Placówka oświatowa Eduwersum

Czy na kwarantannie i izolacji można pracować?

Wzrastającą liczba pozytywnych testów sprawia, że Covid-19 coraz realniej zagląda do kolejnych firm. Pracownicy kierowani są na kwarantannę i izolację, a Przedsiębiorcy stają w obliczu wyzwania z brakiem rąk do pracy w celu zabezpieczenia bieżących procesów biznesowych.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
3 listopada 2020

Jednym z najgorętszych pytań ostatniego tygodnia jest pytanie dotyczące tego, czy pracownik przebywający na kwarantannie lub izolacji może wykonywać pracę.

Moim skromnym zdaniem, pracownik na kwarantannie lub na izolacji może, jeśli ma ochotę i siłę pracować, tylko traci wtedy prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.

Dlaczego tak sądzę? O tym przeczytasz poniżej.

Samo wydanie decyzji o konieczności odbycia kwarantanny czy izolacji nie jest jednoznaczne z tym, że osoba ta uznana jest za niedolną do pracy. Zdaniem rzecznika ZUS (info z początku pandemii) otrzymanie informacji o konieczności odbycia kwarantanny bądź izolacji stanowi jedynie podstawę do ubiegania się o wypłatę świadczeń z tytułu choroby. Jeżeli jednak stan zdrowia pracownika pozwala na swobodną pracę, nie ma obowiązku występowania do ZUS o wypłatę zasiłku.

Nawet gdyby przyjąć, że pracownik „dodatni” de facto jest chory, to nie każda choroba = niezdolność do pracy.

Z czego wyciągam takie, a nie inne wnioski? Przyjrzyjmy się zatem temu, co mówią na ten temat przepisy bo to z nich wnioskuję jak powyżej.

Co na temat kwarantanny i izolacji mówią przepisy?

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi:

 • definiuje kwarantannę jako: „odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych”. Kwarantanna dotyczy osób zdrowych natomiast odosobnienie osób chorych na chorobę zakaźną lub podejrzanych o chorobę zakaźną nazywane jest izolacją.
 • definiuje izolację jako: „odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845). Izolacja dotyczy osób chorych, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie natomiast odosobnienie osób zdrowych, które były narażone na zakażenie nazywane jest kwarantanną.

Zajrzyjmy teraz do ustawy zasiłkowej, która w art. 6 definiuje, w jakich przypadkach i okolicznościach przysługuje świadczenie chorobowe.

Art.  6.  [Przesłanki przysługiwania zasiłku chorobowego] 1. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. 2. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy: 1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 1a) wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

Szczególnie zawracam tu uwagę na sformułowanie „niemożność wykonywania pracy”. W żadnym we wspomnianych wyżej przepisów nie mam mowy o tym, że kwarantanna lub izolacja traktowane są automatycznie jako niezdolność do pracy.

W moim przekonaniu, z zaprezentowanych wyżej przepisów, jeśli nie występują przeszkody uniemożliwiające wykonywanie pracy w czasie kwarantanny i izolacji, pracownik może zwrócić się do pracodawcy oświadczając, że jego stan zdrowia umożliwia mu wykonywanie pracy w warunkach domowych i za zgodą pracodawcy, jeśli pozwala na to rodzaj pracy oraz pracownik posiada umiejętności i warunki techniczne taka praca może być wykonywana.

Poza tymi wszystkimi argumentami to również zwrócić uwagę na fakt, że wielu pracowników może bardzo źle znosić takie odosobnienie. Dlatego też dla zdrowia psychicznego warto na izolacji zająć się czymś pożytecznym, aby nie zwariować. Oczywiście jeśli nie ma objawów i samopoczucie na to pozwala. 

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #71 Monitoring nowości, zmian i prac w resortach

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach powraca po rocznej przerwie! Zmiany w zatrudnianiu młodocianych, elektronizacja umów o pracę, cyfryzacja zabezpieczenia społecznego, gwarancja zatrudnienia dla pracowników chronionych. Dodatkowo ważne terminy i prace legislacyjne. Zapraszam!

Nowe zasady uczestnictwa pracowników w spółkach po transgranicznej transformacji

Od 15 września 2023 r. obowiązują nowe zasady dotyczące uczestnictwa pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Zmiany wynikają z dyrektywy, która została wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z 26 maja 2023 r. (o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek - Dz.U. z 2023 poz. 1784).

Zgoda na przetwarzanie wizerunku na potrzeby pracodawcy

Monitoring w zakładzie pracy oraz przetwarzanie wizerunku pracownika stanowią istotne obszary prawa pracy i ochrony danych osobowych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wprowadzeniem systemu monitoringu? Jakie prawa przysługują pracownikowi w kontekście przetwarzania jego wizerunku? I na jakiej podstawie prawnej pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika w materiałach promocyjnych czy wewnętrznych publikacjach? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych aspektów znajdziesz w niniejszym artykule. Dowiedz się, jak prawidłowo wprowadzić monitoring i dbać o prywatność pracowników w erze RODO.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.