fbpx

HR Detektyw #Nr3 – monitoring nowości i zmian

28 sierpnia 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków specjalnie dla Was - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na trzecie wydanie serii "HR Detektyw".

#News1 – Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W tym tygodniu rząd zapowiedział nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która w nowym roku szkolnym przewiduje wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września, jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po raz pierwszy wprowadzony został w marcu i był wypłacany nieprzerwanie do 26 lipca.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek będzie przysługiwał tylko w przypadku, gdy szkoła albo przedszkole będą zamknięte lub ograniczą działalność z powodu pandemii. 

W przypadku kiedy szkoła będzie podlegała procedurze zdalnego nauczania, będzie możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego przez tych rodziców, którzy sobie tego zażyczą.

Premier Mateusz Morawiecki

O tym, kto może liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeczytasz tutaj. Na chwilę opublikowania niniejszego artykułu rozporządzenie zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw. Z projektem można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

EDIT: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 1489 oraz 1490

#News2 – Zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj

Wraca kontrowersyjna sprawa dotycząca zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj. Przypomnijmy, że przedsiębiorcy, którzy mieli nadpłatę na swoich kontach w ZUS, nie zostali lub zostali tylko w części zwolnieni z opłacania składek za w/w miesiące. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrącił ją na poczet składek za okres korzystania ze zwolnienia.

Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się o szczegółach sprawy.

Pojawia się światełko w tunelu, bowiem Rząd postanowił pochylić się i zmienić przepisy w taki sposób, aby firmy, które nie miały możliwości skorzystania ze zwolnienia składek, zyskały je od września. ZUS zamierza ponownie rozpatrzyć wnioski o zwolnienie z opłacanych składek złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy posiadali nadpłatę lub dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem.

Wnioski te zostaną rozpatrzone nawet wtedy, gdy wcześniej ZUS wydał decyzje odmowną.

Zgodnie z art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423), zwolnienie ze składek za kwiecień i maj dotyczy również składek opłaconych.

#News3 – Emerytura kobiet

Czy mając 20, 30 lub 40 lat zastanawiamy się jaką emeryturę będziemy dostawać? Czy będzie ona na tyle wysoka, aby zaspokoić nasze potrzeby egzystencjalne?

Ogólnie wiadomo, że emerytury kobiet i mężczyzn znacznie się różnią – niestety, na niekorzyść kobiet. Najnowsze dane mówią o prawie 20% różnicy między wysokością emerytur kobiet i mężczyzn! Wynikają one zarówno z różnic w wynagrodzeniu, jak i z momentu przejścia na emeryturę. Do tego dochodzą przerwy z tytułu ciąży i okresu macierzyństwa. Warto więc już dziś zastanowić się, jak temu zaradzić – jak zabezpieczyć się na przyszłość i zadbać o swój byt.

Posłuchaj mojej rozmowy z Oskarem Sobolewskim z Instytutu Emerytalnego o tym ważnym dla nas kobiet zagadnieniu. Kliknij i posłuchaj >

#News4 – Jak zorganizować proces wnioskowania i rozliczania nadgodzin w czasie pracy z domu

Polecam dziś Waszej uwadze wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2019 r. sygn. akt II PK 172/18 dotyczące problematyki pracy zdalnej i rozliczania nadgodzin.

„W niestandardowym systemie zadaniowego czasu pracy w formie telepracy wykonywanej poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej [art. 67(5) – 67(11) k.p.] strony porozumiewają się co do czasu pracy niezbędnego do wykonania powierzonych zadań w normalnym czasie pracy (art. 140 k.p.).”

Każdy stan rzeczy, w którym forma lub sposób zatrudnienia wymusza niestandardową organizację lub szczególną formę zatrudnienia pracownika, w których niemożliwa lub utrudniona jest kontrola pracodawcy nad sposobem i czasem wykonywania pracy przez zatrudnionego, który sam organizuje sobie pracę i kształtuje swój rozkład oraz wymiar czasowy świadczenia pracy w konkretnych terminach jej wykonywania, uzasadnia obarczenie obu stron stosunku pracy ciężarem dowodu na przeciwstawne sporne fakty lub okoliczności (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2001 r., I PKN 678/00, OSNAPiUS 2002 Nr 22, poz. 538). 

Wyrok potwierdza rekomendacje, o których pisałam w artykule „Polecenie pracy w nadgodzinach”, gdzie wskazałam, że należy uregulować zasady świadczenia przez pracowników pracy po godzinach jej zakończenia. Można to zrobić np. poprzez umieszczenie zapisu w regulaminie pracy, że nadgodziny mogą wystąpić tylko na pisemne polecenie przełożonego.

#News5 – PIT11 można przekazać pracownikowi elektronicznie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że pracodawca nie musi mieć zgody pracownika na przekazanie mu informacji podatkowej PIT-11 za pośrednictwem intranetu. Dla ogromnej rzeszy pracodawców, szczególnie tych, którzy ponieśli spore koszty na wszelkiego rodzaju automatyzacje i rozwój technologii komunikacyjnych w swoich firmach, to bardzo dobra wiadomość, a dla pracowników działów kadrowo-płacowych oszczędność czasu.

KIS wskazał, że ustawodawca w art. 39 ustawy o PIT nie określił zasad przekazywania pracownikom informacji PIT-11, a jedynie ustanawia wymóg przygotowania jej na określonym i aktualnie obowiązującym wzorze formularza, więc przekazanie dokumentu w formie elektronicznej jest zatem dopuszczalne.

Przekazanie pracownikom informacji PIT-11 w opisany we wniosku sposób, tj. poprzez ich udostępnienie przy użyciu indywidualnego loginu i hasła pracownika w formie elektronicznej (jako nieedytowalnego pliku w formacie PDF zgodnie z obowiązującym wzorem informacji określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, podpisanego za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu przez osobę wyznaczoną do obliczenia i poboru podatku) na zabezpieczonej platformie internetowej (XYZnecie) oraz przy jednocześnie przeprowadzonej kampanii informującej pracowników o zmianie sposobu przekazywania informacji PIT-11 i wydania odpowiedniego aktu wewnętrznego regulującego nowy sposób jej dostarczania – stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pismo z dnia 5 sierpnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.473.2020.1.HD

W interpretacji indywidualnej potwierdzono również, że pracownicy, którzy posiadają swój indywidualny login i hasło do systemu informatycznego nie muszą wyrażać odrębnej zgody na przesyłanie informacji PIT-11 drogą elektroniczną, gdyż z chwilą podpisania umowy o pracę wyrazili zgodę na warunki przekazywania informacji związanych z zatrudnieniem. Pracodawca powinien jedynie dysponować raportem, na podstawie którego można określić datę udostępnienia PIT na platformie elektronicznej.

#News6 – Kontrole PIP

Inspektorzy PIP rozpoczynają kontrole! Tym razem na celowniku znalazły się placówki administracji państwowej i samorządowej w całym kraju.

Główny Inspektor Pracy zdecydował, że wprowadzone zostaną kontrole prawidłowości stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem w urzędach. Celem kontroli jest zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania urzędów zarówno dla osób korzystających z usług urzędów, jak i samych pracowników.

Z usług szeroko pojętej administracji korzystają codziennie miliony obywateli i przedsiębiorców. Urzędy zatrudniają tysiące osób. Ważne, by petenci i urzędnicy mieli zapewnione bezpieczne warunki funkcjonowania.

Główny Inspektor Pracy – Wiesław Łyszczek

Inspektorzy pracy będą sprawdzać między innymi czy:

  • zapewniono pracownikom indywidualne środków ochrony (maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki),
  • zapewniono środki odkażające (płyny do dezynfekcji rąk, a także inne środki higieniczne),
  • zapewniono dystans między pracownikami urzędu oraz interesantami,
  • czy praca zdalna lub rotacyjna urzędników wprowadzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Główny Inspektor Pracy zapowiada, że doraźne, szybkie i ukierunkowane kontrole będą prowadzone także w innych sektorach i branżach – szczególnie tych, gdzie ryzyko rozprzestrzeniania wirusa SARS-Cov2 jest największe.

#News7 – Szkolenia

W dniu 31 sierpnia 2020 r. odbędzie się webinar z cyklu „Wakacyjne Płace dla Zaawansowanych”. Temat szkolenia to „Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów zleceń – tarcza 3.0-4.0”. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz umów cywilnoprawnych po zmianach w przepisach prawa. Sprawdź szczegóły >

W dniu 7 września 2020 r. rozpoczynamy drugą edycję Kursu „Dokumentacja pracownicza 2020”, który omawia szczegółowo wszystkie zmiany związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej. Sprawdź szczegóły >

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!