Placówka oświatowa Eduwersum

Przychodzi HR do Zarządu: Idealny menedżer zmiany

Dlaczego zewnętrzny partner, w obszarach związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, uwiarygadnia działania pracodawcy? Jakimi narzędziami badania kompetencji dysponuje profesjonalny HR - partner dynamicznego biznesu? W ramach cyklu "Przychodzi HR do Zarządu" przedstawiamy "case studies" z życia firm, inspirujemy do śledzenia trendów w obszarze HR i wskazujemy narzędzia do wspierania organizacji w pokonywaniu trudności związanych z kapitałem ludzkim. Dziś o tym, jak dobrać właściwych menedżerów do przeprowadzenia zmian w skostniałej organizacji.

Autor publikacji:
Wojciech Chromik

Doświadczony konsultant i menedżer HRM. Posiada wiedzę o rynku i kontakty pozwalające z powodzeniem egzekwować różnorodne projekty lub dobrać i poprowadzić zespół, który je zrealizuje. Specjalizuje się w obszarach oceny kompetencji, doboru talentów, a także ocenie i optymalizacji procesów HRM. Talent hunter, asesor AC/DC. Certyfikowany Trener FRIS®. Odpowiada za usługi realizowane przez Eduwersum® dla Biznesu.

Data publikacji:
26 maja 2022

Autorem artykułu jest Wojciech Chromik – doświadczony konsultant HR, rekruter i talent hunter.

Konsolidacja, która potrzebowała idealnego menedżera zmiany

Firma ABC będąca częścią międzynarodowej sieci stanęła przed wyzwaniem postawionym przez centralę: pod jej zarząd przechodzą dwie inne, mniejsze spółki, które do tej pory funkcjonowały jako odrębne podmioty. Wpisuje się to w procesy konsolidacyjne przeprowadzane od jakiegoś czasu w całej grupie. Ponieważ firma ABC funkcjonowała do tej pory w 80% w niezmienionym składzie osobowym, w tym menedżerskim, zadanie postawione przez centralę wymagało nowych kompetencji od grupy kilkunastu menedżerów.

Do tej pory nie było konieczności weryfikacji ich kompetencji. Nie funkcjonował ani rozwinięty system ścieżek kariery, ani systemowa polityka szkoleń menedżerskich. Szkolenia dotyczyły wyłącznie produktów i procesów, które realizowała spółka. Oczywiście spełniano indywidualne potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez poszczególnych menedżerów, lecz brakowało podejścia systemowego. Niezbędnej wiedzy zwykle dostarczała centrala. Zarząd postanowił, że wybierze grupę 6 menedżerów, której kompetencje zostaną poddane weryfikacji w związku z nowymi zadaniami. Miał to być projekt pilotażowy.

Jak rozwiązać dylemat obsady menedżera? Awans wewnętrzny czy doświadczony kandydat z zewnątrz?

Niechlubny trend – nie dbamy o miękkie kompetencje menedżerów!

Badania prowadzone niedawno w Polsce (GoodHabitz i Markteffect) pokazują, że najczęściej wymienianymi przez członków zespołów kompetencjami, którymi powinien się odznaczać menedżer były:

 • komunikacja (25%)
 • umiejętności organizacyjne (25%)
 • budowanie ducha zespołu (25%)
 • umiejętność słuchania (23%)
 • zdolności zarządcze skupione na wsparciu ludzi i okazywaniu empatii (20%).

Jak widać, większość tych kompetencji zawiera się w obszarze miękkim. Jednak jak pokazuje raport ManpowerGroup tylko 15% pracodawców miało w planach na I półrocze 2022 r. podnoszenie kwalifikacji menedżerów w obszarach umiejętności miękkich. A ponad połowa organizacji w ogóle nie zdecyduje się na długoterminowe szkolenia pracowników.

Efekty matrycy kompetencji

Do przeprowadzenia projektu badania kompetencji menedżerów zaproszono zewnętrzną firmę, której zadaniem było opracowanie matrycy kompetencji niezbędnych w zmianie (w porozumieniu z zarządem) oraz późniejsza ich weryfikacja. Kluczową kwestią, którą mocno podkreślał zarząd był aspekt komunikacji tego projektu do wybranych menedżerów. Chodziło przede wszystkim o zbudowanie programu rozwojowego w oparciu o ich mocne strony i wsparcie w ewentualnych obszarach deficytowych.

Ogromnie pomocne okazało się zaangażowanie i lojalność menedżerów w organizacji. Przekonanie ich, że nie jest to tylko sprawa weryfikacji i ewentualnego pozbycia się słabszych jednostek (a takie obawy w tego typu projektach występują zawsze) nie było łatwe, ale się udało. Kluczem było jasne przedstawienie całego procesu i transparentność. Zaproszenie zewnętrznej firmy, która rozwiewała obawy obydwu stron, mając już wcześniej podobne doświadczenia, okazało się bardzo pomocne. Zapewniło także obiektywizm oceny.

Rozmowy panelowe i plan naprawczy lidera – przeczytaj więcej!

Centrum rozwoju, czyli development centre

Po opracowaniu matrycy kompetencji zaprojektowano centrum rozwoju – development centre, które w sposób wieloaspektowy i obiektywny, poprzez kombinacje zadań symulacyjnych indywidualnych i grupowych, połączonych z odpowiednio dobranymi testami psychometrycznymi, pozwoliło zgromadzić bogaty materiał. Na podstawie obserwacji zachowań i wyników kwestionariuszy konsultanci przygotowali indywidualne raporty określające obszary mocne i te, w których pojawiały się deficyty.

Zawarto też indywidualne wskazówki rozwojowe. Każdy z uczestników odbył sesję informacji zwrotnej po zapoznaniu się ze swoim raportem. Omówiono wszystkie wątpliwości i pytania ze strony menedżerów. Ponieważ wyniki na ogół były dobre (nie stwierdzono głębszych deficytów) można było przystąpić do pracy nad dalszym rozwojem każdego z menedżerów. Taka była również początkowa obietnica zarządu, który podkreślał, że zależy mu na rozwoju swojej kadry menedżerskiej.

Zaproponowane szkolenia i sesje rozwojowe w postaci coachingu zostały przyjęte dobrze. W podobnej formule zaproszono do projektu kolejną grupę menedżerów z organizacji. Dodatkowo firma doszła do wniosku, że powinien zostać opracowany ogólny plan sukcesji w firmie wraz z możliwymi ścieżkami kariery i odpowiednio dobranymi poziomami kompetencji.

Autor publikacji:
Wojciech Chromik

Doświadczony konsultant i menedżer HRM. Posiada wiedzę o rynku i kontakty pozwalające z powodzeniem egzekwować różnorodne projekty lub dobrać i poprowadzić zespół, który je zrealizuje. Specjalizuje się w obszarach oceny kompetencji, doboru talentów, a także ocenie i optymalizacji procesów HRM. Talent hunter, asesor AC/DC. Certyfikowany Trener FRIS®. Odpowiada za usługi realizowane przez Eduwersum® dla Biznesu.

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.