Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Zmiana zasad opodatkowania przyjęta przez Sejm – sprawdź najważniejsze zmiany!

12 maja br. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2186), czyli nowelizację Polskiego Ładu. I choć ustawa trafi teraz do Senatu, to coraz bardziej prawdopodobne jest, że od 1 lipca zapłacimy 12 proc. podatek! Czy na etapie prac sejmowych doszło do zmian w pierwotnej treści projektu? Przeczytaj w artykule!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
13 maja 2022

Skala podatkowa obowiązująca od 1 lipca 2022 r.

Obniżenie z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej znajdzie zastosowanie do przychodów osiągniętych zarówno przez pracowników, jak i zleceniobiorców, zatrudnionych na podstawie umów o dzieło oraz działalności gospodarczej, rozliczającej się za pomocą skali podatkowej.

Pamiętaj! Od wszystkich wynagrodzeń wypłaconych (postawionych do dyspozycji podatników) od dnia 1 lipca 2022 r. będą musiały zostać zastosowane nowe parametry podatkowe – stawka podatku 12% oraz nowa kwota zmniejszająca podatek (do 30.06.2022 r. 425 zł) w wysokości 300 zł miesięcznie (30 000 zł * 12% = 3 600 zł /12 miesięcy = 300 zł). Wiąże się to z kolejną aktualizacją systemów kadrowo-płacowych! Warto przygotować się do tego procesu już teraz!

Zobacz, jak będzie wyglądała nowa skala podatkowa! Trzeba przyznać, że 12% stawka podatku jest przyjemniejsza w odbiorze, niż wzór na wyliczenie ulgi dla klasy średniej…

Przy obliczaniu zaliczki według zasad określonych w art. 32 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, od dochodów uzyskanych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zamiast stawki 17% stosuje się stawkę 12%. 

Art. 21 projektowanej ustawy z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Bez zmian pozostaje stawka podatku w drugim przedziale skali podatkowej, czyli 32%, wysokość dochodu, od którego rozpoczyna się drugi próg podatkowy (120 000 zł), a także kwota wolna od podatku (30 000 zł).

O tym kiedy powstaje przychód u pracownika oraz jak obliczyć wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r. przeczytasz TUTAJ >

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ulgę dla klasy średniej będziemy wspominać jeszcze długo. Z rozrzewnieniem czy z zażenowaniem? To pytanie pozostawię bez odpowiedzi…

Wspomniana wyżej ulga przestanie obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r., jednak z uwzględnieniem pewnego warunku. W przypadku osób, u których rozliczenie z ulgą okaże się bardziej opłacalne, niż rozliczenie według nowego mechanizmu, będzie możliwość rozliczenia podatku za 2022 r. na wcześniejszych zasadach (z uwzględnieniem ulgi). W praktyce osoby takie, w wyniku rozliczenia rocznego za 2022 rok, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy pomiędzy podatkiem należnym, a wyliczonym z zastosowaniem UKŚ.

Pamiętaj! Do końca czerwca 2022 r. pracodawcy w dalszym ciągu są obowiązani odprowadzać zaliczkę na podatek z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej!

Płatnik nie odpowie za błędnie złożone oświadczenia podatników

Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika – to jedna z zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian, która stanie się faktem już w lipcu.

9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.ˮ. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

10. W przypadku gdy zaniżenie lub nieujawnienie przez płatnika podstawy opodatkowania wynikało z zastosowania przez płatnika złożonych przez podatnika wniosków lub oświadczeń mających wpływ na obliczenie zaliczki, przepisu art. 26a § 2 Ordynacji podatkowej nie stosuje się.

Art. 1 pkt. 20) projektowanej ustawy z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy pracownik złoży nieprawidłowe oświadczenia np. u dwóch pracodawców, i każdy z nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od podatku (choć de facto każdy z nich powinien rozliczyć jedynie połowę tej kwoty).

2. Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia podatnik może złożyć nie więcej niż trzem płatnikom.
3. W oświadczeniu o stosowaniu pomniejszenia podatnik wskazuje, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:
1) 1/12 kwoty zmniejszającej podatek albo
2) 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, albo
3) 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

Art. 1 pkt. 20) projektowanej ustawy z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Warto wiedzieć, że możliwość dzielenia kwoty wolnej w zaliczkach na maksymalnie trzech płatników oraz rozliczania jej w tytułach, w których dotychczas nie była uwzględniana przez płatników, np. przy umowach zlecenia wprowadzona zostanie dopiero od 1 stycznia 2023 r.

Likwidacja podwójnego systemu obliczania zaliczek za 2022 r.

Jeśli aktualnie, obliczając zaliczkę na podatek dochodowy dla pracowników oraz zleceniobiorców, porównujesz jej wysokość do zasad funkcjonujących przed 1 stycznia 2022 r. i pobierasz kwotę obniżoną, zgodną z rozliczeniem obowiązującym do końca 2021 roku, aż do powstania tzw. ujemnej różnicy, to ucieszy Cię wiadomość, że od 1 lipca 2022 r. mechanizm ten zostanie zlikwidowany, a zaliczki zostaną rozliczone w zeznaniu podatkowym za 2022 rok. Mechanizm podwójnego systemu obliczania zaliczek za 2022 r. również odchodzi do lamusa!

Kolejne podejście do pracy zdalnej w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy! Koniecznie sprawdź, co się zmieni!

Rodzic i dziecko wg nowego Polskiego Ładu

Samotni rodzice zyskają możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem! Dotychczasowa ulga w wysokości 1500 zł przechodzi do niechlubnego lamusa, zaś rodzice będą mogli korzystać ze zwiększonej kwoty wolnej od podatku w wysokości 45 000 zł (lub 60 000 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością).

Do kwoty 16 061,28 zł wrośnie od lipca kwota zarobków możliwa do osiągnięcia przez dziecko, która jednocześnie nie pozbawi rodzica ulg podatkowych.

Składka zdrowotna obniży podstawę opodatkowania? Sprawdź szczegóły!

Skutek prawny obejmie cały 2022 rok

Ustawa, po tym jak została przyjęta przez Sejm, przekazana została do dalszych prac w Senacie. W ciągu 30 dni wróci do Sejmu z ewentualnymi poprawkami. Nowelizacja wejdzie w życie 1 lipca br., jednak należy mieć na uwadze, że znaczna część zmian wywrze skutek prawny względem całego 2022 r.

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, złożone płatnikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, zachowują moc.

Art. 20 projektowanej ustawy z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Możemy spodziewać się też rozporządzenia, na mocy którego wprowadzony zostanie nowy, jednolity wzór PIT-2, który zawierać będzie całokształt oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie wysokości zaliczki. Jak czytamy w przywołanym wyżej fragmencie projektowanej ustawy, dotychczas złożone oświadczenia pozostają w mocy, aż do zmiany stanu faktycznego u podatnika.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Odpoczynki w zadaniowym systemie czasu pracy

Czy pracownikom zatrudnionym w zadaniowym systemie czasu pracy, którzy sami organizują swoją pracę w czasie (nie mają grafików), pracodawca ma obowiązek zapewnić odpoczynki dobowe i tygodniowe?

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?

Co roku pracownicy zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Na przykład w tym roku, aby przedłużyć majówkę do 9 dni, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Jak to wygląda w przypadku pozostałych świąt? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2024 roku?

 • 12 kwietnia 2024
 • 3 min czytania
 • Urlopy

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.