Placówka oświatowa Eduwersum

Pora na zatrudnianie cudzoziemców: Minimalne wynagrodzenie

Czy wiesz, że niektórym cudzoziemcom pracującym w Polsce należy zapewniać minimalne wynagrodzenie za pracę bez względu na to na jaką część etatu pracują, a także bez względu na rodzaj umowy łączący strony? Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniono wiele przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Jedną ze sporych rewolucji jest konieczność zapewniania minimalnego wynagrodzenia, niezależnie od warunków zatrudnienia. Obowiązek ten nie występuje jednak we wszystkich sytuacjach.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
18 lutego 2022

Nowe obowiązki dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek zapewniania wynagrodzenia minimalnego w kilku sytuacjach, przy czym obowiązek ten jest niezależny od:

 • wymiaru czasu pracy cudzoziemca (czyli etatu, na jaki ma być zatrudniony);
 • rodzaju stosunku prawnego, w ramach którego ma być zatrudniony (umowa o pracę czy umowa zlecenie).

Jednolite zezwolenia na pobyt i pracę po 29 stycznia 2022 r.

Pierwsza z sytuacji dotyczy cudzoziemców, którzy mają pracować na podstawie jednolitych zezwoleń na pobyt i pracę, wydanych w pełni na podstawie nowych przepisów, tj. przepisów obowiązujących od 29 stycznia 2022 roku (dzień wejścia w życie ustawy).

Jeśli wniosek o wydanie jednolitego zezwolenia został złożony po 29.01.2022 roku, w załączniku do niego przyszły pracodawca (bądź zleceniodawca) oświadcza, że cudzoziemiec będzie otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Pobierz check-listę obowiązków pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę

Wykonywanie pracy na rzecz kilku podmiotów

Co ważne, wymóg ten uważa się za spełniony również wówczas, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i suma wynagrodzeń wskazanych w załącznikach do wniosku o udzielenie zezwolenia nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Sumowaniu podlegają zatem wynagrodzenia wskazane w załącznikach do konkretnego wniosku

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę złożony przed 01.01.2021 roku

Druga z sytuacji wynika z przepisów przejściowych do ustawy z 17 grudnia 2021 r. Zgodnie z nimi, jeśli cudzoziemiec złożył wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przed dniem 01.01.2021 roku, może liczyć (przy spełnieniu odpowiednich przesłanek) na otrzymanie tzw. zezwolenia częściowo in blanco. Zezwolenie takie jest uzupełniane przez cudzoziemca poprzez złożenie oświadczenia od przynajmniej jednego podmiotu, który zamierza go zatrudniać. W oświadczeniu tym podmiot zatrudniający musi potwierdzić, że cudzoziemiec będzie otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca. Również w tym przypadku, jeśli cudzoziemiec złoży oświadczenia od kilku podmiotów, wynagrodzenie podlega sumowaniu.

W jakich sytuacjach nie występuje obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia?

Obowiązek wypłaty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego nie dotyczy:

 • wpisywanych do rejestru oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy;
 • zezwoleń na pracę;
 • jednolitych zezwoleń na pobyt i pracę procedowanych na podstawie wniosków złożonych od 01.01.2021 r. do 29.01.2022 r.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91).

____________________________________________

Autorką artykułu jest dr Izabela Florczak – doktor nauk prawnych, radca prawny i adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, Szef Działu Employment Immigration w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 21.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 21.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.