Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #21 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi". Pamiętaj, że HR Detektywa możesz również oglądać i słuchać na moim kanale youtube - HR na szpilkach.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
15 stycznia 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

#News 1 ▪️ Zmiana stanowiska ministerstwa w sprawie urlopów wypoczynkowych w czasie kwarantanny

Obowiązki pracownika w okresie kwarantanny i izolacji budziły wiele pytań i niedomówień. Praca zdalna na izolacji i kwarantannie była interpretowana na różne sposoby do czasu, aż została wreszcie uregulowana prawnie. 

A jak izolacja i kwarantanna ma się do urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 24 listopada 2020 r. w okresie kwarantanny pracownik nie może skorzystać z takiego urlopu, ponieważ nie byłby on w stanie swobodnie zdecydować o sposobie wykorzystania urlopu. Powołuje się tu na art. 165 i 166 kodeksu pracy gdzie przesunięcia lub przerwania urlopu wymieniane jest jako „odosobnienie w związku z chorobą zakaźną”.

31 grudnia Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło natomiast, że urlop wypoczynkowy w trakcie kwarantanny jest możliwy ale tylko w sytuacji, kiedy w tym czasie pracownik wykonuje pracę zdalną. Uzasadniając swoje stanowisko tym, że urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dniami pracującymi. Pracownik musi również pamiętać, że takiego pracownika nadal obowiązuje izolacja społeczna.

#News 2 ▪️ “Mały ZUS plus” w 2021 r.

Jeszcze tylko do końca stycznia najmniejsi przedsiębiorcy mogą się zgłaszać do ulgi „mały ZUS plus”.

Mały ZUS plus to dobrowolne rozwiązanie, które umożliwia opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku przedsiębiorców, których przychód z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej w ubiegłym roku nie przekroczył 120 tys. zł.

Przedsiębiorca, który chce korzystać z Małego ZUS Plus, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 r.

Mały ZUS plus to ulga uprawniająca do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Na Małym ZUS Plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą opłacać składki od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od dochodów w poprzednim roku kalendarzowym (czyli za 2020 r.).

Aby skorzystać z „małej działalności plus” należy:

 • prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
 • przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli była prowadzona przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł.

Należy też pamiętać, że z ulgi mogą skorzystać te firmy, które działały minimum 60 dni w 2020 roku. Jeśli ktoś nie prowadził działalności przez cały rok, limit przychodu jest wyliczany proporcjonalnie.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i chcące skorzystać z Małego ZUS Plus muszą złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92).

Osoba, która korzystała z Małego ZUS Plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r. nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi.

Dokumenty należy przekazać do ZUS w terminie najpóźniej do 1 lutego 2021 r.

#News 3 ▪️ Kolejna kara za naruszenie ochrony danych osobowych

Milionową karę zapłaciła spółka ID Finance Poland zajmująca się udzielaniem pożyczek finansowych z wykorzystaniem serwisu internetowego.

Spółka dostała zawiadomienie od jednego ze specjalistów zajmujących się cyberbezpieczeństwem, o tym, że na jednym z jej serwerów dostępne są dane jej klientów.

Administrator zamiast rzetelnie sprawdzić jego doniesienia i monitorować podmiot przetwarzający czy należycie zajął się sprawą pod kątem sprawdzenia zabezpieczeń, miał wątpliwości, czy nie jest to próba wyłudzenia od niego innych danych.

Kilka dni później osoba nieuprawniona skopiowała te dane (hasła i loginy klientów), a następnie usunęła je z serwera. Za zwrot wykradzionych informacji (pobranie danych osobowych 140 699 klientów spółki) zażądała okupu. Dopiero wtedy spółka rozpoczęła analizowanie zabezpieczeń na swoich serwerach i jednocześnie zgłosiła naruszenie ochrony danych organowi nadzoru.

Prezes UODO nakładając karę pieniężną wziął pod uwagę charakter i wagę naruszenia pod względem liczby poszkodowanych osób oraz czas trwania naruszenia. Zdaniem UODO spółka nie podjęła działań w sposób wystarczający, a administrator nie potraktował go z odpowiednią powagą i nie zobligował podmiotu przetwarzającego do należytego zajęcia się sprawą.

#News 4 ▪️ Świadczenia postojowe i zwolnienia z ZUS

Od 30 grudnia można składać wnioski o:

 • Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe
 • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r.
 • Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

O jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe może wystąpić osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą z branży określonej Tarczą antykryzysową 6.0, która skorzystała wcześniej ze świadczenia postojowego. Wniosek RSP-DD6 należy złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. mogą wystąpić osoby prowadzące działalność z branż określonych Tarczą antykryzysową 6.0. Warunkiem zwolnienia jest co najmniej 40% spadek przychodu z działalności uzyskanego w listopadzie 2020 r. w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r. Wniosek RDZ-B6 można składać od 30 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

O zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. mogą wystąpić osoby prowadzące działalność z branż określonych Tarczą antykryzysową 6.0, która rozszerzyła możliwość zwolnienia na kolejnych przedsiębiorców np. hotele. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75 proc. za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Wniosek (RDZ-B) można złożyć od 30 grudnia 2020 r. Jeśli na dzień złożenia wniosku rodzaj przeważającej działalności, według PKD 2007 jest oznaczony kodem 55.10.Z, 79.12.Z, to wniosek musi trafić elektronicznie do ZUS do 15 stycznia 2021 r. Dla płatników z pozostałych branż ustawodawca określi termin, do którego mogą złożyć wniosek RDZ-B.

Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Więcej o tarczy 6.0 przeczytasz w: Tarcza 6.0 tzw. tarcza branżowa.

#News 5 ▪️ Znamy wysokość odpisu na ZFŚS w 2021 roku

W 2021 r. odpis na ZFŚS wynosi dokładnie tyle samo co w 2020 r. Tak wynika z ustawy z 29.12.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 r. (Dz.U. poz. 2400), która zakłada, że w 2021 r. odpis na ZFŚS będzie ustalany na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. – tj. 4134,02 zł.

W konsekwencji odpis podstawowy na rok 2021 wynosi 1550,26 zł

#News 6 ▪️ Ile będziemy pracować w roku 2021?

Rok 2021 będzie mniej pracowity od roku mijającego tylko o jeden ośmiogodzinny dzień pracy. W porównaniu z 2020 r. przepracujemy jeden dzień mniej. Łącznie w całym 2021 roku przepracujemy 252 dni, czyli 2016 godzin.

Najbardziej aktywni będziemy w marcu, w którym wystąpi aż 23 dni pracujące, co w przeliczeniu na pełny etat daje 184 godziny. Najmniej godzin pracy przypada w styczniu i maju. W tych miesiącach przepracujemy jedynie po 152 godziny.

Przy uwzględnieniu wszystkich świąt oraz weekendów w 2021 roku wypada 113 dni wolnych od pracy.

Szczegółowe zestawienie wymiaru czasu pracy w 2021 r. dla poszczególnych okresów rozliczeniowych znajdziecie w artykule: Wymiar czasu pracy w 2021 roku, czyli ile będziemy pracować?

#News 7 ▪️ Zwolnienia grupowe w 2021 r.

Do urzędów pracy w całej Polsce zgłasza się coraz więcej przedsiębiorstw planujących zwolnienia grupowe.

Z danych zebranych z wojewódzkich urzędów pracy na koniec roku 2020 wynika, że największe redukcje zamierzały przeprowadzić przedsiębiorstwa z województwa śląskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. 

Obok branży turystycznej i gastronomicznej redukcje zapowiedział również sektor bankowy, finansowy i handlowy. Czarne chmury wiszą też nad górnictwem. W związku z podpisanym porozumieniem do 2049 roku ma nastąpić wygaszanie kopalń. 

Statystyki dotyczące upadłości i restrukturyzacji firm również nie są optymistyczne. Bankructwa obawia się ponad jedna trzecia, głównie mikro i małe firmy oraz reprezentanci branż produkcyjnej i usługowej.

Te pesymistyczne wizje są wynikiem wciąż przedłużającego się lockdownu. Przedsiębiorstwa nie znają daty powrotu do pełnej działalności, co powoduje drastyczne decyzje.

#News 8 ▪️ Kursy/webinary

To jedno z naszych najczęściej uczęszczanych szkoleń. A, że czas pracy jest moją ulubioną dziedziną prawa pracy to znajdziesz w nim mnóstwo przydatnej oraz praktycznej wiedzy na temat zasad planowania i rozliczania czasu pracy. Nie zabraknie dziesiątek przykładów, ćwiczeń i ciekawych quizów.

Teraz możesz też obejrzeć HR detektywa w formacie wideo. Zapraszam na mój kanał na You Tube.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 21.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 21.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.