Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

HR Detektyw #33 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
28 kwietnia 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Polacy w czołówce pracujących po godzinach

Według danych OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) Polska jest w czołówce państw europejskich pod względem liczby przepracowanych godzin z wynikiem średnio 1792 godzin rocznie! 

Zgodnie z artykułem 129 KP, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

Jakie są powody, dla których pracownicy pracują w nadgodzinach?:

 • wyższe wynagrodzenie,
 • za dużo obowiązków,
 • chce sprostać wygórowanym wymaganiom przełożonego.

Praca w nadgodzinach, przeciążenie zadaniami i brak równowagi pomiędzy życiem rodzinnym a zawodowym są przyczynami spadku motywacji u pracowników. Aż 23% firm nie podejmuje żadnych aktywności wspierających work-life balance. W zachowaniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym przeszkodą jest poczucie odpowiedzialności za przyjęte zadania – tak wskazało 41% badanych. 

Dane na podst. badania „Jak pracować i nie zwariować?”, przeprowadzonego przez Sodexo Benefits and Rewards Services.

#News 2 ▪️ Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony

Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, czyli do 9 maja br. Zasady przyznawania zasiłku pozostają bez zmian.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługuje:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje wówczas, gdy placówki są nadal zamknięte ze względu na COVID-19 oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła działalność stacjonarną, zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie – mimo że jest otwarta – zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy czy oddziału.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.

#News 3 ▪️ Pomoc dla przedsiębiorców z tarczy branżowej

16 kwietnia Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 o pomocy za marzec i kwiecień dla 63 branż, w tym dodatkowych 17 kodów PKD najbardziej obecnie poszkodowanych przez COVID19.

Nowelizacja rozporządzenia przewiduje:

 • zwolnienie ze składek ZUS za:
  • za styczeń 2021 r. lub
  • za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. lub
  • za luty 2021 r. lub
  • za marzec i kwiecień 2021 r. lub
  • za kwiecień 2021 r. – wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,
 • dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,
 • świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • dotację do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców – wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r.

Wnioski o pomoc mogą składać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Należy również wykazać 40 proc. spadek przychodów w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Tym razem pomoc otrzymają również m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane oraz prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych, w tym sprzedaż sprzętu elektronicznego i sportowego.

Nowelizacja rozporządzenia pomocowego weszła w życie 26 kwietnia 2021 r. w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji , zaś regulacje dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS będą obowiązywać od 4 maja 2021 r.

#News 4 ▪️ Czy każdy musi tworzyć PPK?

Ruszył ostatni, czwarty etap wdrażania PPK. Dotyczy on wszystkich firm, które nie zostały objęte przepisami ustawy o PPK w poprzednich etapach wdrażania programu. 23 kwietnia minął termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Z kolei 10 maja mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK – ten termin jednak nie obowiązuje tych, których wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.

PPK nie muszą tworzyć:

 • podmioty z IV etapu wdrożenia tego programu, jeśli naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia uczestnika, a do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie. Warunkiem jest prowadzenie PPE na 1 stycznia 2021 r. oraz naliczenie i odprowadzenie składki do PPE za przynajmniej jeden okres przed tą datą.
 • osoby fizyczne, które zatrudniają – w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą – osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby. 
 • osoby samozatrudnione, nie zatrudniające pracowników, które nie spełniają definicji podmiotu zatrudniającego.

#News 5 ▪️ Szczepienia w zakładach pracy

Podczas wtorkowego spotkania wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina z przedstawicielami Rady Przedsiębiorczości przedstawiono propozycje organizacji i realizacji szczepień w zakładach pracy.

Wstępnie program szczepień w zakładach pracy ma ruszyć 10 maja. Ostateczny termin jest jednak uwarunkowany dostawami szczepionek.

Szczepienia będą odbywać się bez ograniczeń wiekowych ani narodowościowych, obejmą pracowników a także dorosłych członków ich rodzin. Wykorzystane zostaną szczepionki dostępne w wybranych punktach szczepień. Nie ma możliwości ich wyboru. Szczepienia będą wykonywane w placówkach medycznych lub punktach szczepień zlokalizowanych na terenie zakładu pracy. Organizacja szczepień będzie spoczywała na pracodawcy. Wszystkie koszty związane z organizacją programu szczepień dla pracowników pokrywa firma, np. dotyczące zakupu dodatkowego sprzętu czy wynajmu pomieszczeń.

We wtorek 4 maja ruszy rejestracja przedsiębiorców, którzy chcą szczepić swoich pracowników. Warunkiem będzie przynajmniej 300 chętnych pracowników lub pracowników oraz ich rodzin – poinformował Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnik rządu do spraw szczepień.

Zakłady pracy będą mogły zgłaszać chęć szczepienia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

#News 6 ▪️ Szczepienie przeciw COVID-19 a zwolnienie od pracy

Z każdym dniem przybywa osób chcących się zaszczepić. Obecnie, na szczepienie rejestrują się już roczniki aktywne zawodowo. Niedługo ruszy program szczepień w zakładach pracy. Bardzo często pracownicy w dniu szczepienia lub/i w dniu następnym biorą dzień wolny.

Czy na szczepienie przeciw COVID-19 należy się dzień wolny?

Przepis § 9 Rozporządzania Ministra Pracy i Polityki w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy zobowiązuje pracodawców do zwolnienia od pracy pracownika na czas potrzebny do przeprowadzenia: obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych.

Zgodnie z odpowiedzią Ministra Pracy i Polityki, COVID-19 nie został wpisany na listę szczepień obowiązkowych, dlatego też pracodawca nie ma obowiązku zwolnienia pracownika od pracy w celu zaszczepienia się i uznać to za usprawiedliwioną nieobecność płatną.

#News 7 ▪️ Zawieszenie zwolnień z powodu absencji chorobowej

Do Sejmu trafił kolejny projekt nowelizacji ustawy o COVID-19, który uniemożliwia pracodawcy zwolnienia pracownika z powodu jego absencji chorobowej w trakcie pandemii koronawirusa.

Klub parlamentarny Lewicy chce za pomocą nowelizacji wzmocnić pozycję pracowników i proponuje dostosowanie Kodeksu pracy do czasu pandemii COVID-19 poprzez zawieszenie zwolnień z powodu absencji chorobowej w czasie pandemii.

Posłowie proponują również:

 • 100%  wynagrodzenia na „chorobowym”,
 • do 3 dni L4 na podstawie oświadczenia pracownika.

Zdaniem posłów Lewicy, proponowane zmiany mają nie tylko na celu ochronę praw pracowniczych, ale także spowolnienie tempa rozprzestrzeniania się wirusa. 

Więcej przeczytasz w najnowszym artykule na moim blogu “Zawieszenie zwolnień z powodu absencji chorobowej”.

#News 8 ▪️ Kontrole PIP w pierwszym kwartale 2021 r.

Od początku 2021 r. w związku z trwającą pandemią COVID-19 i przedłużającym się, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, okresem pracy zdalnej w urzędach administracji inspektorzy pracy prowadzą kontrole w sposób zdalny oraz hybrydowy. Od początku stycznia do końca marca br. PIP przeprowadziła prawie 6,4 tys. kontroli.

Podczas kontroli inspektorzy pracy najczęściej stwierdzali naruszenie przepisów i zasad BHP oraz nieprawidłowości w zakresie wypłacania wynagrodzenia. 

Obecnie czynności kontrolne inspektorów skupiają się na:

 • zweryfikowaniu skarg, które wpłynęły do PIP w poprzednim roku,
 • sprawdzeniu przestrzegania przepisów tarcz antykryzysowych w zakresie ochrony miejsc pracy,
 • zweryfikowaniu procedur związanych z wprowadzeniem pracy zdalnej,
 • sprawdzeniu działań podjętych w celu zapewnienia zatrudnionym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie epidemii Sars-Cov-19,
 • zweryfikowaniu legalności zatrudnienia.

Pamiętaj: Pracodawca może nie wyrazić zgody na wykonanie czynności kontrolnych w sposób zdalny, w takich sytuacjach inspektor pracy przeprowadza kontrolę w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

#News 9 ▪️ Wolne za 1 maja

Przed nami długi weekend, w tym roku 1 maja wypada w sobotę. Za ten dzień pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień “do oddania”.

Nie jest istotne, czy „wolne” zostanie przyznane przed czy po święcie. Ważne, aby było to w obowiązującym okresie rozliczeniowym. W przeciwnym przypadku powstają nadgodziny, za co należy się dodatkowe wynagrodzenie.

Art. 130 par. 2 Kodeksu Pracy mówi:

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Oznacza to, że wymiar ich pracy w danym miesiącu skraca się o 8 godzin, a pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego.

#News 10 ▪️ Kursy/webinary

Już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja bardzo popularnego kursu Czas pracy.

Kurs Czas pracy – 10 maja 2021 r.

Podczas tego kursu nauczysz się zgodnego z przepisami planowania i rozliczania czasu pracy, dobierania efektywnych biznesowo systemów i rozkładów czasu pracy, klasyfikowania godzin nadliczbowych i wielu innych!

Przed nami nowy cykl webinarów prowadzonych przez Instytut Emerytalny.

Zasiłki chorobowe – nowe zasady podlegania i przyznawania świadczeń – 07 maja 2021 r.

Podczas webinarium eksperci scharakteryzują planowane zmiany zasad wypłacania zasiłków chorobowych oraz wskażą główne konsekwencje tych zmian.

Oczywiście nie może zabraknąć szkoleń z cyklu “Płace dla zaawansowanych”. Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym rozliczaniem podatkowo-składkowym świadczeń.

Dowiesz się m.in. jak rozliczyć:

 • wpłaty do PPK,
 • wynagrodzenie kiedy pracownik choruje lub/i korzysta z urlopu,
 • przeniesienie urlopu na kolejną umowę lub powrót do pracy po kilkumiesięcznej przerwie,
 • wynagrodzenia za inne nieobecności w pracy.

Rozliczanie Wynagrodzeń i Benefitów Pracowniczych na Liście Płac w 2021 r. – 12 maja 2021 r.

Po długiej przerwie wracamy do webinarów z komornikiem.

Odpowiadamy na zajęcia i rozstrzygamy zbiegi – to nie musi być trudne – 20 maja 2021 r.

Na szkoleniu przeanalizujemy zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń. Wyjaśnimy co zrobić w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej oraz w przypadku, gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności.

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?

Co roku pracownicy zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Na przykład w tym roku, aby przedłużyć majówkę do 9 dni, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Jak to wygląda w przypadku pozostałych świąt? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2024 roku?

 • 12 kwietnia 2024
 • 3 min czytania
 • Urlopy

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.