Placówka oświatowa Eduwersum

Przychodzi HR do Zarządu: Czy identyfikacja kluczowych pracowników i talentów w firmie jest naprawdę potrzebna?

Zazwyczaj, gdy z firmy odchodzą kluczowi pracownicy, a w okresie wypowiedzenia nie wykształcono następcy, zarządy uświadamiają sobie, że warto wdrożyć politykę identyfikowania i rozwijania talentów, bo zapobiec niebezpiecznym sytuacjom związanym z ryzykiem spowolnienia biznesu. W ramach cyklu “Przychodzi HR do Zarządu” przedstawiamy case studies z życia firm, inspirujemy do śledzenia trendów w obszarze HR i wskazujemy narzędzia do wspierania organizacji w pokonywaniu trudności związanych z kapitałem ludzkim! Dziś o tym, za pomocą jakich narzędzi identyfikować kluczowych performerów i dbać o ich rozwój w organizacji.

Autor publikacji:
admin

Data publikacji:
13 października 2022

Autorem artykułu jest Wojciech Chromik – doświadczony konsultant HR, rekruter i talent hunter. Certyfikowany trener FRIS®

Polityka identyfikowania i rozwijania talentów

Średniej wielkości firma produkcyjno-handlowa zlokalizowana na Podkarpaciu stanęła przed problemem odejścia jednego z kluczowych menedżerów odpowiedzialnego za rozwój. Do zadań kierowanego przezeń zespołu należało m.in. testowanie nowych produktów, wdrażanie ich do produkcji, badanie i dobór nowych komponentów. Zespół ten stanowił swoisty dział R&D w organizacji. Wszelkie próby zatrzymania pracownika okazały się nieskuteczne, ponieważ jak się okazało otrzymał on propozycję od międzynarodowej firmy, której centrala na Polskę mieści się w stolicy. Dodatkowym tłem był też awans jego żony, który wiązał się z objęciem przez nią dyrektorskiego fotela w centrali jej firmy. Sześciomiesięczny okres wypowiedzenia menedżera nie gwarantował ani wykształcenia następcy z awansu wewnętrznego (dział był budowany sukcesywnie od 3 lat), ani skutecznego przekazania obowiązków nowemu szefowi, który miał dopiero zostać zrekrutowany. Ten przypadek uświadomił zarządowi firmy i szefowej HR, że organizacja nie ma zidentyfikowanych kluczowych pracowników, jak też nie prowadzi odpowiedniej polityki identyfikowania i rozwijania talentów.

HR twardy vs. miękki, czyli niepotrzebna, odwieczna zimna wojna (wynikająca z niezrozumienia)

Kluczowy pracownik, czyli jaki?

Kluczowy pracownik to taki, którego działania w sposób rzeczywisty przyczyniają się do sukcesu organizacji, wykraczając poza stawiane mu oczekiwania. Takie osoby bezpośrednio i znacząco pracują na wzrost wartości firmy. Przekraczają oczekiwania w zakresie wypełniania swoich obowiązków zawodowych. Ich utrata byłaby znaczącą szkodą dla wydajności firmy w średnim i długim horyzoncie czasowym. 

Do identyfikacji najlepszych pracowników niezbędny jest zbalansowany, wielowymiarowy system oceny. Zbalansowany oznacza to, że czerpie zarówno z dostępnych wyników pracownika (np. zagregowane historycznie dane z KPI) oraz określonej i dostosowanej do specyfiki każdego stanowiska matrycy kompetencji (zawierającej kompetencje ogólne – konieczne do spełnienia przez każdego pracownika po specyficzne dla danego działu i stanowiska). Niedocenianie lub pomijanie któregoś z tych komponentów rodzi np. ryzyko nieudanego awansu, gdy firma z najlepszego performera postanawia zrobić kierownika, nie zważając czy ma ku temu predyspozycje czy nie.

W krajach anglosaskich pracowników tego rodzaju określa się mianem high potential. Z badań wykonanych przez zespół prof. Douglasa A. Ready’ego wynika, że organizacje, które aktywnie poszukiwały w swoich szeregach kluczowych talentów szacowały ich liczbę na od 3-5%. 

Kryteria definiujące pracownika o wysokim potencjale

W firmie z Podkarpacia postanowiono solidnie zabrać się za temat kluczowych pracowników i zarządzanie talentami. Ponieważ od 3 lat szefowa HR sukcesywnie dążyła do uporządkowania polityki personalnej, w tym czasie udało jej się uporządkować opisy stanowisk, zapanować nad awansami, ułożyć siatkę płac. Od roku został wprowadzony system oceny pracowników oparty o metodę 180 stopni.

Premia uznaniowa przyczyną konfliktów w firmie? Sprawdź!

Postanowiono zatem, że wraz z menedżerami odpowiedzialnymi za poszczególne piony, wyznaczone zostaną kryteria definiujące pracownika o wysokim potencjale i ustalona matryca kompetencji z uwzględnieniem specyfiki danego działu. W wyniku perswazji szefowej HR udało się przekonać menedżerów, że kryteria powinny być nie tylko twarde, techniczne, ale także miękkie, takie jak umiejętność współpracy, komunikacja i chęć dzielenia się wiedzą.

Zidentyfikowano też wskaźniki, które będą w stanie to mierzyć. Do weryfikacji prac zespołu zaproszono zewnętrznych konsultantów, którzy spojrzeli obiektywnym, zewnętrznym okiem i zarekomendowali najlepsze praktyki rynkowe w zakresie weryfikacji i zarządzania talentami. Za ich sugestią postanowiono zweryfikować kompetencje kadry menedżerskiej, głównie pod kątem rozwoju pracowników w oparciu o model przywództwa angażującego. Postanowiono także zmodyfikować ocenę pracowników, uwzględniając krótszy niż dotychczas okres – pół roku oraz rozbudować go do 270 stopni (samoocena, ocena współpracowników i przełożonego). Zarząd postanowił również o uruchomieniu programu premiowego dla menedżerów, z częściowo odroczoną premią, by oprócz nagradzania za wyniki, zapobiec odchodzeniu kluczowych kierowników.


Przeczytaj artykuł Wojciecha Chromika “Co to jest styl myślenia i jak Ciebie określa” w najnowszym magazynie HR na szpilkach. Pobierz cały magazyn w formacie PDF bezpłatnie!


Autor publikacji:
admin

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Vademecum pracodawcy: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy

W artykule z cyklu „Vademecum Pracodawcy” opisujemy nowy rodzaj dokumentu, który pojawił się przestrzeni biznesowej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy. Dowiedz się czym jest ten dokument i co można dzięki niemu zyskać. Ekspertka - Monika Piątek, dzieli się wiedzą z obszaru zatrudniania cudzoziemców.

Planner kadrowo-płacowy na grudzień 2023

Najważniejsze terminy kadrowo-płacowe na grudzień 2023. Pobierz bezpłatnie wyjątkowy kalendarz online dla specjalistów prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń. Skorzystaj! Planner HR w wersji do pobrania lub wydruku.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.