timestamp
7 listopada 2017
timestamp
2
...

Jak obliczyć dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

timestamp
7 listopada 2017
timestamp
2
...

Za każdą godzinę przepracowaną ponad normę czasu pracy, pracownikowi przysługuje przede wszystkim normalne wynagrodzenie za wykonaną pracę. Chodzi tu o takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie. Obejmuje ono, więc zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania określone stawka miesięczną lub godzinową, jak i dodatkowe składniki o charakterze stałym, które gwarantują zakładowe przepisy płacowe.

Wynagrodzenie to może obejmować również dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, dodatek za pracę szkodliwa dla zdrowia czy inne dodatki.

Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wyliczamy tylko i wyłącznie ze stałych elementów.

Wyliczając wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych nie uwzględniamy premii, prowizji, bowiem są to zmienne elementy.

W celu ustalenia należności za 1 godzinę pracy dla pracowników otrzymujących wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania określonego stawka miesięczną, zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996r sumę stałych miesięcznych składników wynagrodzenie należy podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Ponadto, w myśl art. 1511 § 1 KP, oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek w wysokości:

  • 100% wynagrodzenia, gdy godziny nadliczbowe przypadają: w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
  • 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż wymienione powyżej.

Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną.

Przykład

Pracownik jest wynagradzany według stawki miesięcznej w wysokości 2000 zł. Ponadto otrzymuje on stały dodatek za znajomość języków obcych w wysokości 200 zł miesięcznie. Pracownik w kwietniu br. przepracował 18 godzin nadliczbowych, które przypadały w zwykłe dni robocze w porze dziennej (przekroczenia dobowe). Norma czasu pracy obowiązująca w kwietniu to 152 godzin.

Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wynosi:

(2000 + 200) / 152 x 18 = 260,53 zł

Dodatek 50% – przekroczenia dobowe za godziny nadliczbowe wyniesie

2000 / 152 x 50% x 18 = 118,42 zł

Razem za godziny nadliczbowe pracownik otrzyma 260,53 + 118,42 = 378,95 zł

Pamiętaj!!! 

Ustalając wysokość wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych do podstawy przyjmujemy wyłącznie stałe elementy. Nigdy nie wliczaj do podstawy wynagrodzenia za godziny nadliczbowe premii, prowizji, akordu inaczej innych zmiennych elementów, jeśli pracownik otrzymuje stałe elementy.

Zmienne elementy wynagrodzenia będą stanowiły podstawę do ustalenia dodatków, ale tylko w przypadku braku stałych elementów wynagrodzenia.

Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy w składnikach wynagrodzenia nie wyodrębniono stawki osobistego zaszeregowania tylko pracownik otrzymuje wynagrodzenie akordowe. W takim przypadku, podstawą ich wymiaru zgodnie z art. 151 KP § 3 jest 60% wynagrodzenia ustalonego zgodnie z wcześniej wspomnianym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r.

Jeżeli pracownik w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych otrzymał czas wolny, pracodawca zwolniony jest z obowiązku wypłaty dodatku do wynagrodzenia. Pracownik powinien otrzymać jednak normalne wynagrodzenia w wysokości stosownej do liczby przepracowanych godzin nadliczbowych, ponieważ czas wolny jest odpowiednikiem jedynie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

2 komentarze do "Jak obliczyć dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?"

  1. Dzień dobry,
    dziękuję za artykuł, jednak po jego lekturze mam pewną wątpliwość. Mianowicie jestem zatrudniony na umowie o pracę, zgodnie z regulaminem wynagradzania obok pensji zasadniczej przysługuje mi prowizja. Wg regulaminu wynagradzania pensja i dodatki za nadgodziny przysługuje wynagrodzenie na zasadach ustawowych.
    Nie mam w umowie określonej żadnej stawki zaszeregowania ani godzinowej. Czy jestem uprawiony do wyliczenia dodatku w oparciu o 60% wynagrodzenia? Podstawa stanowi najniższą krajową, a głównym składnikiem wynagrodzenia jest prowizja, jeżeli pracownik jest w pracy ma ona charakter stały. Czy tylko ma być wyliczony z podstawy?
    Urlop mam liczony zarówno ze składników stałych – podstawa jak i zmiennych urlop.

  2. Pani Moniko, jeżeli pracownik otrzymuje dodatek stały za znajomość języka obcego to nie powinniśmy go uwzględnić przy wyliczaniu godzin nadliczbowych?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *