotr Duda.

#News 8 ▪️ Pakiet zmian w Kodeksie pracy

W planowanej nowelizacji Kodeksu pracy w ramach Strategii Demograficznej 2040 opracowano wiele propozycji mających na celu przygotowanie Polski na nieuchronny kryzys demograficzny.

Zmiany dotyczą:

 • zawarcia maksymalnie dwóch umów na czas określony na łączny czas nieprzekraczający 15 miesięcy z osobami w wieku do 40 lat,
 • gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 poprzez pracę zdalną, hybrydową lub elastyczny czas pracy,
 • gwarancja pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4,
 • objęcie matek ochroną przed zwolnieniem przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, niezależnie od wymiaru czasu pracy,
 • ochrona przed zwolnieniem dotycząca ojców w pierwszym roku życia dziecka (w przypadku małżeństw ochrona objęłaby mężczyznę od momentu zajścia w ciążę przez żonę),
 • wprowadzenie obowiązku poinformowania pracownika o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem przy podpisaniu umowy o pracę.

Projekt ustawy powinien zostać przygotowany jesienią, a wejście w życie jest planowane na początek 2022 roku.

Przed pracodawcami stoi wiele wyzwań związanych z omawianą Strategią Demograficzną 2040, dotyczących zmian organizacyjnych w stosunku do młodych pracowników. Pamiętajmy, że w sierpniu 2022 roku powinna wejść w życie dyrektywa work-life balance, która będzie odnosiła się do podobnych zagadnień, zwiększająca rodzicom wielkość urlopu.

Więcej o planowanej nowelizacji Kodeksu pracy w ramach Strategii Demograficznej 2040 przeczytasz w HR Magazynie.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.