Placówka oświatowa Eduwersum

Coroczna informacja o poziomie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

Jedną z przyczyn nierówności w zarobkach kobiet i mężczyzn jest brak przejrzystości wynagrodzeń, co w konsekwencji wpływa na obniżoną jakość życia kobiet i ryzyko ubóstwa w wieku emerytalnym.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
17 maja 2021

Według danych GUS kobiety w Polsce zarabiają średnio o 20 % mniej niż mężczyźni, a ich emerytura jest średnio o 30% niższa niż mężczyzn.

W Unii Europejskiej

Aby wzmocnić przepisy o równości wynagrodzeń, Komisja Europejska przedstawiła 4 marca 2021 r. dyrektywę w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, w której określono zasady jakie należy wdrożyć w przedsiębiorstwach, aby zniwelować lukę płacową. W ciągu najbliższych dwóch lat pracodawcy mają być zobowiązani do:

 • wskazywania w ogłoszeniach o pracę proponowanej wysokości wynagrodzenia,
 • informowania o poziomie wynagrodzenia pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości,
 • składania co roku sprawozdania dotyczącego zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć (ten obowiązek będzie dotyczyć firm zatrudniających ponad 250 osób).

W kolejnym etapie legislacyjnym projekt trafi pod obrady Parlamentu Europejskiego.

A w Polsce?

Do Sejmu został złożony projekt ustawy o ograniczaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Celem tej inicjatywy jest zmniejszenie różnicy w zarobkach kobiet i mężczyzn.

Zgodnie z projektem, wszyscy pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników będą zobowiązani do monitoringu i corocznego informowania Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o procentowej różnicy w poziomie płac kobiet i mężczyzn.

Firmy zatrudniające mniej niż 20 pracowników będą mogły przesyłać takie informacje do resortu pracy dobrowolnie. Jeżeli w złożonych dokumentach zostaną wykazane różnice w poziomie wynagrodzeń na rzecz którejkolwiek płci, pracodawca będzie musiał przedstawić wyjaśnienia, wnioski oraz plan naprawczy, który określi w jaki sposób zamierza zlikwidować te różnice.

Projekt ma wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r. Obecnie został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego, Biura Analiz Sejmowych oraz konsultacji.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.