Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

HR-owe Koło Ratunkowe: Jawność wynagrodzeń a tajemnica przedsiębiorstwa

Kwestia zarobków jest w Polsce tematem tabu, a rozmowy o pieniądzach wywołują konsternację. Choć prawne przeszkody związane z ujawnianiem przez pracowników własnych zarobków są mocno ograniczone, to jednak istnieją sytuacje, w których firma może domagać się objęcia tego obszaru poufnością. Kiedy informacja o wynagrodzeniu staje się tajemnicą przedsiębiorstwa? Czy pracownik może ponieść konsekwencje za jej ujawnienie? Jak chronić wrażliwe dane firmy, a jednocześnie respektować prawa pracownika? Odpowiedzi na te i inne pytania, a także wzór klauzuli o zachowaniu poufności wynagrodzenia w sytuacji naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa znajdziesz w niniejszym artykule.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
27 września 2023

Prawo pracownika do dyskusji o wynagrodzeniu – wyjaśnienie podstawowych praw pracowniczych w kontekście jawności wynagrodzeń

Informacja o wysokości wynagrodzenia uznawana jest w orzecznictwie za dobro osobiste pracownika. Pracownik może dysponować taką informacją, jednak w ograniczonym zakresie. Wszystko zależy od tego czy i komu wyjawi wysokość swoich zarobków. Zgodnie ze stanowiskiem MRiPS: „nie jest dopuszczalne ograniczenie indywidualnego uprawnienia pracownika w zakresie ujawniania wysokości własnego wynagrodzenia” (stanowisko MPiPS z dnia 28 sierpnia 2009 r., DPR-II-053-73143/AK/MC/09).

Problem dotyczący ujawniania wysokości wynagrodzenia może pojawić się wtedy, gdy dojdzie do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zatem, pracownik nie ma zakazu mówienia o swoich zarobkach, ale przyjmuje się, że w celu ochrony dobra zakładu pracy i przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa, musi zachować wstrzemięźliwość w podawaniu wysokości swoich zarobków osobom z zewnątrz, zwłaszcza konkurencji. 

Tajemnica przedsiębiorstwa a informacja o zarobkach

Informacja dotycząca wysokości wynagrodzenia może być chroniona jako tajemnica przedsiębiorstwa na mocy przepisów ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na mocy tego aktu prawnego, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Wysokość zarobków może oznaczać informację posiadającą wartość gospodarczą. Jeśli pracownik podaje informacje posiadające wartość gospodarczą, wówczas łamie zasadę dbania o dobro zakładu pracy i zasadę o zachowaniu poufności. 

Ochrona informacji w firmie – pracodawca musi zadbać o zachowanie poufności informacji gospodarczych

W związku z powyższym, to pracodawca powinien zadbać o dookreślenie zasad zachowania tajemnicy informacji dotyczących przedsiębiorstwa. Przede wszystkim, pracodawca powinien wyjaśnić (np. w umowie o pracę) jakiego rodzaju informacje uważa za poufne. Ponadto klauzula powinna jasno wskazywać, że zakaz obejmuje sytuacje zagrażające istotnym interesom firmy. 

Wiedza pracownika na temat rodzaju poufnych informacji wpływa na ocenę ewentualnego naruszenia i stopień jego winy. 

Konsekwencje naruszenia poufności dla pracownika – przedstawienie możliwych skutków ujawnienia poufnych informacji

Niezaprzeczalnie, jeżeli pracodawca na skutek niewywiązania się przez pracownika z obowiązku nieujawniania wysokości swojego wynagrodzenia poniesie jakąś szkodę, może domagać się jej naprawienia. Złamana klauzula poufności dla pracownika, który przekazał informacje o wysokości swoich zarobków osobie spoza zakładu pracy, może pociągać za sobą różne konsekwencje. W takim przypadku, pracodawca może dochodzić wobec niego naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach określonych w Dziale V Kodeksu pracy. Pracownik może zostać zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. 

Klauzule o zachowaniu tajemnicy w umowie o pracę – jak prawidłowo sformułować klauzule i jakie mają one skutki prawne

Pracodawca może zawrzeć w treści umowy o pracę zapis o karze umownej w przypadku złamania obowiązku zachowania wysokości wynagrodzenia w tajemnicy. Kara umowna nie powinna jednak przekraczać wysokości trzymiesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

FAQ, czyli jawność wynagrodzeń w pytaniach i odpowiedziach

 1. Czy pracownik ma prawo mówić o swoich zarobkach?
  • Tak, nie istnieją przepisy zakazujące pracownikowi dyskusji na temat własnych zarobków, z wyjątkiem, gdy kwestia ta objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa.
 2. Kiedy informacja o wynagrodzeniu może być uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa?
  • Gdy ma wartość gospodarczą dla firmy i zostały podjęte działania w celu zachowania jej poufności.
 3. Jakie konsekwencje czekają pracownika za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa?
  • Może on zostać zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody oraz ewentualnego zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści.
 4. Czy pracodawca może nałożyć karę umowną na pracownika za ujawnienie wysokości wynagrodzenia?
  • Tak, ale nie powinna ona przekraczać trzymiesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Odpoczynki w zadaniowym systemie czasu pracy

Czy pracownikom zatrudnionym w zadaniowym systemie czasu pracy, którzy sami organizują swoją pracę w czasie (nie mają grafików), pracodawca ma obowiązek zapewnić odpoczynki dobowe i tygodniowe?

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?

Co roku pracownicy zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Na przykład w tym roku, aby przedłużyć majówkę do 9 dni, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Jak to wygląda w przypadku pozostałych świąt? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2024 roku?

 • 12 kwietnia 2024
 • 3 min czytania
 • Urlopy

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.