Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #51 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
25 stycznia 2022

#News 1 ▪️ Projekt łatania Polskiego Ładu

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o wdzięcznej nazwie “Korzystne zmiany w Polskim Ładzie”. W projektowanej ustawie nowelizującej Polski Ład próżno szukać zapisów dotyczących różnicy pomiędzy kwotą podatku z 2021 r., a kwotą podatku z 2022 r. zapowiadaną szumnie podczas konferencji prasowej w ubiegły piątek. O zapowiadanych przez Premiera Mateusza Morawieckiego zmianach pisałam na blogu – przeczytaj.

Okazuje się, że projekt przenosi do treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy, co oznacza tym samym, że resort przyznał rację co do uwag ekspertów prawa podatkowego o niekonstytucyjności rozporządzenia, a dokładnie o tym, że przepisów aktów niższych rangą nie można zastąpić, uchylić lub zmienić treścią przepisów aktów wyższych rangą.

Art. 53a ust. 8 ustawy PIT umożliwi płatnikowi pobór zaliczki wg zasad Polskiego Ładu w przypadku, gdy wykorzystywane oprogramowanie nie będzie gotowe przed wejściem w życie przepisów i następnie dokonanie zwrotu nadwyżki zaliczki podatnikowi niezwłocznie po obliczeniu zaliczki według mechanizmu opisanego w art. 53a ust. 1 ustawy PIT. Tym samym dodawane przepisy zapewniają płatnikowi przygotowanie się do wdrożenia omawianej regulacji. Kilkutygodniowy okres na dostosowanie się do zmienionych przepisów został więc zagwarantowany płatnikowi.

Uzasadnienie do projektu ustawy

Z treścią projektu możesz zapoznać się na stronach Centrum Legislacji – TUTAJ.

#News 2 ▪️Tarcza Antykryzysowa dla branży rozrywkowej

Od 17 stycznia przedsiębiorcy z wyselekcjonowanych branż, którzy ucierpieli z powodu epidemii COVID-19, mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r., a także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie sześć razy. Pomocy dotyczy kodów PKD:

 • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Aby skorzystać ze wsparcia należy złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za grudzień 2021 r. na druku RDZ-B7 oraz wniosek o świadczenie postojowe na druku RSP-DD7. Wniosek RDZ-B7 powinien trafić do ZUS do 28 lutego 2022 r., a wniosek RSP-DD7 najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

#News 3 ▪️ Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Znamy już wysokość składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Główny Urząd Statystyczny opublikował obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r., które stanowi podstawę do wyliczenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne – w 2022 roku wynosi ona 6221,04 zł.

Aby sprawdzić wysokość składki zdrowotnej skorzystać można z informacji opublikowanych przez ZUS lub z dedykowanego do tego celu kalkulatora do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, dostępnego na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

#News 4 ▪️ Kwarantanna skrócona do 7 dni

Obowiązuje już rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. 2022 poz. nr 152). Aktem tym skrócono z 10 do 7 dni okres kwarantanny nakładanej przez Sanepid w związku z narażeniem na Covid-19 lub podejrzeniem zachorowania.

Zwracam uwagę, iż osoby skierowane na kwarantannę przed dniem wejścia w życie nowelizacji (do 24 stycznia) podlegają starym zasadom, co oznacza, że w ich przypadku trwa ona 10 dni.

Osoby skierowane na kwarantanne w celu oczekiwania na wynik testu na COVID-19, zgodnie z nowym rozporządzeniem, przebywać będą w izolacji przez 7 dni.

#News 5 ▪️ Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Już za kilka dni, czyli 29.01.2022 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. nr 91), stanowiąca swoisty pakiet nowelizacji, którego zasadniczym celem jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium RP, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. 

Do najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą zaliczyć można m.in. poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oraz wprowadzenie rozwiązań przyśpieszających uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Największe kontrowersje wzbudza jednak instytucja gwarancji minimalnego wynagrodzenia niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca. Szczegóły opisałam w artykule na moim blogu – serdecznie zapraszam!

#News 6 ▪️Pracodawca sprawdzi szczepienie? Zmiany coraz bliżej

Przepisy, które mają “umożliwić pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy”, czyli de facto wyposażyć pracodawców w prawne instytucje, dzięki którym będzie mógł on żądać od pracownika lub osoby pozostającej z nim w stosunku cywilnoprawnym, okazania informacji o:

 • wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19,
 • posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub
 • informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2

są coraz bardziej realne. Rzecznik rządu Piotr Müller potwierdził, że projekt nie trafi do kosza. Szczegółowe informacje o tym wzbudzającym gorące dyskusje pomyśle przeczytasz TUTAJ.

#News 7 ▪️ Polski Ład – gdzie jest prawda?

“Polski Ład – gdzie jest prawda” – już dzisiaj (26.01.2022 r.) punktualnie o godzinie 20:00 zapraszam na kolejne spotkanie na żywo z cyklu “Oswajamy Polski Ład”. Tym razem moim gościem w studio “O kadrach i placach TV” będzie prof. Adam Mariański.

 • Jak oceniamy ideę Polskiego Ładu, czyli „więcej pieniędzy w portfelach Polaków”?
 • Czy Polski Ład mieści w sobie rozwiązania, które z perspektywy doradcy podatkowego, oceniane są jako celnie dobrane instrumenty wsparcia w dobie COVID?
 • Czy można jeszcze uratować to, co zostało pozytywnego i na dzień dzisiejszy potrzebnego, po porażce wdrożenia Polskiego Ładu?
 • Czy Społeczność pracowników działów kadrowo-płacowych i księgowych – codzienne wsparcie zarządów i menedżerów w budowaniu wzrostu gospodarczego, może w jakiś sposób wesprzeć pracowników i management w skutkach rozwiązań wprowadzonych przez Polski Ład?
 • Czy da się to jeszcze naprawić? A jeśli tak to od czego należy zacząć?

Zarezerwuj czas dziś wieczorem i dołącz do naszej rozmowy na żywo! Transmisja odbędzie się na Facebooku oraz YouTube!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.