Placówka oświatowa Eduwersum

Kwoty odpisu na ZFŚS w 2024 roku

Ile wynoszą kwoty odpisu na ZFŚS w 2024 roku? Czy zmieni się wysokość świadczenia urlopowego? Przeczytaj!

Autor publikacji:
Agnieszka Wachowicz

Doświadczony specjalista w sprawach kadrowo-płacowych z ponad 20-letnią praktyką. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała zarówno w wewnętrznych działach kadrowo-płacowych, jak również w outsourcingu jako Menedżer kierując kilkuosobowym zespołem specjalistów, sprawując nadzór merytoryczny nad realizacją projektów outsourcingowych w zakresie płac i kadr. Doświadczony trener w zakresie kadr i płac, współpracuje na co dzień z Eduwersum i HR na Szpilkach. Systematycznie zaangażowana w realizację projektów szkoleniowych dedykowanych specjalistom ds. kadr i wynagrodzeń. Od kilku lat prowadzi również zajęcia z zakresu wynagrodzeń w ramach studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Data publikacji:
23 lutego 2024

Ile wynosi kwota odpisu podstawowego na ZFŚS?

Wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego zatrudnionego to 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W roku 2023 przez przeciętne wynagrodzenie należało rozumieć wynagrodzenie z drugiego półrocza 2019 roku (w okresie 1 stycznia – 30 czerwca) oraz drugiego półrocza 2021 roku (w okresie 1 lipca 31 grudnia).

Od 1 stycznia br. odmrożona została wartość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podstawę do naliczenia odpisu w 2024 r. stanowi zatem przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku 2023 lub 2 półroczu 2023 r. (jeśli jest wyższe). 

GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 roku!

W dniu 16 lutego br. ukazało się obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. Zgodnie z nim wynagrodzenia te wyniosły odpowiednio: 6246,13 (2023 rok) oraz 6445,71 (II półrocze 2023). Ponieważ kwota wynagrodzenia z drugiego półrocza jest wyższa niż wynagrodzenie za cały rok, to właśnie kwota 6445,71 będzie stanowiła podstawę do naliczenia odpisów. 

Wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego zatrudnionego to 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.  

Wysokość odpisu na ZFŚS na szczególne grupy pracowników

Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.  

Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki. 

Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć Fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. 

Dopłata roczna do PPK w 2024 roku. Kto dostanie bonus za oszczędzanie? 

Kwoty odpisu na ZFŚS obowiązujące w 2024 roku

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku wyniosą zatem: 

 • odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (37,5%) – 2417,14 zł 
 • odpis podwyższony na pracownika pracującego na pełen etat i wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50%)  – 3222,86 zł, 
 • odpis na pracownika młodocianego: 
  – w I roku nauki (5%) – 322,29 zł,
  – w II roku nauki (6%) – 386,74 zł,
  – w III roku nauki (7%) – 451,20 zł,
 • zwiększenie odpisu (6,25%) – 402,86 zł 

Wszystkie najważniejsze wskaźniki kadrowo-płacowe na 2024 rok w jednym miejscu! Czas pracy 2024. Dodatek nocny 2024. Minimalne wynagrodzenie 2024. Pobierz tabele!

Wzrasta wysokość świadczenia urlopowego w 2024 roku

W tym roku zatrudnieni u pracodawców, którzy nie tworzą ZFŚS, którzy pójdą na co najmniej 14-dniowy urlop, otrzymają co najmniej 500 zł więcej niż w roku ubiegłym. Tak znaczący wzrost świadczenia jest rezultatem odmrożenia podstawy obliczania ZFŚS. Przez ostatnie lata była ona kalkulowana była na podstawie wynagrodzeń z poprzednich lat. W bieżącym roku, po raz pierwszy od 2012, podstawa ta została ustalona na podstawie wynagrodzenia z zeszłego roku.

Odpisy naliczane są w oparciu o prognozowany stan zatrudnienia u pracodawcy w danym roku kalendarzowym. Część odpowiadająca 75% równowartości odpisów powinna zostać przekazana na wyodrębnione konto ZFŚS do 31 maja danego roku, pozostałą część w terminie do 30 września. Na koniec roku na podstawie rzeczywistego stanu zatrudnienia następuje korekta odpisu (jego zwiększenie lub zmniejszenie).   

Autor publikacji:
Agnieszka Wachowicz

Doświadczony specjalista w sprawach kadrowo-płacowych z ponad 20-letnią praktyką. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała zarówno w wewnętrznych działach kadrowo-płacowych, jak również w outsourcingu jako Menedżer kierując kilkuosobowym zespołem specjalistów, sprawując nadzór merytoryczny nad realizacją projektów outsourcingowych w zakresie płac i kadr. Doświadczony trener w zakresie kadr i płac, współpracuje na co dzień z Eduwersum i HR na Szpilkach. Systematycznie zaangażowana w realizację projektów szkoleniowych dedykowanych specjalistom ds. kadr i wynagrodzeń. Od kilku lat prowadzi również zajęcia z zakresu wynagrodzeń w ramach studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.